Bandırma Müzesi

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan  Antik  Mysia Bölgesi'nin,  kültür ve sanat beşiği Anadolu'nun kuzeybatısı ve Güney  Marmara  Bölgesi’nin eşsiz ve benzersiz  arkeolojik  hazinelerini  insanlarla  buluşturan ve ziyaretçisini zaman yolculuğuna sürükleyerek geçmişi yaşatan bir müze. Bölge Antik Çağdan bu yana, coğrafik   avantajları,  güvenli limanları, verimli toprakları nedeniyle  insanlar için vazgeçilmez bir yaşam alanı olarak tercih edilmiştir.  Tarım  ilerlemiş, ticari faaliyetler artmıştır. Sahip olduğu zenginlik büyük kentlerin  kurulmasını da beraberinde getirmiştir. Ancak, bölgenin Kuzey'den, Ege’den ve Doğu'dan gelen göçler, istilalar, savaşlar, yangınlar ve yaşanan depremler  kaderini  de belirlemiştir.

Temelleri 1990’lı yılların başında Bandırma’da faaliyet gösteren Müze Yaptırma ve Yaşatma Derneği’nce atılan müze inşaatı 1995 yılında Kültür Bakanlığı’na devredilmiştir. 2003 yılında inşaatı tamamlanan müze, aynı yıl resmi olarak ziyarete açılmıştır.

Bugünkü Manyas Kuş Gölü’nün güneydoğusunda konumlanmış Hisartepe üzerinde yer alan Güney Marmara’da bir Frig, Lidya ve Pers yerleşimi olan Daskyleion ören yeri, günümüz Erdek ilçesi yakınlarında, Marmara Denizi kıyısındaki Mysia antik kenti olan Kzyikos kazıları ile Güney Marmara’nın genelinden elde edilen eserler müzenin bahçesi ve kapalı alanı ile birlikte toplam 4500 metrekarelik bir alanında sergilenmektedir.    

müze içi görünüm

Müze, bal peteği planında olup, çatısındaki fenerleriyle Osmanlı mimarisini andırmaktadır. Müzenin zemin katında; bir büyük, bir küçük olmak üzere iki teşhir salonu bulunmaktadır. Büyük teşhir salonunda Eski Tunç Çağından başlayarak 20. yüzyıl başlarına kadar olan sürede bölgede hüküm süren kültürlere ait eserler, küçük teşhir salonunda ise TANAP (Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı) Projesi kapsamında Manyas İlçesi Kalebayır ve Çavuş Köyleri arasında 2015- 2017 yılları arasında müze tarafından yapılan kurtarma kazılarında açığa çıkarılan eserler sergilenmektedir.

müze içi görünüm

Müzede çok sayıda birbirini takip eden seçkin eserler sergilenmekte olup, bunlardan en dikkat çekici olanı Roma Dönemine ait ön kısımları kanatlı Attis figürü bulunan kabartmalı sütundur. Karyatid olarak yapılmıştır.

Karyatid- AttisKaryatid, Attis

Frigya mitolojisine göre Attis Anadolu tanrılarının anası Kybele’nin âşık olduğu genç bir çobandı. Attis Kybele’ye ömür boyu sadakat sözü vermesine rağmen Sakarya Nehri perisi Sagaratis'e gönül vermiş ve öfkeli Tanrıça tarafından lanetlenmiştir.Heykel başarılı bir şekilde işlenmiştir. Saç bukleleri lüleler halinde alnı kapatarak yüze düşmüş, eller arkada birleşmiş, sağ ayak, sol ayağın üzerine atılmıştır. Başındaki serpuş saçları kapatmıştır. Pantolon üzerine tunik giymiş ve göğüs üzerinden arkaya atılmış bir kumaşla pelerin yapılmıştır. Pelerin yere kadar uzanmış ve ayağında ise bileklerini de saran yakalı ayakkabısı ile üzerinde durduğu kaidenin işçiliği Roma Dönemi heykel sanatının ulaştığı yüksek seviyesini yansıtmaktadır.

Müzede birbirinden önemli, benzersiz ve farklı hikâyelerin yaşatıldığı birçok mezar stelleri ziyaretçisinin ilgisi ve beğenisine sunulmaktadır.

Yüksek kabartmalı Roma mezar steli

Yüksek kabartma Roma mezar steli

Mysia bölgesi karakteristik mezar stellerinde; iki veya daha fazla metop (niş) içerisinde bulunan kabartmalar genellikle cenaze şöleni ve av konularını işlemektedir. Üst symposium sahnesinde kişi yüceltilmiş, kline üzerinde birden fazla figürün bulunmakta olup, her iki yanda da birer kadın oturmaktadır. Sandalyelerin altlarındaki küçük kölelerden oluşan canlandırmalar ise Roma kültüründeki sınıfsal hiyerarşiyi yansıtmıştır.  

Mezar stellerinin alt metopta (niş) yer alan avlanma sahnelerinde at binen soylu betimlemesi ise asaleti aynı zamanda kahramanlığı betimlenerek mezardaki şahsın atlı sınıf mensubu olduğunu ifade eder. Bu tipteki stellere en çok Kyzikos ve çevresinde rastlanmaktadır. Çok sayıda kahramanın ölümsüzlüğüne bu mezar stellerinde tanıklık etmek mümkündür.

Denizci Steli ise müzenin en ilginç kültür varlıkları arasında yer alır. Orta kısımda seyir halindeki kayığını kontrol eden bir erkek dümenci tasviri bulunmaktadır. Erkek dümenci tasvirinin hemen altında ise 5 sıradan oluşan mezar yazıtı dikkat çeker. Mezar sahibinin ağzından yazılan bu metinde dümencinin 40 yıl yaşadığı ve mezar taşını kendi kazandığı parasıyla yaptırdığı vurgulanmaktadır.

 

Denizci steli

Denizci Steli 

Çok özel ve nadide mezar stellerinden birisi de Roma Dönemine ait yüksek kabartmalı üzerinde bir Roma soylusunun ölümünün betimlendiği tahmin edilen steldir.  Ölümün geride bıraktığı insanlardaki acı, hüzün ve ıstırabı stel üzerindeki canlandırmalarda görmek mümkündür. Özellikle Hıristiyan ikonalarında mucize sahnesi olarak en sık işlenen Lazarus’un diriliş sahnesine olan benzerliği de dikkat çekicidir.

adak steli

Mezar Steli, Bandırma Müzesi

Antik çağdadaha çok zeytinyağı, su, şarap gibi sıvı maddeler ile tahıl ve zeytin gibi katı maddelerin saklandığı ve taşındığı zengin amphora örnekleri müze sergisinde önemli bir yer tutmakta olup, özellikle Çamaltı bölgesinde bir batık gemiden çıkarılarak müzede sergilenen amphoralar dikkat çekicidir.

Ölü hediyeleri ve tapınma araçları olarak kullanılan pişmiş toprak figürünler, cam eserler, sikkeler ve yakın geçmişimize ait gelenek göreneklerimizi yansıtan seçkin eserler ziyaretçisi ile buluşmayı beklemektedir.   

Adak steli

Adak Steli, Bandırma Müzesi

Ayrıca Milli Mücadele’de kullanılan ahşap tekerli ve metal siperliği bulunan savaş topu ise müzenin görülmeye değer en önemli eserleri arasında yerini almıştır.

Marmara, Ege Bölgeleri Antik Çağ ve Roma Döneminin en önemli uygarlık merkezleri arasındaki bağlantı noktasında kurulan Bandırma Müzesi, tarihin çarpıcı ve zengin çeşitliliğe sahip eserlerinden oluşan koleksiyonu ile mutlaka görülmesi gereken ülkemizin en seçkin müzeleri arasındaki yerini almıştır.

mask 

Mask, Bandırma Müzesi    

 Heykel başı

Heykel başı, Bandırma Müzesi 

Mezar steli

Mezar Steli, Bandırma Müzesi

imparator heykeli

İmparator heykeli, Bandırma Müzesi

heykel parçası

Heykel parçası, Bandırma Müzesi

heykel parçası

Heykel parçası, Bandırma Müzesi

 

EN ÇOK OKUNANLAR

Kültepe Kazılarında Yeni Buluntular

Kültepe-Kaniş kazılarında Eski Tunç Çağı'na tarihlenen Kültepe'ye özgü 4300 yıllık 10 yeni alabaster (gypsum) idol bulundu. 

Fotoğraf Yarışması

Aktüel Arkeoloji Dergisi'nin 3. Ulusal Fotoğraf Yarışması başlıyor. Fotoğraf arkeoloji biliminin en sevdiği yol arkadaşıdır. Arkeolojinin kendini anlatamadığı noktada fotoğraf en büyük yardımcıdır. Sadece Fotoğraf Sanatçıları arkeolojiyi sevmez aynı zamanda arkeologlarda iyi birer fotoğrafcıdır. Fotoğraf Yarışması ile uygarlıkları, kentleri ve geçmişi birbirine bağlayan yolların izinde arkeolojinin hikayesini arıyoruz.

SON İÇERİKLER

Doğan Kuban Hocamızı Kaybettik

Türkiye'nin önemli mimarlık tarihçilerinden, mimar ve akademisyen Prof. Dr. Doğan Kuban 95 yaşında hayatını kaybe...

Türkiye, Taş Tepeler ile Neolitik Çağ’ı aydınlatıyor

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Geliştirme ve Tanıtım Ajansı (TGA), Taş Tepeler programı ile Şanl...

Tharse (Turuş) Nekropol Alanında Temizlik ve Kurtarma Kazısı Başladı

Roma yol haritaları olan Peutinger Tablosu’nda ve Itiner Antonini’de, Komagene Krallığının başkenti Samasota'ya giden ...