KEHANET: GORDION DÜĞÜMÜ

Bugünkü İzmit sınırları içinde yer alan Nikomedia antik kentinde doğan Flavius Arrianus, “İskender’in Seferi” adlı eserinde “Gordion Düğümü Kehaneti”’nden bahseder. Flavius’un anlatımına göre; Gordion’a gelen İskender, Frig Kralı Gordios’un arabasını ve kayışlarını görmek ister.

Bugünkü İzmit sınırları içinde yer alan Nikomedia antik kentinde doğan Flavius Arrianus, “İskender’in Seferi” adlı eserinde “Gordion Düğümü Kehaneti”’nden bahseder. Flavius’un anlatımına göre; Gordion’a gelen İskender, Frig Kralı Gordios’un arabasını ve kayışlarını görmek ister. Kehanete göre Gordion Düğümünü çözen kişi, tüm Asya’nın hâkimi olacaktır. Kızılcık ağacının dallarından düğümlenmiş, ne başı ne de sonu belli olan bu düğümü çözmenin imkânsız olduğunu anlayan İskender, etrafında bekleyenlerin kuşkulu bakışları arasında kılıcını çeker ve düğümü ikiye ayırır. Düğümün çözüldüğünü ilan eden İskender’e Asya’nın kapıları açılmış olur. Flavius’un anlattığına göre düğümün çözüldüğü günün gecesinde tanrılar gökyüzünde şimşekler çaktırıp gök gürültüleri çıkararak kehaneti onaylarlar ve İskender tanrılara birçok kurban adar. Acaba bu efsaneyle anlatılmak istenen, geçmişten günümüze devam eden ve bir türlü çözülemeyen “kördüğüm!”, doğu ve batı uygarlıkları arasındaki anlaşmazlıklar mıdır?