MISIR´IN LUKSOR KENTİNDE KRALİYET YAZMANINA AİT BİR MEZAR ORTAYA ÇIKARILDI

Mısır’ın Eski Eserler bakanı Mahmoud Afifi, Mısır’ın Luksor kentindeki Theban nekropolünde özel bir mezarın keşfedildiğini duyurdu.

Afifi, Nil’in batı kıyısında yer alan El-Khokha bölgesinde bulunan mezarın güzelce dekore edilmiş olduğunu ve muhtemelen 19. ve 20. Hanedanlar dönemine dayandığını düşündüklerini söyledi. Mezarda yapılan ilk incelemeler, mezarın Khonsu adında bir kraliyet yazıcısına ait olduğunu ortaya koyuyor.

 

Mezarı keşfeden Japon ekibin lideri Jiro Kondo, III. Amenhotep döneminde yüksek bir görevli olan Userhat’a ait mezarın ön sahası temizlendikten sonra bu yeni mezara rastlandığını söyledi. Kondo ayrıca, Khonsu’a ait mezarın güney duvarına bağlantılı oyulmuş bir boşluk bulduklarını da ekledi.

 

Yazmana ait mezar doğu-batı doğrultusunda inşa edilmiş olup, ana giriş doğuya bakmaktadır. Giriş kapısının kuzey duvarındaki bir sahnede, dört babun tarafından tapılan Tanrı Ra’nın teknesi tasvir edilmiştir. Bu duvarın bitişiğindeki bir duvar ise hiyeroglif metinler içerir. Dikey olarak yazılmış olan bu hiyeroglif metinler, Khonsu’yu “gerçek bir ünlü yazman” olarak tanımlar.

 

Mezarın doğu duvarının güney kesimindeki bir tasvirde Khonsu ve eşi, tanrı Osiris ve İsis’e taparlarken, arkalarında koç başlı iki tanrının (muhtemelen Khnum veya Khnum-Re’nin) tasvirleri yer alır. Mezarın kuzey bölümünde ise Osiris ve İsis’in oturmuş şekildeki figürleri vardır, ancak bedenlerinin üst kısmı kırılmıştır. Maalesef batı duvardaki resimlerin çoğu ise günümüze kadar gelememiştir.

 

Mezara açılan boşluğun duvarlarında dikey yazıtlar yer alır. Burada mezar sahibinin adı ve unvanı belirtilmiştir. Tavana yakın friz desenleri bunun Ramesside döneminin (19. ve 20. Hanedanlık) tipik “khekher” frizleri olduğunu gösterir.

 

Mezardaki temizlik çalışmaları tam olarak bittikten sonra iç haznede daha fazla arkeolojik kayıtlar keşfedilebilir. 

 

http://english.ahram.org.eg/