Yardımcı Doçent Kadrosu İlanı

Mardin Artuklu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Kadro tipi Yardımcı Doçent (tam zamanlı statüde) Fakülte Edebiyat Fakültesi

Bölüm Arkeoloji (Prehistorya, Protohistorya, Klasik Arkeoloji)
Hem eğitim ve öğretim hem de araştırma odaklı bir devlet üniversitesi olan Mardin
Artuklu Üniversitesi’nin Arkeoloji Bölümü’ne Yardımcı Doçent kadrosunda tam zamanlı
statüde çalışacak öğretim üyeleri aranmaktadır. Başvuru doktorasını arkeolojinin farklı alt
disiplinlerinde (Prehistorya, Protohistorya, Klasik Arkeoloji gibi) ve arkeoloji kapsamında
farklı uzmanlık alanlarında (arkeobotani, arkeozooloji, bioarkeoloji, çevresel arkeoloji, GIS,
müzecilik gibi) yapmış olan adaylara açıktır. Öncelik Yakın Doğu ve Avrupa Arkeolojisi,
arkeolojik metod ve teori, malzeme analizi (taş, çanak çömlek, kemik, bitki kalıntıları gibi) ve
kültürel miras konularından birinde ya da birkaçında uzmanlaşmış olan adaylara verilecek
olsa da diğer uzmanlık alanlarına sahip adayların başvuruları da değerlendirilecektir.
Adayların işe başlama tarihine kadar doktoralarını tamamlamış ve diplomalarını almış
olmaları gerekmektedir. Adayların Türkçe ve/veya İngilizce temel ve ileri düzeyde lisans ve
yüksek lisans derslerini verebilecek, arazi çalışması yapabilecek yetkinliğe sahip olmaları
beklenmektedir. Bir diğer ön koşul ise adayların arkeolojik çalışmalara ihtiyaç duyulan
Mardin’de arazi çalışması yapmaya istekli olmalarıdır.
Başvuru dosyasında bulunması gerekenler
- Başvuru mektubu (kadroya olan ilgilerinin sebeplerini ve MAÜ Arkeoloji Bölümü’ne
sunacakları katkıları içermeli)
- Güncellenmiş CV
- Akademik yayınlarından iki ya da üç tane örnek
- Üç referans mektubu (referans mektupları hazır oluncaya kadar ilk aşamada referans olacak
kişilerin isimleri gönderilebilir. Referans mektuplarının adaylar tarafından değil yazacak
kişiler tarafından gönderilmeleri rica olunmaktadır. İmzalı mektupların dijital kopyaları
önceden aşağıdaki email adresine gönderilebilir.)
Son başvuru tarihi: 15 Ocak 2013. Son elemeye kalan adaylar MAÜ’ne mülakat ve
konferas vermek için davet edilecektir. Lütfen başvurunuzu guner_coskunsu@yahoo.com
adresine yapınız. Facebook ve Academia üzerinden yapılan başvurular
değerlendirilmeyecektir.
Yrd. Doç. Dr. Güner Coşkunsu
Mardin Artuklu Üniversitesi
Arkeoloji Bölüm Başkanlığı (102 nolu oda)
Rektörlük Yanı 47200 Yenişehir Mardin
http://arkeoloji.artuklu.edu.tr/