SELÇUKLULAR NEW YORK’TA

27 Nisan- 24 Temmuz tarihleri arasında dünyaca ünlü Metropolitan Müzesi bugüne kadar hazırlanan en kapsamlı uluslararası sergiye ev sahipliği yapıyor: “Saray ve Kozmos: Selçukluların Yükselme Dönemi”.

Anadolu Selçuklu, Türk tarihinin yaklaşık iki asırlık bir dönemini içine alır. 11. yüzyılda Oğuzlar ve Türkmenlerin Selçuklu idaresinde Anadolu’yu yurt tutması ve 1075 yılında İznik’in fethi ile başlayan bu dönem içinde İznik’in başkent olduğu 1080, Haçlı saldırıları nedeniyle başkentin tekrar Konya’ya nakledildiği 1097, Anadolu’da Türk varlığını perçinleyen Miryokefalon Savaşı’nın yapıldığı 1176, Kösedağ Savaşı’nın meydana geldiği 1243 yılları önemli tarihlerdir. Moğolların bölgeye gelmesiyle 13. yüzyılın ikinci yarısında Anadolu’nun demografik yapısında önemli farklılıklar meydana gelmiştir. Merkezi idarenin gittikçe zayıflaması 14. yüzyıldan itibaren Beyliklerin söz sahibi olmasını sağlamış, bu durum 15. yüzyılın başlarına kadar sürmüştür.

 

Metropolitan Müzesinde sergilenecek olan “Saray ve Kozmos: Selçukluların Yükselme Dönemi”, Selçukluların 11.yüzyıl ile 13. yüzyıl arasındaki görkemli sanat eserlerini içeriyor. Sergide Amerika, Avrupa ve Orta Doğu'nun kamuya ait ve özel sanat koleksiyonlarından getirilen seramik, cam, alçı eserler, kâğıt üzerinde çalışmalar, ahşap, dokuma ve maden işçiliği eserlerinden oluşan yaklaşık 270 eser yer alacak.

 

Sergide dikkate değer eserler arasında, erken dönem İslami usturlap (astronomi ölçümlerinde kullanılmış tarihi bir ölçüm cihazı) ve küfi yazısı Kur'an-ı Kerim de yer alıyor.

 

Serginin küratörlüğünü Metropolitan Müzesi İslam Sanatları Bölümü sorumlusu Sheila R. Canby, İslam Sanatları asistan küratörü Martina Rugiadi ve müzedeki tek Türk küratör Deniz Beyazıt yapıyor.