PARION ANTİK KENTİNDEKİ ÇALIŞMALARDA SONA YAKLAŞILDI

Biga Yarımadası’nda bulunan Parion antik kentini turizme kazandıracak çalışmalarda büyük ilerleme kaydedildi.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın 2015 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamından desteklediği “Bir Medeniyet Uyanıyor: Parion”  projesinde çalışmalar tamamlanmak üzere. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün ana destekleriyle ve İÇDAŞ A.Ş.’nin sponsorluğunda yürütülen çalışmalarda büyük yol katedildi. Biga Kaymakamlığı, İÇDAŞ A.Ş.  ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın yürüttüğü projede son olarak Kemer köyünde yürütülen kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan Roma Hamamı’nın üzerinin kapanması çalışmaları tamamlandı. Projede kazı alanının korunması ve ışıklandırılması çalışmalarının yanında Parion antik kentini tanıtımına yönelik broşür, stand, bilgilendirme levhaları, tanıtım CD’leri, kiosk, maket sunumu gibi çalışmalar yer alıyor.

 

Projele birlikte, kentte ortaya çıkarılan kültürel değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması, bölge halkında tarihî ve kültürel değerlere sahip çıkılması noktasında bilinç oluşturulması, antik kentin tanıtımı yoluyla ziyaretçi sayısının artırılması ve önemli bir kültürel değerinin turizme kazandırılması amaçlanıyor. Ayrıca, antik kentlerde yaşanan en önemli sorunlardan biri olan kazı sonrası ortaya çıkan eserlerin doğa ve insan tahribatına karşı korunması sorununa da proje kapsamında çözüm üretilmesi hedefleniyor.

 

canakkaleolay.com