İstanbul´un Tarihindeki Yıkıcı Olaylar

 

İSTANBUL ARAŞTIRMALARI 1:
İSTANBUL’UN TARİHSEL SÜREÇTE YAŞADIĞI DEĞİŞİMLER ÜZERİNE KÜLTÜR VE MİMARLIK ARAŞTIRMALARI
 
Tarihöncesi çağlardan günümüze İstanbul’un doğal çevre ortamında ve mimarisinde yaşanan temel değişimlerin anlatıldığı “İstanbul’un Tarihsel Süreçte Yaşadığı Değişimler Üzerine Kültür ve Mimarlık Araştırmaları” konferans dizisinin üçüncü ve son bölümü, Doç. Dr. Deniz MAZLUM tarafından “İstanbul’un Tarihindeki Yıkıcı Olaylar” başlığıyla 15 Aralık 2012 Cumartesi günü gerçekleştirilecektir.
 
İstanbul Araştırmaları seminer dizisinin 2013 yılında gerçekleşecek ikinci bölümünde ise İstanbul’un tarihsel derinliğinden günümüze ulaşan süreklilikleri üzerine kültür ve mimarlık araştırmaları derlenecektir.
 
 
3.Bölüm
 “İSTANBUL’UN TARİHİNDEKİ YIKICI OLAYLAR”
Sunuş: Doç. Dr. Deniz MAZLUM
 
Tarih: 15 Aralık 2012 Cumartesi
Saat: 16.00-18.00
Yer: Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
Karaköy, Kemankeş Cad. No, 31 Beyoğlu
İletişim: 0212 251 49 00 www.mimarist.org
 
“İstanbul’un çehresini; mimari, toplumsal ve kültürel dokusunu değiştiren, yapısal kayıplara yol açan pek çok olay, kentin tarihinde önemli bir yer tutmaktadır. Deprem, yangın gibi felaketlerin yanı sıra, çeşitli isyan ve işgaller de, yalnız can kayıplarına değil, tarihi ve mimari değerlerin ortadan kalkmasına yol açmıştır. Bu seminerde, İstanbul’un yıkımına ya da yerel renklerini yitirmesine yol açan başlıca doğal ve toplumsal olayların yanı sıra çeşitli imar hareketlerine de değinilecek, kentin yıkım tarihinden kısa bir kesit sunulacaktır.”