Al-Hamidiyah Nekropolisinde Kaya Mezarlar Ortaya Çıkarıldı

Sohag’ın doğusunda Al-Hamidiyah nekropolisinde bir grup kaya mezar keşfedildi. Nekropolisin kaya mezarlarını belgelemek amaçlı yapılan arkeolojik yüzey araştırması sırasında mezarlar tesadüfen keşfedildi. Mısır Eski Eserler Yüksek Konseyi genel sekreteri Mostafa Waziri, mezarların farklı bir mimari yapıya sahip olduklarını ve dağın çeşitli seviyelerinde kazıldıklarını belirtti. Bunlar arasında, bazılarında eğimli koridorların sonunda çıkılan birden fazla kuyu mezar bulunuyor. Mezarlar Eski Krallığın sonundan Ptolemaios Hanedanlığına kadar çeşitli dönemlere tarihlenmekte.

©Mısır Eski Eserler Bakanlığı

Waziri, mezarlar arasında Eski Krallığa tarihlenen, sahte bir kapısı ve güneydoğudaki kuyu mezara çıkan bir koridora açılan girişe sahip, geç dönemlerde tekrar kullanılmış bir mezar da bulunduğuna dikkat çekiyor. Sahte kapıda hiyeroglif yazısı, mezar sahibinin kurban adakları ve ölüye sunulan hediyelerin gösterildiği sahneler bulunuyor. 

©Mısır Eski Eserler Bakanlığı

©Mısır Eski Eserler Bakanlığı

Yukarı Mısır Eski Eserleri Merkez Bölümü başkanı Mohamed Abdel-Badiaa, nekropoliste yapılan kazı sırasında, günlük hayatta kullanılan seramiklerin yanında “adak minyatürleri” olarak bilinen mezar hediyesi birçok seramik ele geçirildiğini söylüyor.

©Mısır Eski Eserler Bakanlığı

Dışında sarımsı boya izleri bulunan küçük boyutlu yuvarlak kaplar, yine küçük alabaster ve seramik kaplar, yuvarlak metal bir aynanın kalıntıları, insan ve hayvan kemikleri,  Geç Döneme ait amphoraların parçaları ele geçmiş. Aynı zamanda Altıncı Hanedanın sonuna tarihlenen üzerinde mezar sahiplerini temsil eden yazıtlar olan kireçtaşı kalıntıları da bulunanlar arasında.

©Mısır Eski Eserler Bakanlığı

©Mısır Eski Eserler Bakanlığı

Güneyde Nag Al-Sheikhs’ten kuzeyde Al-Kharandariyah’a uzanan alanda proje çerçevesinde, alandaki 300’den fazla mezar belgelenmiş durumda.

©Mısır Eski Eserler Bakanlığı

©Mısır Eski Eserler Bakanlığı

Bulunan bu mezar grubu, antik Mısır’ın en önemli yönetim merkezlerinden biri olarak kabul edilen Yukarı Mısır dokuzuncu bölgenin yöneticilerini ve çalışanlarını temsil ediyor. Proje tamamlanmadan önce daha birçok mezarın keşfedilmesi bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kültepe Kazılarında Yeni Buluntular

Kültepe-Kaniş kazılarında Eski Tunç Çağı'na tarihlenen Kültepe'ye özgü 4300 yıllık 10 yeni alabaster (gypsum) idol bulundu. 

Fotoğraf Yarışması

Aktüel Arkeoloji Dergisi'nin 3. Ulusal Fotoğraf Yarışması başlıyor. Fotoğraf arkeoloji biliminin en sevdiği yol arkadaşıdır. Arkeolojinin kendini anlatamadığı noktada fotoğraf en büyük yardımcıdır. Sadece Fotoğraf Sanatçıları arkeolojiyi sevmez aynı zamanda arkeologlarda iyi birer fotoğrafcıdır. Fotoğraf Yarışması ile uygarlıkları, kentleri ve geçmişi birbirine bağlayan yolların izinde arkeolojinin hikayesini arıyoruz.

SON İÇERİKLER

Arkeoloji camiasının acı kaybı.

Arkeoloji camiasının acı kaybı. Doğu Anadolu ve Urartu arkeolojisinin duayeni, Prof. Dr. Altan Çilingiroğlu hocamızı kaybet...

Daskyleion

Balıkesir’de bir İlk Çağ Eyalet Merkezi Daskyleion akropolisini (Akrodaskyleion) üzerinde taşıyan Hisartepe, Ma...

Manyas Gölü

Kaderleri Göç Olan Kuşların ve İnsanların Yollarının Kesiştiği Coğrafya Manyas Gölü çevresini dolaşm...