YUNANİSTAN’DA 3500 YILLIK EL DEĞMEMİŞ SAVAŞÇI MEZARI BULUNDU

Yunanistan’ın güneybatı kıyısında bulunan Pilos’ta 3500 yıllık el değmemiş bir savaşçı mezarı bulundu. Mezarda değerli takılar, silah ve zırhlar, altın, gümüş ve tunçtan yapılmış kaplar gibi çeşitli objelerden oluşan bir hazine ortaya çıkarıldı.

Amerika’daki Cincinnati Üniversitesine bağlı bir uluslararası ekip tarafından, Yunanistan’ın güneybatı kıyılarında bulunan Pilos’ta yürütülen kazılarda 3500 yıl boyunca el değmeden günümüze ulaşmış savaşçı mezarı bulundu.  Bu keşfin kıta Yunanistan’da 1950’lerden beri yapılmış en önemli keşiflerden biri olduğu düşünülüyor.

 

MÖ yaklaşık 1500 yılına tarihlenen savaşçı mezarının gömüldüğü alanın hemen yakınında, MÖ 1180 yılında yıkıldığı bilinen Miken Dönemine ait büyük bir idari merkez olan Nestor Sarayı yer alıyor. Mezar, Miken medeniyetinin doğuşuna tanıklık etmesi bakımından büyük önem taşıyor.

 

Kıta Yunanistan’da Miken, Pilos ve diğer bölgelerde bulunan sarayların Girit Adası’nda ortaya çıkan Minos kültüründen önemli ölçüde etkilendiği biliniyor. Kendisinden üstün olmasına karşın bir süre sonra Minos Uygarlığı’nı yok eden ve Yunanistan yarımadasının tüm hakimiyetini ele geçiren Miken Uygarlığı’nın en parlak dönemi MÖ 1400 ile 1100’lü yıllar arasına denk geliyor.

 

Pilos’ta bulunan savaşçı mezarı, Miken saraylarının inşa edilmeye başlamasından önceye tarihleniyor. Mezarda bulunan objelerin çoğu ise Girit’te üretilmiş. Araştırma ekibinden Dr. Brogan’a göre, mezar Tunç Çağındaki bu geçiş dönemine ışık tutması bakımından büyük önem taşıyor. Ekipten Dr. Wright’ın görüşlerine göre mezar daha gelişmiş Girit kültürü ile kıta Yunanistan arasındaki ilişkinin ve Girit kültürlerinin benimsenerek Miken kültürüne dönüşmesinin anlaşılması açısından çok önemli bir keşif.

 

2.4 metre uzunluğunda ve 1.5 metre enindeki mezarda 30-35 yaşlarında, sırtüstü olarak yerleştirilmiş bir yetişkin erkek iskeleti bulundu. İskeletin sol tarafında aralarında altın kaplı fildişi kabzalı bir tunç kılıç ve altın kaplı bir baltanın da yer aldığı silahlar yer alırken, sağ tarafında ise Minos stilinde oymalı dört altın yüzük, üzerlerinde çeşitli tanrı ve hayvan motifleri bulunan elli adet Minos stilinde mühür taşı bulundu. Oyma eserlerin kalitesine dikkat çeken Dr. Wright, bunların Girit saraylarının en iyi atölyelerinde yapılmış olduğunu aktardı.

 

Savaşçı iskeletinin bacakları arasına ise üzerinde, tanrıları ve kralları koruduğuna inanılan efsanevi ejderha (griffin) kabartması olan bir fildişi plaka yerleştirilmişti. Mezarda ayrıca altın, gümüş ve tunçtan yapılmış kaplar da bulundu.

 

Mezardaki buluntular üzerine devam eden analiz ve çalışmaların Miken kültürünün doğuşu ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıkaracağı düşünülüyor.

 

Kaynak: http://magazine.uc.edu/editors_picks/recent_features/warrior_tomb.html