TARIM AKDENİZ’İN BATISINDA DENİZ YOLU ÜZERİNDEN YAYILDI

Neolitik Çağ tarımının Avrupa’da kara yoluyla ve kademeli olarak yayıldığı düşülüyordu. Ancak, UDG, UB ve Colgate Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada, Neolitik Çağ’ın batı Akdeniz kıyılarında kıtanın geri kalanına göre 8 kat daha hızlı yayıldığı sonucuna varıldı. Böylece Neolitik popülasyonların denizden geçtiğini belirten hipotezler artık doğrulanmış oldu.

Neolitik Döneme geçiş, avcı-toplayıcılık yaşamdan tarım ve hayvancılığa geçilen ve birçok insan topluluğu tarafından tecrübe edilmiş büyük çaplı bir dönüşümdü. Bu durum, yerleşik toplumların sosyal ve politik yapılarının gelişmesine izin verdi.

 

Bu Neolitik tarım Avrupa’ya Orta Doğu’dan geldi ve yılda ortalama 1 km’lik bir oranda karada yavaş yavaş kademeli olarak yayıldı. Ancak arkeolojik kayıtlar Batı Akdeniz’in daha hızlı bir süreç geçirdiğini gösterdi. Kuzeybatı İtalya’dan Portekiz’in merkezine kadar yayılma hızının yılda 8,7 km olduğu tahmin edildi.

 

Girona Üniversitesi (UDG) tarafından yürütülen bu çalışma, farklı deniz yolculuğu mekanizmalarının araştırıldığı bir sayısal model geliştirdi. Araştırmacılar bu simülasyonu bir arkeolojik veri tabanından gelen veriler ile karşılaştırdı. Simülasyon, bu hızlı yayılmanın deniz yolculuğu olmadan açıklanamayacağını gösterdi. Araştırmacılar ayrıca küçük gruplardaki çiftçilerin sahil kıyısında dolaşmış olabileceklerini düşündü.

 

Deniz kıyısında birden çok giriş noktası gösteren arkeolojik modellerin sıçramalı dağılımlar ile açıklanabileceğini belirten araştırmacılar, avcı-toplayıcı yerel halkla etkileşim ve üremenin, bu dinamik gelişmelere ulaşmaya katkıda bulunmuş olabileceğini söylediler.

 

Bu araştırma Neolitik Çağ uzmanları olan iki arkeolog ve iki tıpçı arasındaki disiplinler arası bir işbirliğinin sonucudur. 

 

https://archaeologynewsnetwork.blogspot.com.tr