2 Milyon Yıllık Çene Kemiğinin Homo Erectus Çocuğuna Ait Olduğu Anlaşıldı

Arkeologlar, 40 yıldan daha uzun bir süre önce Etiyopya yaylalarında fosilleşmiş çenesi ve gömülü dişleri keşfedilen erken bir insan çocuğunun hikayesini yeniden yazıyor.

2 milyon yıl önce Etiyopya yaylalarında annesiyle birlikte yaşayan Homo erectus çocuğuna ait bir illüstrasyon. ©Diego Rodríguez Robredo / Smithsonian Magazine

Bilim insanları, görünüşe göre Homo erectus olan ilk insanların iki milyon yıl önce bu yüksek rakımlı platoda yaşadığını ortaya çıkarmak için yüksek teknolojili görüntüleme kullandılar. Çalışmaları, evrimsel yolculuğumuzun erken dönemlerinde bile Homo atalarımızın sıcak Afrika ovalarıyla sınırlı kalmadığına dair daha fazla kanıt sunuyor.

Ekip dişleri ve çeneyi daha önce hiç olmadığı kadar analiz etti ve bulgularını Science dergisinde yayınladı. Dişleri diğer erken Homo türlerinin dişleriyle karşılaştırdılar ve çocuğun H. erectus olduğunu öne sürdüler. Yazarlar, bu grubun fosille birlikte bulunan Oldowan teknolojisine ait bol miktarda taş aletin yanı sıra bölgede bulunan ve neredeyse aynı zaman dilimine ait daha gelişmiş Acheulean aletlerini de yapmış ve kullanmış olabileceğini söylüyor. Yazarların teorisine göre bu durum, bu erken dağlıların yüksek rakımlı bir ortama hızla uyum sağladığını gösteriyor.

Roma'daki Sapienza Üniversitesi'nde arkeolog olan çalışmanın eş yazarı Margherita Mussi ve meslektaşları iki tekniği birleştirdi: argon-argon tarihleme ve yakın zamanda tamamlanan paleomanyetik tarihleme analizi ile alanın yaşına ince ayar yapıldı. Fosil ve beraberindeki Oldowan eserleri daha önce 1,7 milyon ila 1,8 milyon yıl öncesine tarihlendirilmişti, ancak revize edilen yaşlar şimdi onları yaklaşık 2 milyon yıl öncesine yerleştiriyor. Ekip ayrıca fosili incelemek ve hangi türü temsil ettiğini önermek için gelişmiş görüntüleme teknolojisi kullandı. Mussi, "Bu analiz bize dişlerin içinde son derece yüksek detayda bilgi verdi ve halihazırda Homo erectus olarak değerlendirilen birçok dişle karşılaştırdı" diyor.

Araştırmacılar antik dişlere ve çeneye bakarak çocuğun cinsiyetini belirleyemedi, ancak bu tür pek çok fosil erkek olarak sınıflandırıldığı için Mussi, sevgiyle "Küçük Garba" adını verdiği antik çocuğun bir kız olduğuna karar verme özgürlüğüne sahip oldu.

Homo erectus çocuğunun alt çenesi. ©Italo-Spanish Archaeological Mission at Melka Kunture, with ARCCH permit / Smithsonian Magazine

Çocuğun kalıntıları 1981 yılında Melka Kunture kompleksi olarak bilinen önemli bir tarih öncesi sit alanında bulundu. Addis Ababa'ya 30 mil uzaklıktaki Etiyopya yaylalarının birkaç mil karesi boyunca uzanmaktadır. Yıllar boyunca, çene kemiği ve dişlerin önceki analizleri, yalnızca Homo erectus değil, aynı zamanda Homo habilis veya Homo rudolfensis de dahil olmak üzere çeşitli erken Homo türleriyle yakınlıklar önerdi.

Burada tam olarak hangi ilk insanların yaşadığını belirlemek için numuneyi dünyanın dört bir yanına götürmek gerekiyordu.

Tıpkı Homo erectus'un tarih öncesi dünyanın büyük bir bölümüne göç etmesi gibi, çocuğun çene kemiği de sahibi öldükten yaklaşık 2 milyon yıl sonra kendi imkânsız yolculuğuna çıktı. Mussi, değerli eseri Fransa'nın Grenoble kentindeki Avrupa Sinkrotron Radyasyon Tesisi'ne (ESRF) elden taşımak için Etiyopya hükümetinden izin aldı. Son teknoloji görüntüleme tesisinin Son Derece Parlak Kaynağı, hastanelerde yaygın olarak bulunanlardan 100 milyar kat daha parlak X-ışınlarıyla nesneleri ayrıntılı olarak analiz edebiliyor.

ESRF, diş yüzeylerinin taç yükseklikleri ve şekilleri gibi dış özelliklerini ve mine ile dişin altındaki dentin arasındaki bağlantılar gibi iç özelliklerini gösteren bir dizi görüntü üretti. Ekip bunları çeşitli erken Homo türlerinin bilinen örneklerinde bulunan özelliklerle karşılaştırdı.

Bu analizin, Küçük Garba'nın Homo erectus, yani bizimkine çok benzeyen vücut oranlarına sahip ilk antik ata türümüz olduğunu gösterdiğini söylüyorlar. Karasal bir yaşam tarzına adapte olmuş daha uzun bacaklar ve daha büyük beyinler. Homo erectus aynı zamanda tüm insan türleri arasında en başarılı olanıydı, en azından şimdiye kadar. Yaklaşık 110 bin yıl önce son kaleleri olan Java, Endonezya'da yok olmadan önce yaklaşık iki milyon yıl gibi şaşırtıcı bir süre boyunca hayatta kaldılar.

GAR IVE alt çenesi. ©Science (2023). DOI: 10.1126/science.add9115

Eğer fosil Homo erectus'u temsil ediyorsa, bu türün Doğu Afrika'da bilinen ilk ortaya çıkışı olacaktır. Türün yaklaşık 2 milyon yıl önce Güney Afrika'da görüldüğü bilindiğine göre bu tamamen akla yatkın. Ama bu kesin bir şey değil. Diş morfolojisi, türlerin belirlenmesi için zengin bilgiler sunar; ancak karşılaştırma için eski dişlerin sayısı binlerce ya da yüzlerce değil, onlarcadır.

Yeni çalışmada yer almayan Tulsa Üniversitesi'nden paleoantropolog Miriam Belmaker, "Bu türe Homo erectus diyebileceğimizden emin değilim" diyor. "Bu elbette Homo, ancak Homo ergaster ya da Homo rudolfensis olup olamayacağı konusunda jüri hala kararını vermedi, ki yazarların karşılaştıracak dişleri yoktu."

Çocuğun tam türü ne olursa olsun, toplulukları Güney Afrika ve Büyük Rift Vadisi gibi yerleşik evrimsel sıcak noktalardan oldukça farklı, yüksek rakımlı bir bölgede gelişmiştir.

Mussi, "Burası 2 bin metre yükseklikte ve bunun pek çok sonucu var" diye açıklıyor. Platonun ince havasında, tarih öncesi iklim bugün olduğu gibi alçak bölgelerden çok farklıydı. Mussi, "Özetle, her zaman oldukça serin ve yağmurluydu ve bu da bitki örtüsünün farklı olduğu anlamına geliyor" diyor.

Araştırmanın eş yazarı Raymonde Bonnefille ve diğer araştırmacıların fosil polenleri üzerinde yaptığı çalışmalar, şimdiye kadar hiçbiri savanada bulunmayan düzinelerce eski tür tespit etti. Hayvanlar da farklıydı. Filler ve gergedanlar sadece çok az sayıda bulunurken, çevredeki ovalarda yaşayanlardan farklı benzersiz alt türler bölgede dolaşıyordu.

Erken Homo'nun bu ortama uyum sağlayabildiğini söylemek Mussi'ye fazla pasif geliyor. "Avantaj elde ettiklerini söyleyebilirim," diyor. "Farklı bir ortamda yaşamayı mükemmel bir şekilde başardılar."

Smithsonian Ulusal Doğa Tarihi Müzesi İnsan Kökenleri Programı Direktörü Richard Potts, "Bana göre makaledeki en ilginç şey, bunun dağlık bölgelerde gerçekleşmiş olması" diyor.

2 milyon yıllık Homo erectus çocuğunun bir illüstrasyonu, fosil kalıntıları ve bir konum haritası. ©Diego Rodríguez Robredo / Smithsonian Magazine

"Şimdi biliyoruz ki, iki milyon yıl öncesine kadar, H. erectus'un o dönemde Afrika'da işgal ettiği ortamlar dizisinin bir parçası" diye ekliyor. "Ama aynı zamanda Homo erectus'un gireceği ve yerleşeceği tüm farklı ortamların da habercisi." Yaklaşık 1,7 milyon yıl önce, oldukça soğuk bir ortam olan 40 derece kuzey enlemindeki Çin'de bulundular. Ve yaklaşık aynı zamanlarda, Avrupa'nın Asya ile buluştuğu bir başka soğuk ortam olan Kafkasya'da, şu anda Gürcistan ülkesi olan yerde bulundular.

"Serin ve yağışlı, farklı bitki örtüsü ve hayvanların bulunduğu yerlerde kalmak için kaynaklardan yararlanamamış olsalardı, Kafkasya'ya nasıl ulaşabilirlerdi?" diye soruyor Mussi.

Fosil, çeşitli Oldowan aletleriyle birlikte bulunmuştur. Uzak atalarımızın en az 2,6 milyon yıl önce yapmaya başladığı bu alet türleri, sopayla vurmak için çekiç taşları ve keskin bir kesici kenar sağlamak için daha büyük çekirdeklerden koparılan keskin yongalar da dahil olmak üzere basitti.

Ancak araştırmacılar, 1,95 milyon yıl öncesine ait biraz daha genç katmanlarda, erken Acheulean litik teknolojisinin bilinen en eski örneklerinden bazılarını ortaya çıkardılar. Acheulean el baltaları ve satırları daha sofistike bir üretim türünü temsil etmektedir. Bu baltalar, büyük bir taş yongasının alınması ve kenarlarından daha küçük parçaların tekrar tekrar vurulup kırılmasıyla özenli bir şekilde balta başı haline getirilmesiyle oluşturulmuştur.

Belmaker, "Oldowan ve Acheulean aletlerinin 200 bin yıl boyunca zaman ve mekan açısından örtüşmesi ve mükemmel tarihlendirilmesi beni çok etkiledi," diyor. "Bunun çok ilginç olduğunu düşünüyorum." Belmaker, iki farklı erken insan türünün de bu dağlık bölgelerde yaşarken çakışmış olabileceğini ve her birinin farklı bir alet seti kullanmış olabileceğini söylüyor. Belmaker, Avrasya'nın başka yerlerindeki alanların, Oldowan ve Acheulean alet teknolojilerini aynı anda kullanan iki farklı hominin popülasyonunun göçlerine işaret ettiğini belirtiyor. İnsanlar dağlık bölgelere doğru ilerlerken de benzer bir şey olmuş olabilir. "Erken Homo hem kuzeye hem de güneye seyahat etmeye başlamıştı" diyor. "Bu makalenin güzel yanı, bu genişlemeye başka bir boyut daha eklemesi, yani yukarı."

Potts, Homo erectus ya da çok yakın bir akraba olan aynı türün her yerde mevcut olabileceğine inanmaktadır. Potts, değişen alet teknolojilerinin bazen doğrusal bir gelişim süreci olarak görüldüğünü ve yeni, farklı türde aletler yapıldığında eski aletlerin hızla bir kenara atıldığını belirtiyor. Ancak gerçek her zaman bu değildir. "Uyarlanabilir olmak, biraz farklı koşullar altında farklı taş alet teknolojileri arasında gidip gelmek anlamına da gelebilir" diyor ve ekliyor: "Hammaddeler, koşullar veya yiyeceklerin ne kadar hızlı işlenmesi gerektiği gibi birçok faktöre bağlı olarak."

"Davranışlar esnek bir şekilde benimsenebilir" diyor ve ekliyor: "Homo erectus kesinlikle bu şekilde davranmış olmalı."

Homo erectus'un esnekliğinin açık bir yönü, coğrafi ve artık topografik olarak ev diyebildikleri çok çeşitli alanlardı. Bu tür, insan evrim tarihindeki ilk büyük dağıtıcıdır ve sıradan bir primat değildir. Potts, "Sadece iki ayaklı olmakla kalmıyor, sadece taş aletler yapıp bunlara bağımlı olmakla kalmıyor, aynı zamanda her türlü tropikal olmayan ortama da taşınıyor" diyor. "Burada gerçekten kim olduğumuzun oluşumuyla karşı karşıyayız."

Kaynak: Smithsonian Magazine

EN ÇOK OKUNANLAR

Köpeğini Gezdiren Çocuk Roma Dönemine Ait Altın Bilezik Buldu

11 yaşındaki bir çocuk, İngiltere'nin Batı Sussex bölgesindeki Pagham yakınlarındaki bir tarlada nadir bulunan altın bir Roma bileziği keşfetti. Romalı askerlere kahramanlıklarından dolayı verilen armilla tipi süslü bir bilezik olan ve MS.1. yüzyıla tarihlenen bilezik, 300 yıldan daha eski bir altın obje olarak, bir adli tıp soruşturmasında resmi olarak hazine ilan edildi.

SON İÇERİKLER