MONUMENTUM PATARENSE BAĞLAMINDA KLASİK FİLOLOJİ, TARİH VE COĞRAFYA

İstanbul Üniversitesi Eski Yunan dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı tarafından Logoi başlığı altında düzenlenecek Antikçağ tartışmalarının ilki İstanbul Üniversitesinde gerçekleşiyor.

"Monumentum Patarense bağlamında Klasik Filoloji, Tarih ve Coğrafya" konulu konferans İstanbul Üniversitesi'nde gerçekleşecek. 

 

Doç. Dr. Fatih ONUR

 

13 Ekim 2017

Saat: 16:00

Yer: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi A Blok II. Kat 09 (Amfi 3)