NEANDERTHAL VE HOMO SAPİENS FARKLI BESLENİYORDU

Almanya’daki Tübingen Üniversitesinde yapılan bir araştırmayla, neanderthal ve homo sapiens türlerinin farklı beslenme stratejilerine sahip olduğu ortaya çıktı.

Buzul Çağının aşırı sıcaklık dalgalanmalarına rağmen binlerce yıl hayatta kalabilmişti neanderthaller. Bu yaşam savaşında beslenme stratejilerinin etkisinin araştırıldığı çalışmada, 52 adet fosilleşmiş neanderthal ve homo sapiens dişi incelendi. Dişler üzerindeki aşınmanın türü ve boyutu analiz edilerek beslenme tipi hakkında sonuçlara ulaşmak ve bunun iklim koşulları ile olan bağlantısını kurmak amaçlandı.

 

İklim değiştikçe çevre değişiyordu. Neanderthaller hâlihazırda ulaşılabilir olan gıdalara göre beslenmelerini değiştirirken, modern insan çevresel değişimlere rağmen beslenme stratejilerine sadık kalmışlardı. Neanderthaller temel olarak etle beslenip ormanlık alandan elde ettikler bitki, tohum ve yemişlerle beslenmelerini destekliyordu. Modern insan ise daha çok bitki ağırlıklı bir beslenme stratejisi uyguluyor ve bunun için daha çok çaba sarf edip stratejiye hizmet edebilecek aletler üretiyordu.  

 

Araştırmacılar bu farklı stratejinin modern insana neanderhaller üzerinde avantaj sağlamış olabileceğini belirtti. İncelenen bireyler aynı zamana denk gelmezler. Bu nedenle aralarında bir beslenme rekabetinden bahsedilemez. Ancak iki grup karşılaştığı dönemde bu araştırmada tespit edilen farklılıklar gerçekleşmiş ise, bu farklılıklar neanderthallerin yok olması ve insanların hayatta kalmasına katkı sağlamış olabilir.

 

www.eurekalert.org