URARTU TAKI KOLEKSİYONU

Rezan Has Müzesi özellikle bağış yoluyla müzeye kazandırılan eserlerle koleksiyonunu geliştirmiştir. Koleksiyon, Neolitik’ten Selçuklu Dönemine kadar uzanan oldukça geniş bir zaman aralığına ait eserlerden oluşuyor. Müze koleksiyonunda özellikle Urartu Dönemine ait eserler ön plana çıkıyor. Koleksiyonda yaklaşık 2700 eser yer alıyor. Bu eserlerin 1100 tanesi Urartu Dönemine ait ve daha çok takı içerikli.

 Ayrıca Saç spiralleri, küpeler, boncuk kolyeler, boyunluklar, amuletler, madalyon,pektoral, pazubentler, bilezikler, yüzükler, iğneler ve fibulalar yanında 32 tanesi tüm ve tüme yakın olmak üzere 74 adet kemer yer alıyor. Müze koleksiyonunda yer alan Urartu

Dönemi eserlerinin tamamı proje kapsamında elden geçirilmiş, kapsamlı bir şekilde temizlik, restorasyon ve konservasyonları yapılmıştır. 2012 yılının başlarında başlanan çalışmalar yaklaşık 2 yıla yakın bir süre devam etmiştir. Ayrıca müzede büyük bir tadilata gidilerek, teşhir üniteleri yeniden tasarlanmış ve üretimleri yapılmıştır. Her biri kendi içinde iklimlendirmeli, tabandan tavana kadar tamamen camdan üretilmiş dört büyük vitrin bulunuyor. Vitrinlerden üç tanesinde kemerler, bir tanesinde ise tüm takı grupları sergileniyor. “Urartu Kemerleri” kitabı ile “Rezan Has Müzesi Urartu Takıları Restorasyon ve Konservasyon Projesi” kitapları hazırlana rak iki dilli olarak Türkçe-İngilizce yayınlanmıştır.Asıl sergi salonuna girmeden önce, 17. yüzyıl Osmanlı yapı kalıntılarının yer aldığı bölümde restorasyon ve konservasyon sürecinden bir video görüntüsü ile interaktif ekran yer almaktadır. İnteraktif ekran ile ziyaretçilerin eğlenceli bir şekilde daha detaylı bilgilere ulaşması sağlanmıştır. Bu kapsamda her iki kitabın taşınabilir belge biçimleri (Pdf), tüm kemer ve takılara ait kısa bilgiler ve fotoğraflar, puzzle, eşleştirme oyunu ile müzeye ait bilgiler interaktif ekranda ziyaretçilere sunulmuştur. Yine sergi kapsamında ve bir ilk olarak Erzincan – Altıntepe sitadelinin üç boyutlu animasyonu müze girişinde ziyaretçileri karşılamaktadır.