YAPILAN YENİ ARAŞTIRMAYA GÖRE BÜYÜK İSKENDER’İN BABASI II. PHILIP BULUNMUŞ OLABİLİR

Yunanistan’ın kuzeyindeki Vergina şehrinde bulunan Büyük Tümülüs içerisinde yer alan 2. Mezar Odasında bulunan iskeletin Büyük İskender’in babasına ait olduğu iddia ediliyordu. Yapılan yeni araştırma, bitişikteki 1. Mezar Odasında bulunan kalıntıların II. Philip işe eşi ve bebeğine ait olabileceğini gösteriyor.

Fransız, İspanyol ve Yunan araştırmacılardan oluşan bir grup araştırmacı, Büyük İskender’in babası Makedon kralı II. Phillip’in mezarına sonunda erişebildiklerini öne sürdüler. Yunanistan’ın kuzeyindeki Vergina şehrinde bulunan Büyük Tümülüs içerisinde yer alan 2. Mezar Odasında bulunan iskeletin Büyük İskender’in babasına ait olduğu iddia ediliyordu. Yapılan yeni araştırma, bitişikteki 1. Mezar Odasında bulunan kalıntıların II. Philip işe eşi ve bebeğine ait olabileceğini gösteriyor. 

1977 yılında mezarların keşfinden sonra başlayan kazı çalışmaları, ortaya çıkan buluntulardan dolayı daha çok 1. ve 2. Mezar Odalarında yoğunlaştırılmış, buradaki kalıntıların Büyük İskender’in bir akrabası, hatta babasına ait olabileceği belirtilmişti. Önceleri 2. Mezar’da bulunan iskeletin II. Philip’e ait olduğu düşünülüyordu. Yapılan yeni analizler sonucunda 1. Mezar’da bulunmuş olan üç insan iskeletinin, II. Phillip‘e, karısı Kleopatra’ya ve Phillip’in yeni doğmuş olan bebeğine ait olabileceği öne sürüldü.

İddialara dair en önemli kanıtı ise iskeletin bacak kemiği oluşturuyor. Yapılan analizlere göre kemik üzerinde, kişi ölmeden birkaç yıl evvel oluşmuş ve kaynamış bir yara tespit edildi. Tarihsel kaynaklara göre II. Phillip öldürülmeden evvel bacağında bir mızrak tarafından açılmış bir yara vardır. Buna ek olarak, erkek iskeletinin yaşı yaklaşık 45, kadın iskeletinin yaşı ise yaklaşık 18 olarak belirlendi. Her iki iskeletin de yaşı II. Phillip’in ve Kleopatra’nın öldüğü yaşla büyük benzerlik gösteriyor

Vergina’da yapılacak yeni araştırma ve analizler, mezarların kime ait olduğu ile ilgili daha kesin sonuçlara ulaşmamızı sağlayacak.

Kaynak: http://phys.org/news/2015-07-effort-king-phillip-ii-tomb.html