TAHILLARI İLK NEOLİTİK SURİYELİLER EVCİLLEŞTİRDİ

11 bin yıl önce Suriyeli bir halk insanoğlunun çevresi ile ilişkisini sonsuza dek değiştirecek olan bir uygulamaya başladı: Tahıl evcilleştirilmesinin başlatılması ve bununla birlikte, birkaç bin yıl süren bir süreç, tarımın başlaması.

 

Suriye’deki Süveyde şehri yakınında bulunan Kuzey Tell Qarass arkeolojik yerleşmesinde yapılan keşifler, tahılın üç türünün evcilleştirilmesinin en eski kanıtıdır: arpacıklardan biri ve buğdayın iki tanesi. Söz konusu Neolitik insan zamanında büyük değişiklikler yaşadı. Yabani buğday ve arpayı topladılar ve onları yavaş yavaş evcilleştirme sürecine başladılar.

 

Tarımın Kökenleri Tahıl yetiştiriciliğinin Yakın Doğu’da gerçekleştiğinin bilinmesine rağmen, ilk evcilleştirilmiş tahılların bir bölgede veya birkaç bölgede eşzamanlı olarak ortaya çıkıp çıkmadığı veya birinci durum doğruysa hangi bölgede ortaya çıktığı bilinmiyordu.  CSIC’den Juan José Ibáñez’e göre bu süreç, avcı toplayıcı topluluklar yabani tahıl toplamaya başladığında meydana geldi. Bu yabani tahılların ekilmesine yol açtı, sonra orak kullanarak bunları biçtiler. Bu ilk mahsul yetiştiriciliği tahıl tanelerinin seçici olarak yetiştirilmesine yol açtı. Yavaş yavaş ev için nitelikler giderek daha baskın hale geldi. 

 

Tam olarak, evcilleştirme sürecindeki ilk aşamada tahıl numunelerinin tanımlanmasına izin veren Tell Qarrassa’daki bu çalışmadır. Yerleşmede yetiştirilen tahılların tamamının yaklaşık %30’u iç özellikler gösterirken geri kalanlar yabani tahılların karakteristik özelliklerini göstermeye devam etmektedir.

 

CSIC araştırmacısı “Tell Qarassa’dan elde edilen tahılların, sonbaharda ekildiğini ve hasat esnasında başların kopması ve kaybolma riskini önlemek için -hala kısmen yabani oldukları göz önüne alındığında- tam olgunluğa erişmeden önce Şubat ile Mart ayında hasat edildiğini biliyoruz. Samanın tam olarak kullanılabilmesi için mahsul yere yakın kesildi ve bir kez toplandığında, içeride depolanmadan önce evin dışındaki avlularda dövülmüş ve tahıl temizlenmiş olabilirdi. Yenmeden önce tahıl havanelinde ve havanda ezildi ve sonra el değirmenlerinde öğütüldü.” açıklamasında bulundu.

 

Tell Qarassa’da elde edilen bilgiler, hem bu ilk çiftçi topluluğunun ileri düzeyde teknik gelişimini hem de Yakın Doğu’nun farklı bölgelerinde farklı oranlarda tahılların evcilleştirme sürecinin geliştiğini göstermektedir.

 

Bu bölgelerdeki evcilleştirilmiş tahılların daha sonra ortaya çıkıp çıkmadığı,  çalışılan Suriye’nin güneyindeki tahılların kullanılmasından kaynaklanıp kaynaklanmadığı ya da diğer bağımsız evcilleştirme süreçlerinin başka yerlerde gerçekleşip gerçekleşmediği henüz keşfedilmedi.

 

 

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2016-12/snrc-nsw120516.php