SİBİRYA´NIN DOĞUSUNDA ´ARAŞTIRMACILARA GÖRE DANS EDİYORMUŞ GİBİ DURAN´ 1300 YILLIK BİR İSKELET ORTAYA ÇIKARILDI

Sibirya’nın doğusunda (Uzak Doğu Rusya) yer alan bir Ortaçağ mezarlığında 1300 yıllık bir erkek iskeleti ortaya çıkarıldı. Bulunan bu iskelet, gömü pozisyonundan dolayı arkeologları hayrete düşürdü. Çünkü birey gömülürken ayakları bilinmeyen bir nedenden ötürü birbirine çapraz bağlanmıştı.

Arkeolog Denis Volkov, iskeletin bacaklarının sanki dans eder gibi durduğunu,  ayaklarının birbirine çapraz bağlandığını, kollarının ise pelvis civarında olduğunu söyledi. Uzmanlar bu keşiften önce, böyle bir duruşu içeren hiçbir defin töreni bilmiyordu. Olağandışı duruşuyla hayrete düşüren bu “dans eden” iskelete, arkeologlar tarafından şaka amaçlı “Mikhail” takma adı verildi.

 

Volkov, adli tıp uzmanları ve antropologlarla da görüştüklerini, büyük olasılıkla kolların da birbirine bağlı olduğunu söyledi. Oysa o dönemlere ait Sibirya’daki diğer mezarlarda, böyle bağlanmış insan kalıntılarının hiçbir örneği yok.

 

Sibirya’da bulunan bu mezarlıktaki ilginçlikler sadece bu iskeletle sınırlı değil. Burada bulunan diğer kemikler,  yaşları 50 ile 70 arasında değişen uzun ömürlü insanlara ait. “Dans eden” iskeletin mezarı dikdörtgen biçimindeyken, diğer mezarlar sadece dairesel.

 

Arkeologlar ayrıca iskeletin, bir okla vurularak öldürüldüğüne dair bazı kanıtlar da buldular. Eğer iskelet ok ucundan yaralandıysa bu durum büyük bir kan kaybına neden olmuş olmalıydı. Ancak o dönemde, insanların ok uçlarıyla gömülmesi olağan bir durum. Uzmanlara göre bu mezardaki ok da mezar ayinin bir parçası olarak iskeletin yanına koyulmuş olabilir. Bunu açıklamak araştırmacılar için henüz çok zor. Bu yüzden bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

 

Bu “Karanlık Çağ” dansçısının MS 7. ve 9. yüzyıllar arasında; 30’lu yaşlarda öldüğü ve Tunguz etnik gurubunun Mohe tabakasına ait olduğu düşünülüyor.

 

Arkeologlar şimdilerde bir teori inceliyor. Yeni bir görüşe göre iskelet, tüberküloz ya da frengiye bağlı olarak deformasyon geçirmiş olabilir. Ancak bunun ortaya çıkması için de uzmanlara göre daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir.

 

Bu yüzden kemikler üzerinde yapılan ileri analizler İsveç’te devam ediyor. 

 

http://siberiantimes.com