SİT ALANI BİTİŞİĞİNE TERMİK SANTRAL PROJESİ

İzmir´in Aliağa ilçesinde, birinci derece arkeolojik sit alanının hemen yanında kurulması planlanan termik santrallerin, sit alanı içinde ve bölgede bulunan kültür varlıklarına zarar vermesinden endişe ediliyor.

Azerbaycan devletine ait SOCAR isimli petrol ve doğal gaz şirketi, Aliağa'nın Arapçiftliği mevkiinde bulunan 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı’nın yakınına 2 termik santral, bir endüstriyel atık depolama alanı, 17 adet türbinden oluşan Rüzgâr Enerji Santrali (RES) ile liman ve boru hattı inşa etmek istiyor. 2012 yılında İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun, projeyi değerlendirmek üzere yaptığı saha çalışmasında, antik döneme ait "merdiven" kalıntısı, "liman olması muhtemel alan" ve "antik taş ocakları" bulunmuş ve bu kültür varlıklarının bulunduğu alanlar aynı yıl birinci derece arkeolojik sit alanı ilan edilmişti.

 

Kurul tarafından yapılan incelemeler sonucu tespit edilen kültür varlıklarının ayrı ayrı 1. derece arkeolojik sit alanı ilan edilmesine dikkat çeken Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Yiğit Ozar, "Birbirine çok yakın bu üç kalıntı alanının tek bir yapıyı tesciller gibi ayrı ayrı sit ilan edilmesi yerine bir bütün olarak kabul edilmesi gerekirdi. Parselin sit dışında kalan alanları ise, genelde koruma alanı oluşturmak amacıyla,arkeolojik potansiyeli de göz önünde bulundurularak 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilir. Burada bu yapılmamış; ancak kurul, parselin sit olmayan bölümlerinde de müze denetiminde kazı isteyerek arkeolojik potansiyeli dikkate almıştır. Kararın uygulanıp uygulanmadığını gözlemlemek gerekir." dedi.

 

Termik santraller aktif hâle geldiğinde oluşacak çevre kirliliğinin, hem sit alanı içindeki hem de bölgedeki diğer kültür varlıklarına zarar vermesinden endişe ediliyor. Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi'nin başvurusu üzerine İzmir II No'lu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan alınan bilgiler arasında, kurulun ilgili belediyeden istediği  "Koruma Amaçlı İmar Planları"nın henüz hazırlanmamış veya kurul tarafından onaylanmamış olduğu da bulunuyor. Projenin uygulanması için gerekli izinler alınmış; fakat projenin tam olarak hangi aşamada olduğu bilinmiyor.