Arkeologlar Mısır’da 4500 Yıllık Güneş Tapınağı Buldu

Arkeologlar, MÖ 25. Yüzyılın ortalarına tarihlenen, Mısır’ın kayıp “Güneş Tapınakları”ndan biri olabilecek bir keşif yaptıklarını düşünüyorlar.

Kazı ekibi, Kahire’nin yaklaşık 20 km güneyinde Abu Ghurab’daki bir tapınağın altında başka bir tapınağın kalıntılarına rastladı. Alanda daha önce çalışmış arkeologlar 1898 yılında, MÖ 2400 ile 2370 yılları arasında hükmetmiş, 5. Hanedanın altıncı kralı olan ve Neuserre ya da Nyuserre olarak da bilinen Nyuserra Güneş Tapınağını keşfettiler. Son yapılan çalışmalar ışığında bu tapınağın başka bir Güneş Tapınağı üzerine inşa edildiği anlaşılıyor.

Yardımcı kazı başkanı ve Polonya Bilim Akademisi’nde Eski Mısır Bilimi asistan profesör olan Massimiliano Nuzollo 19. yüzyıl arkeologlarının Nyuserra’nın taş tapınağı altında bulunan kerpiç yapının çok az bir bölümünde kazı yaptıklarını ve bunu aynı tapınağa ait bir yapı olarak yorumladıklarını söylüyor. Son çalışmalarsa bunun Nyuserra’dan önce inşa edilmiş tamamen farklı bir yapıya ait olduğunu gösteriyor.

Ekip, tapınağın bazı taş unsurlar dışında kerpiç tuğlalarla inşa edildiğini söylüyor.  ©M. Osman

Buluntular arasında Nyuserra öncesi krallara ait kap tıkaçları olarak kullanılmış mühürler, bir sütunlu girişin parçası olan iki kireçtaşı sütun kaidesi ve yine kireçtaşından eşik görülmektedir. Ekibi kazı sırasında düzinelerce sağlam bira çömleği bulan Nuzollo orijinal yapının tamamen kerpiçten inşa edilmiş olduğunu söyledi. Çömleklerin bir kısmı sadece belirli dini ayinlerde kullanılan tören çamuru ile dolu olarak bulundu. Bu çömlekler Nyuserra’dan birkaç jenerasyon öncesine MÖ 25. yüzyılın ortasına tarihleniyor. Nuzollo kerpiç yapının boyut olarak çok etkileyici bir büyüklükte olduğunu ancak Nyuserra’nın kendi tapınağını inşa etmek için onu ayinsel bir şekilde yok ettiğini söylüyor.

Arkeologlar tapınağın inşa edildiği dönemdeki günlük yaşam hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için eserleri analiz edecekler. ©M. Osman

Bu tapınaklar güneş tanrısı Ra’nın kültüne adandığı halde, kral gücünü meşrulaştırmak için tapınağı kullanıyordu ve kendini güneş tanrısının dünyadaki oğlu olarak tanıtıyordu. Yani dolaylı olarak tapınağın ana amacı, yaşayan kralın tanrılaştırılması için bir merkez olmasıydı.

Nuzollo, tarihi kaynaklara göre toplamda altı güneş tapınağının inşa edildiğini ancak bunlardan yalnızca iki tanesinin ortaya çıkarıldığını söylüyor. Kaynaklara göre bu tapınakların hepsi Abu Garab’ın etrafına inşa edilmiş. Nyuserra’nın tapınağı, alttaki kerpiç yapıya çok benzer bir yerleşim planıyla yapılmış ancak taştan ve daha büyük olduğu görülüyor.

Normalde krallar eğer tapınağın inşasını çabuk bitirmek istiyorlarsa anıtsal yapıyı kerpiç tuğlalardan ancak temel öğeleri taştan yaparlardı. Ancak burada durum bu değil. Kerpiç tapınak Nyuserra tarafından yapılmış olamaz. Nuzollo, kerpiç tapınağı tekrardan taştan yapmış olma ihtimalinin olmadığını söylüyor. Bozulabilir malzeme ile inşa edilen diğer Mısır eserlerinde olduğu gibi, yüzyıllar boyunca ortadan kaybolmalarını kolaylaştırmış olmalı. Kerpiç tuğlalardan inşa edilen yapılar kolayca yıkılıp diğer yapıların altında kalabiliyor.

Ekibin şimdiki amacı daha fazla kazı yaparak tapınağı inşa eden kralın kim olduğunu bulabilmek. Ele geçirdikleri seramik örnekleri üzerine çalışarak o dönemde insanların ne yedikleri ve neye inandıkları da dahil olmak üzere yaşayışlarını anlamaya çalışacaklar.

Kaynak: CNN

EN ÇOK OKUNANLAR

Kültepe Kazılarında Yeni Buluntular

Kültepe-Kaniş kazılarında Eski Tunç Çağı'na tarihlenen Kültepe'ye özgü 4300 yıllık 10 yeni alabaster (gypsum) idol bulundu. 

Prof. Dr. Jale İnan

Antalya’da Bir Arkeoloji Çınarının Gölgesinde   

Ülkemiz ama özellikle Antalya arkeoloji camiası 2014’ün 1 Şubat’ında 100 yaşına basan Türkiye’nin ilk kadın arkeologu Jale İnan’ı bir kez daha andı. 26 Şubat 2001’de aramızdan ayrılışının ardından onlarca yıl geçmesine rağmen Jale Hoca hiç unutulmadı. 

SON İÇERİKLER

İskit Savaşçı Mezarından Önemli Buluntu

Rusya, Voronezh, Ostrogozhsky bölgesinde bir savaşçı mezarını kazan arkeologlar İskit eserleri keşfettiler. İskitler, ...

41500 Yıllık Mamut Dişinden Yapılmış Kolye Ucu

Mamut Dişinden Yapılmış Kolye Ucu Avrasya’da Bulunan En Erken Süslemeli Takı Örneği Olabilir. Kolye, güney Kr...

Malazgit’te Türk Devri Eserleri

Müslüman Türklerin Anadolu’yla ilk tanışmalarının genellikle 9. yüzyılda Abbasilerin yaptığı seferler sı...