İRANLI ARKEOLOGLAR BASRA KÖRFEZİ ÇEVRESİNDE ENDÜSTRİYEL FAALİYETLERE İLİŞKİN İZLERİ ARAŞTIRIYOR

Basra Körfezi üzerinde yer alan Hürmüzgan Eyaleti’ndeki Tom Maroon´da ortaya çıkarılan nesneler Tunç Çağı boyunca bölgede yaşayan toplulukların metal ve cam yapımı ile çanak çömlek gibi endüstriyel faaliyetlerle uğraştığını gösteriyor.

Siamak Sarlak’ın liderliğindeki kazı ekibinin kazı çalışmaları sırasında iki oval fırın, lehimleme parçaları, demir cürufları ve cam parçalarının ortaya çıkarıldığı açıklandı.

 

Kazı başkanı Sarlak, ayrıca keşfedilen nesneler arasında, o dönemde bölgeler arasındaki ekonomik ilişkilerin analizi için önemli olabilecek mühür bulunduğunu da belirtti. Sarlak kazıların bu sezonki amaçlarını, bölgenin kronolojisini çizmek,  Basra Körfezi’nin kuzey ve güney kıyılarında yaşayan toplulukların Tunç Çağından İslami döneme kadar olan kültürel ilişkilerini şekillendirmede bölgenin rolünün ve öneminin belirtilmesi ile bölgenin kültür dönemlerini tanımlamak olarak sıraladı. Sarlak, kazıların diğer hedeflerini; bölgede yaşayan toplulukların kültürel görünümünü geliştirmede bölgenin içgüdüsel özelliklerini anlamak ve Basra Körfezi’nin tarihsel konumu ile öneminin açıklığa kavuşması amacıyla yeni belgeler toplanması olarak belirtti.  Ayrıca bu incelemelerin üçüncü aşamasının Mart 2017 ortasında başlayacağını da sözlerine ekledi. 

 

Kazıların ikinci sezonunda incelenen tabakanın yaklaşık 7.5 metre olduğu, Parth dönemine ait mimarinin dokuz ana ve iki alt evresinin tespit edildiği, elde edilen verilere dayanılarak Parth dönemi mimarisinde kullanılan en önemli yapı malzemesinin büyük boyutlu kerpiçler olduğu belirtildi. 

 

Arkeologlar Tom Maroon’un güney eteklerinde yapılan kazılarda, Tunç Çağı, Parth, Sasani ve İslam dönemin ilk yüzyılları dahil olmak üzere dört farklı dönemin tespit edildiğini vurguladı.

 

İran Körfezi araştırmacılar tarafından, stratejik konumu sebebiyle; arkeolojik araştırmalarda önemli bölgelerden biri olarak değerlendiriliyor. Tom Maroon Hormuzgan Eyaletinde, küçük dağlarla çevrili Komiz Ovası olarak bilinen verimli bir alüvyonlu ovada bulunmaktadır. 

 

http://iran-daily.com/