KIBRIS´TA ANTİK BAF (PAPHOS) BÖLGESİNDE ESKİ BİR KALE KEŞFEDİLDİ

Kıbrıs Üniversitesi tarafından Antik Baf (Paphos)–Kukla bölgesinde gerçekleştirilen kazılarda, savunma karakterli eski bir kale ve Antik Baf ekonomisi hakkında bilgi veren önemli bulgular ortaya çıktı.

 

Rum Eski Eserler Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Profesör Maria İacovou idaresi altında, Kıbrıs üniversitesi tarafından 2016 yılı içinde gerçekleştirilen yıllık kazılar ekim ayında sona erdi. Söz konusu kazılar, biri Haciaptulla yaylasının kuzey tarafında diğeri de Laona yerindeki mezarlık alan olmak üzere, Mayıs ve Ekim 2016 tarihleri arasında, iki aşamada gerçekleşti. 2006 yılında Kuklia bölgesinde geniş çapta başlatılan kazılardan önce, bölgede bu tür bulguların varlığından hiç haberdar olunmadığı açıklandı.

 

Afrodit kutsal alanının yaklaşık bir kilometre doğusundaki bir mesafede bulunan Haciaptulla yaylasının, M.Ö 4. yüzyıla kadar, Antik Baf devletinin Kraliyet Hanedanı saray merkezi olarak hizmet verdiğine inanılmaktadır. Kazıda bulunan bir taş sırası, 1.5 metre yükseklikte korunmuştur ve  uzunluğu en az 65 metreye kadar ulaşır. Uzun payandalar ve istinat duvarlar, bir dolaşım koridoru aracılığıyla üretim birimleri ve depolarla iletişim kurmaktadır.

 

Araştırmalar önümüzdeki iki yıl içinde, atölye ve sanayi tesisleri eski-çevresinden (değirmen, fırın, kanallar, yağ presleri) verilerin toplanıp incelenmesine odaklanacak. Bu metodolojik yaklaşımın, Atina Klasik Araştırmalar Amerikan Okulu Wiener araştırmacıları ile işbirliği girişimi ile başlatıldığı belirtildi.

 

Tavan ve duvarlardaki tuğla ve kaplamalardan analizlik taş örnekleri alındı. Programa gönüllü olarak katılan öğrenciler, eski botanikçi Anyia Sarpaki ve Maria tarafından biyo-veri taramaları konusunda eğitildiler. Yapılan açıklamda, “Tarım ürünlerinin (zeytin, üzüm ve buğday) yönetimi dışında, kazılar aracılığıyla elde edilen bulgular, antik devletin ekonomisi konusunda ortaya çok önemli veriler çıkardı. Çalışma zemininde çok etkileyici ezilmiş mor renkli deniz kabukları ve MÖ 4. yüzyıla ait küçük bir çanak bulundu. Hiç kuşkusuz, antik Baf´ta, son derece değerli mor renkli pigment üretimi yapılmaktaydı” denildi.

 

Laonas mezarlık alanıyla ilgili olarak, “seçkin kişilerin, hafızalarda devamı amacıyla kurulan bu gömü anıtları, antik Kıbrıs´ta ender bulunan kültürel veriler oluşturmaktadır” şeklinde açıklama yapıldı. Ayrıca, mezarların inşaatı için büyük bir insan gücünün seferber edilmesi gerektiği ortaya çıktı. Şu ana kadar, yapılan seramik analizler, mezarın yapım tarihinin M.Ö 3. yüzyıl (ya da daha genel olarak erken Helenistik dönem) olarak belirtmektedir. İnşaat kararı, muhtemelen, M.Ö 3. yüzyılda, Kıbrıs krallıklarını deviren, Ptolemaios siyasi kararları sonucu alınmıştı.

 

Mezarlığın, derinlemesine yapılan araştırmada, kompakt marn katmanları tarafından korunan daha eski bir anıt ortaya çıktı. Bunun, savunma karakterli eski bir kale olduğu düşünüldü. Kalenin yapılış dönemi, hendek temelindeki seramiklere göre hesaplanarak, M.Ö 6. yüzyıl sonrası yani, Kıbrıs-Arkaik dönem sonrası olarak açıklandı.

 

http://www.kibrispostasi.com/