KÜLTÜREL VE DOĞAL MİRASIMIZIN KORUNMASI İÇİN ÇAĞRI

TMMOB Mimarlar Odası, Diyarbakır´ın Sur ilçesinde geçtiğimiz kasım ayı içerisinde şiddetlenen çatışmalarda zarar gören kültür varlıklarının korunması için çağrıda bulundu.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde geçtiğimiz kasım ayı içerisinde şiddetlenen çatışma ve saldırılarda Paşa Hamamı, Yoğurt Pazarı, Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nin de aralarında olduğu pek çok kültür varlığı zarar görmüştür. Son olarak; 25 Kasım tarihinde Şeyh Mutahhar Camii Dört Ayaklı Minaresi ayakları ağır silahlarla açılan ateş nedeniyle; ardından Fatih Paşa Camisi (Kurşunlu Cami) ise 7 Aralık tarihli çatışmalarda çıkan yangın nedeniyle tahrip olmuştur.

 

Geçtiğimiz yaz UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne adına yazdıran Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzaj Alanı ile birlikte; bölgede 124 anıtsal, 410 adet tescilli sivil mimari yapı bulunmaktadır. Katılımcı politikaları reddeden savaş stratejileri sebebiyle ülkemizde etkin olan gerilim ve çatışma sivil yaşamı olumsuz etkilediği gibi, insanlığın ortak değerleri olan kentlerin, tarihsel, kültürel ve doğal mirasın geri dönülemez biçimde zarar görmesine de neden olmaktadır.

 

Antik uygarlıkların kesişiminde yer alan, mimarlık ve sanatın kültürel ve tarihi zenginliklerin beşiği olan ülkemizde; giderek daha geniş bir alana yayılan çatışma ve yıkımın getirdiği şiddetin bir an önce durdurularak toplumsal barışın sağlanması, doğa ve kültür değerlerinin korunması hayati bir önem taşımaktadır. Türkiye'nin bağlı bulunduğu anlaşmalar ve anayasamız da, sahip olduğumuz kültürel varlıkların tespiti, korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda devletin yükümlü olduğuna işaret etmektedir. İnsanlığın mirası olan kültür mirasının korunması için duyarlı tüm kesimleri ve sorumluları harekete geçmeye çağıran TMMOB Mimarlar Odası, kültürel, sosyal ve coğrafi farklılıkların sürdürülebilirliği konusunda üstlerine düşen sorumluluğun farkında olduklarını, sahip oldukları mesleki uzmanlık kapsamında, zarar gören mimari ve kültürel mirasın korunması için katkı sunmaya hazır olduklarını vurguladı.

 

 

TMMOB Mimarlar Odası