İstanbul Arkeoloji ve Sanat Tarihi Öğrencileri Sempozyumu

29-30 Kasım, 1 Aralık Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Karaköy

13:00 - 13:20 Açılış Konuşması: Prof. Dr. Sevil GÜLÇUR I.OTURUM 13:20 - 13:40 Neolitik Dönem’de Anadolu’da Yapıların Gömülmesinin “Yapı Kültü” İçindeki Yeri Seda ÜLGER İstanbul Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü 13:40 - 14:00 Prehistorik Dönemde Takı Eda ETİK , Ceren BAYIR İstanbul Üniversitesi, Prehistorya Bölümü 14:00 - 14:20 Güvercinkayası Yerleşmesi Depolama Üniteleri ve Kalkolitik Dönem Ekonomi Modelleri Pınar ÇAYLI İÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Prehistorya ABD 14:20 - 14:40 M.Ö. 2. Binyılda Anadolu ve Çevresindeki Halklar Arasındaki Sosyal ve Siyasi Etkileşimde Çevirinin Rolü Göksenin ABDAL İstanbul Üniversitesi, Arkeoloji bölümü 15:00 - 15:20 Yeni Bir Başlangıç : Adramytteion 2012 Kazı Çalışmaları ve Sonuçları Ali ÖZTÜRK Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü 15:20 - 15:40 Mitolojideki Üç Bakire Tanrıça Doğuş COŞAR İstanbul Üniversitesi, Klasik Arkeoloji / Latin Dili ve Edebiyatı 15:40 - 16:00 Çay , Kahve Arası II.OTURUM 16:00 - 16:20 Gladyatörler Kaan AYTEMİZ Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü ll.OTURUM KENT ARKEOLOJİSİ, KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİ 16:20 - 16:40 Filmlerde Yarımburgaz Mağarası’nın Tahribat Süreci Yiğit Özar İstanbul Üniversitesi, Klasik Arkeoloji Bölümü Berkay Dinçer İstanbul Üniversitesi, Prehistorya Bölümü Yasin Gökhan Çakan İstanbul Üniversitesi, Prehistorya Bölümü 16:40 - 17:00 Arkeolojik Kültür Mirası Yönetimi İlknur TÜRKOĞLU İstanbul Üniversitesi, Prehistorya 17:20 - 17:40 Kentsel Rant , Kent Arkeolojisi ve Koruma: İstanbul Örneği Ulus ATAYURT İMC Yiğit ÖZAR İMC 17:40 - 18:00 Kent Arkeolojisi Ve Güncel Durum Çağla KAYA İstanbul Üniversitesi, Prehistorya Bölümü 2.GÜN I.OTURUM İSTANBUL ARAŞTIRMALARI 13:00 - 13:20 Açılış Konuşması: Prof. Dr. Asnu BİLBAN YALÇIN 13:20 - 13:40 Yenikapı Arkeolojik Kazıları Mehmet Ali POLAT, İstanbul Arkeoloji Müzeleri 13:40 - 14:00 Gemi Arkeolojisinde Yeni Bir Milat: İstanbul Üniversitesi Yenikapı Batıkları Projesi Evren TÜRKMENOĞLU İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sualtı Kültür Kalıntılarını Koruma Anabilim Dalı 14:00 - 14:20 Yenikapı Limanı’nda Ele Geçen Geç Roma - Erken Bizans Dönemi’ne Ait Yazılı (Graffitili ve Dipintili) Damgalı Amphoralar Ülkü BAYRAK 14:20 - 14:40 İTA (İstanbul Tarihöncesi Araştırmaları) Projesi Yüzey Araştırmaları Ediz BOYNİKOĞLU Trakya Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü 14:40 - 15:00 İTA (İstanbul Tarihöncesi Araştırmaları) Projesi Küçükçekmece Göl Havzası Bathonea? Kazısı Kenan ŞENGÜL Kocaeli Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü 15:00 - 15:20 Yerebatan Sarnıcı’nın Sütun Başlıkları Şehnaz ÖNLÜ İstanbul Teknik Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü 15:20 - 15:40 Rumeli Hisarı Hakkında Tarihi Bir Değerlendirme Mehmet Cercis ERİŞMİŞ Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Tarihi ve Kuramları Bölümü 15:40 - 16:00 Çay ve Kahve Arası 16:00 - 16:20 Antik Dönemde Anadolu Kavağı ve “Hieron” Tapınma Merkezi Nisan LORDOĞLU İstanbul Üniversitesi, Klasik Arkeoloji Bölümü 16:20 - 16:40 Türkiye’de Çağdaş Sanat Kavramı Betül KARAKUŞ Marmara Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü 16:40 - 17:00 Sanat Tarihi Öğrencilerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri Ömer TÜRK Marmara Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü 17:00 - 17:20 Sempozyum Düzenleme ve Yürütme Kurulu Adına Değerlendirme ve Kapanış Konuşması Hasan Binay İstanbul Teknik Üniversitesi