SMYRNA

Kanalın Gizemi Yrd. Doç. Dr. Akın Ersoy Başkanlığı’ndaki bir ekip tarafından; Agora, Kadifekale ve Basmane mevkilerinde yürütülen Smyrna Antik Kenti Kazı, Araştırma ve Restorasyon çalışmaları 2007 yılından bu yana sürdürülüyor. Kazı çalışmalarına paralel olarak kent içi araştırmalara da önem veriliyor. Bu araştırmalar kapsamında antik döneme ilişkin olarak, ilki Agora’nın güney tarafındaki modern yerleşim alanı içinde kalan 821. sokakta bir konutun altında, diğeri ise Agora kazı alanı içinde olmak üzere iki noktada temiz su kanallarına ait su iletim hatları tespit edildi. Agora’nın güneyinde modern kent dokusu altında tespit edilen sistemde, yaklaşık 20 m boyunca takip edilebilen su kanalına basamaklarla inilebiliyor. Güneye doğru ilerleyen su kanalı 7 metre sonra doğuya doğru belirgin bir kavis alarak yeniden güneye dönüyor. Batı Portiko’nun güneyinde, Faustina Kapısı’nın hemen batısında yer alan yaklaşık 25 m uzunluğunca takip edilebilen kanalın ise güneye doğru yaklaşık 17 m. uzandığı daha sonra doğu istikametinde ilerleyip yeniden güneye döndüğü tespit edildi. Her iki su kanalının da kaynağı belirsiz başlangıç noktalarından itibaren işlevlerini yani su iletim işlevlerini sürdürdükleri ve içlerinde ilerlenebilen mesafelerde iyi durumda oldukları görülebiliyor. Bugün bir erişkinin ilerleyebileceği boyutlarda olan bu kanallardan 821. sokakta görüleni, taş örgülü duvarları ile yer yer tuğla ve moloz taş tonozlara sahip. Agora’da tespit edilen ve kullanılan tuğla ve harcın niteliğinden ötürü bir onarım geçirdiği düşünülen kanal ise kırma üst örtüye sahip. Tabanları yer yer toprak dolu olan kanalların zeminlerinde “U” kesitli su hatları bulunuyor.                                                     Yrd. Doç. Dr. Akın ERSOY                                              Dokuz Eylül Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü                                              AKTÜEL ARKEOLOJİ DERGİSİ 15. SAYI