TANAP İLE ARKEOLOJİ KEŞİFLERİ

(TANAP) Projesi, Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme (ÇSED) çalışmaları kapsamında yürütülen araştırmalar sırasında daha önce hiç bilinmeyen birçok arkeolojik alan tespit edildi.

Azerbaycan’ın Hazar Denizi’ndeki Şah Deniz-2 Gaz Sahası ve Hazar Denizi’nin güneyindeki diğer sahalarda üretilen doğal gazın Türkiye’ye ve ardından Avrupa’ya taşınmasını amaçlayan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) Projesi, Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme (ÇSED) çalışmaları kapsamında yürütülen araştırmalar sırasında daha önce hiç bilinmeyen birçok arkeolojik alan tespit edildi. TANAP ÇED çalışmaları kapsamında yürütülen saha inceleme çalışmalarında en önemli başlıklardan birini oluşturan Kültürel Miras ve Arkeoloji başlığı altında güzergâh taraması yöntemi ile hem boru hattının hem de yerüstü tesislerinin bulunduğu alanlarda yürütülen çalışmalar sonucunda toplam 161 arkeolojik veya tarihi kültürel miras alanı tespit edildi. Bu 161 alandan 106’sı ilk kez TANAP Projesi kapsamında gerçekleştirilen bu çalışmalarla tespit edilerek Türkiye Kültür Envanterine kazandırıldı.
Çalışmalar kapsamında varlığı saptanabilen kale kalıntısı, askeri beton koruganlar (2. Dünya Savaşı öncesi savunma ve savaşma amaçlı), höyük, tümülüs, arkeolojik düz yerleşim alanları, arkeolojik tepe üstü yerleşim alanları, kilise kalıntısı, köprü, su kanalı, tarihi yol, eski mezarlık (Osmanlı ya da Yörük Mezarlığı), nekropol gibi alanlar, hala Anadolu’da keşfedilmemiş sayısız yer olduğunu göstermesi açısından oldukça önemli. Tespitlere bağlı olarak yaklaşık 18 alan için güzergâh değiştirilirken, tescilli 10 arkeolojik alanda güzergâh değiştirilemediği için buralarda sadece kurtarma kazıları yapıldı.