KÜLTÜREL MİRAS: Kavramlar, Arayışlar ve Türkiye´den Örnekler / Cultural Heritage: Concepts, Questions and Examples from Turkey

Hrant Dink Vakfı, sizleri 20-21 Mayıs günü gerçekleşecek ´Kültürel Miras: Kavramlar, Arayışlar ve Türkiye’den Örnekler´ başlıklı atölyeye davet ediyor.

Hrant Dink Vakfı çatısı altında yürütülen Anadolu’nun Kültürel Mirası Projesi, Anadolu’daki Rum, Ermeni, Süryani ve Yahudi yapılarının envanterini çıkararak çokkültürlü mirasın görünürlüğünü ve sahiplenilmesini arttırmayı amaçlamaktadır. Kilise, manastır, sinagog, okul, hastane ve mezarlıkları içeren bu envanterin internet üzerinden paylaşılacak bir haritası yapılmaktadır. Benzer çalışmaları paylaşmak ve kültürel miras üzerine beraberce düşünmek için düzenlediğimiz bu iki günlük etkinlik aşağıdaki sorular etrafında şekillenecektir: Kültürel miras nedir, farklı çalışma alanları tarafından nasıl tanımlanır? Nasıl korunmalı ve sahiplenmelidir? Türkiye’deki kültürel miras çalışmalarının kapsamı ve zorlukları nelerdir? 20 Mayıs, Çarşamba Kültürel Miras: Kavramlar ve Uygulamalar 15.30-17.00: Thomas Sinclair, (University of Cyprus) Kültürel Miras’ın Tanımı ve Sınıflandırılması Korhan Gümüş (MSGSÜ) Bir Katılım Pratiği Olarak Kültürel Miras Nilgün Tutal Cheviron ( GSÜ) Türkiye’de Kültürel Miras Turizmi Politikaları 17.00-17.30: Soru / Cevap 17.30-18.00: Ara Kültürel Miras: Kuramlar ve Arayışlar 18.00-19.30: Çiğdem Atakuman, (ODTÜ) Türkiye’de Kültürel Miras’ın Tarihi, Tanımı, Değeri Alin Pontioğlu (Restoratör,Y.Mimar) Kültürel Miras Raporlama Projesi: Elazığ örneği Costas Stamatopoulos (Europa Nostra) Europa Nostra Kültürel Miras Çalışmaları Moderatör: Işık Aydemir (Europa Nostra Türkiye) 19.30-20.00: Soru / Cevap 21 Mayıs, Perşembe 14.00-17.00: Çokkültürlü Envanter Atölyesi Hrant Dink Vakfı’nın 2014’den bu yana hazırlamakta olduğu Anadolu’nun kültürel miras envanteri ön bulgularını paylaşmak, kültürel mirasın korunması ve sahiplenilmesine dair soruları yanıtlamaya çalışmak, sunulacak vaka analizleri üzerinden çözüm üretmek ve tartışmak amacıyla bir atölye çalışması düzenlenecektir. Üniversitelerin ilgili bölümlerinden katılmak isteyen lisans ve yüksek lisans öğrencileri ile araştırmacılara açık olacak Çokkültürlü Envanter Atölyesi’nde yer almak için ön kayıt gerekmektedir. 15 Mayıs 2015 tarihine kadar lütfen mervekurt@hrantdink.org adresine rezervasyon maili atınız. ________________________________________ The Hrant Dink Foundation announces a workshop in 'Cultural Heritage: Concepts, Questions, and Examples from Turkey' to take place on May 20- 21. Cultural Heritage in Anatolia, as a project undertaken by the Hrant Dink Foundation, aims to contribute to the visibility of and the responsibility for the Greek/Orthodox, Armenian, Assyrian/Syriac and Jewish heritage in Anatolia by putting together an inventory of their records. The database, which includes public structures such as churches, monasteries, synagogues, schools, hospitals, and cemeteries, will be shared in the form of an online map. The larger goal of this two-day event is to exchange ideas and experiences between similar projects and to be able to think collectively on issues of cultural heritage in Turkey. Key questions that will be addressed through the workshop include: What is cultural heritage? How is it defined in different disciplines? How do communities get involved in the protection of cultural heritage? What is the scope of cultural heritage projects in Turkey? What ae the limitations/challanges? Wednesday, May 20 Cultural Heritage: Concepts and Applications 3:30 pm -- 5:00 pm: Thomas Sinclair, (University of Cyprus) Definition and Classification of Cultural Heriatge Korhan Gümüş (MSFAU) Cultural Heritage as Particapatory Practice Nilgün Tutal Cheviron (GSU) Cultural Heritage Tourism Policies in Turkey 5:00 pm – 5:30 pm: Q&A 5:30 pm – 6:00 pm: Break Cultural Heritage: Theories and Inquiries 6:00 pm – 7:30 pm: Çiğdem Atakuman, (METU) History, Definition and Value of Cultural Heritage in Turkey Alin Pontioğlu (M.Sc. in Architecture and Restoration) Producing Cultural Heritage Reports: the Example of Elazığ Costas Stamatopoulos (Europa Nostra) Cultural Heritage Projects under Europa Nostra Moderator: Işık Aydemir (Europa Nostra, Turkey) 7:00 pm – 8:00 pm: Q&A Thursday, May 21 2:00 pm –5:00 pm: Multicultural Inventory Workshop The workshop aims to discuss and investigate the multiple definitions, concepts, and methods of cultural heritage care and protection. The Cultural Inventory Project team will share the results and implications of their work, which has been ongoing since the beginning of 2014. The team will also present case studies that will then be discussed in groups by the workshop participants. The participants will, in turn, share their analyses, suggestions, and newly formulated questions. Researchers and graduate and undergraduate students working on related fields who would like to participate in this Multicultural Inventory Workshop are kindly asked to register at mervekurt@hrantdink.org by May 15, 2015.