Çin’de İşkenceyle Öldürülmüş Bireylere Ait 2 Bin Yıllık Mezar Bulundu

Oldukça benzer yaralanmalar sergileyen iki antik iskeletin keşfi ilgi çekici bir arkeolojik bulgudur. Günümüzden 2 bin yıl önce yaşamış olan ve birbiriyle ilgisi olmayan bu bireylerin her ikisinin de alt bacak kemiklerinin yaklaşık beşte biri eksikti ve kemik kaybının uzunluğu santimetreye kadar eşleşiyordu. Bu tuhaf tesadüf, bir olay yeri incelemesini andıran şaşırtıcı bir gizem sunduğundan araştırmacıların ilgisini çekmiştir.

Cezalandırıcı bir ampütasyon senaryosunun yaratıcı bir tasviri ve prosedürü kolaylaştırmak için hazır bekleyen bir doktor. ©Qian Wang/Texas A&M School of Dentistry

Paleoantropolog ve Texas A&M Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde profesör olan Dr. Qian Wang, bu kalıntıları inceleme görevini üstlendi. Eski Çin kültürleri ve defin uygulamaları konusundaki uzmanlığı, bu bireylerin kimlikleri ve eşleşen uzuv kayıplarının arkasındaki potansiyel nedenler hakkında önemli ayrıntıları ortaya çıkarmasını sağladı. Dr. Wang'ın araştırması, titiz analizler sayesinde geçmişten gelen bu iki esrarengiz figürün yaşamlarına ve içinde bulundukları koşullara ışık tutmayı amaçlıyor.

M693 (a-b) olarak adlandırılan sol bacağı kesilmiş adamın ve M432 (c-d) olarak adlandırılan sağ bacağı kesilmiş adamın mezarları ve iskeletleri. ©Qian Wang/Texas A&M School of Dentistry

Wang'ın çalışması, her iki adamın da Doğu Zhou Hanedanlığı döneminde aristokrasi üyesi olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle, muhtemelen Yue adı verilen eski bir suç cezalandırma biçimine maruz kalmışlardır. Bu uygulama, suçluların vücutlarının bazı kısımlarını çıkararak onları kalıcı olarak utandırmayı ve zayıflatmayı amaçlıyordu. Çalışma, dönemin toplumsal normlarına ve yargı sistemlerine ışık tutarak, o dönemde uygulanan sert cezai önlemler hakkında fikir veriyor.

Wang, "Zhou Hanedanlığı'nın ceza yasalarına göre, Yue ya da cezalandırıcı ampütasyon, hükümdarı aldatma, görevden kaçma, hırsızlık ve benzeri cezai durumlarda uygulanıyordu" diyerek, bu ceza biçiminin Zhou ceza sisteminde idamın bir adım altında olduğunu belirtti. "Bazı durumlarda, hoşgörüyü yansıtmak için ölüm yerine indirimli bir ceza olarak (hizmet edebilir)."

M693 (a) ve M432'de (b) kesilmiş ve sağlam alt bacak kemiklerinin X-ray görüntüleriyle birlikte karşılaştırılması. ©Qian Wang/Texas A&M School of Dentistry

Bu vakada, Pekin'in güneybatısında Sarı Nehir boyunca yer alan Sanmenxia Şehrindeki bir arkeolojik alanda 2.300 ila 2.500 yıl öncesine ait Zhou Hanedanlığı döneminden iki erkeğe ait kalıntılar keşfedilmiştir. İskelet analizi, her iki bireyin de ayaklarından biri ve yaklaşık 8 santimetre ya da bir bacağın beşte biri kesilerek cezalandırıcı ampütasyon geçirdiğini ortaya çıkardı.

Wang'a göre, bu tür bir ampütasyon Zhou Hanedanlığı'nın cezalandırma uygulamalarıyla tutarlıdır ve o dönemde benzer şekilde cezalandırıldığına inanılan diğer bireylerin kalıntılarını yansıtmaktadır. Amputasyonlar travma ve hastalıkları tedavi etmek için tıbbi amaçlarla da gerçekleştirilmiş olsa da Wang, bu vakada, tarihsel ve arkeolojik bağlama dayanarak cezai amputasyonun en makul açıklama olduğunu belirtti.

Belirtilen dönemde farklı zamanlarda ölen bu iki adamın iskeletleri Sanmenxia Şehri'nin kuzeybatı kesimindeki arkeolojik alanda ortaya çıkarıldı. Suçlarının tam olarak ne olduğunu belirlemek mümkün olmasa da Wang, tarihsel kanıtlar sağ bacağın kesilmesinin daha ciddi suçlar için ayrıldığını gösterdiğinden, suçlarının ciddiyetinin farklı olabileceğini öne sürdü.

"Her iki ayağın cezai olarak kesilmesi daha da ağır suçlar için ayrılmıştı.

Ceza olarak ampütasyon nadir görülen bir olgu olmadığından, normal sosyal hayata dönmüş ve öldükten sonra uygun bir şekilde gömülmüş olabilirler." diyen Wang, erkeklerin yüksek statüsünün muhtemelen fiziksel ve sosyal iyileşmelerini kolaylaştırdığını belirtti.

Bu vakalar, antik Çin'in sosyal ve arkeolojik bağlamlarından ceza kanunları ve uygulamaları, tıbbi bakım olanakları ve kanunla cezalandırılanlara yönelik genel yardımsever tutumlar hakkındaki anlayışımızı zenginleştiriyor" dedi.

Wang ve araştırmacı arkadaşları, araştırmalarının bir parçası olarak, iki adamın sosyal ve siyasi hiyerarşi içindeki konumunu belirlemek için Zhou dönemi defin uygulamalarına dair mevcut bilgileri kullandılar. Zhou Hanedanlığı, yaşam sırasında ve ölümden sonra insanların farklı sosyal statülerini tanımlayan Ritüeller Yolu adı verilen farklı bir hiyerarşik sisteme sahipti. Bu sistem, sosyal statünün mezar boyutları, mezar yönleri, tabut katmanları ve mezar eşyaları ile gösterildiği gömü modelleriyle eşleştirilmiştir.

Yüksek rütbeli kişiler için çok katmanlı tabutların varlığı özellikle yararlıdır, çünkü katmanların sayısı bu hiyerarşi içindeki konumlarını daraltmak için analiz edilebilir. Bir kral için yedi, bölgesel yöneticiler için beş, üst düzey devlet görevlileri için üç ve alt düzey görevliler için iki tabut katmanı kullanılmıştır. Bu araştırmada iki kişi, tipik olarak üst sınıf mensupları için ayrılmış olan kuzey-güney doğrultusundaki iki katmanlı tabutlara gömülmüş, halktan kişiler ise daha küçük, doğu-batı doğrultusundaki mezarlara yerleştirilmiştir.

Mezarlarda çanak çömlek ve taş tablet gibi eşyaların bulunması, erkeklerin sosyal seçkinler olduğu iddiasını daha da güçlendirmektedir. Ayrıca, deneklerin kemik dokusundaki belirli izotopların analizi, her ikisinin de iyi beslendiğini göstermiştir ki bu da yüksek statülerine işaret eden bir başka ipucudur.

Wang'a göre, birçok eski toplumda vücut parçalarının kesilmesi ya da çıkarılması hırsızlık, serserilik ve yalancı şahitlik gibi suçlar için yaygın bir cezalandırma biçimiydi. Bacak kesmenin yanı sıra, Zhou Hanedanlığı Çin'inde uygulanan diğer bedensel cezalandırma biçimleri, hüküm giyen kişinin burnunun veya cinsel organlarının alınmasını içeriyordu. Bu ağır cezalar, o dönemlerde toplumsal normları uygulamanın ve suç davranışını caydırmanın bir yolu olarak uygulanıyordu.

Wang, "Cezalandırıcı ampütasyon Han Hanedanlığı döneminde, Wendi'nin MÖ 167 yılındaki hükümdarlığı sırasında, 'vücut küçültme yoluyla cezalandırma'nın durdurulmasına yönelik bir kararname ile resmen durduruldu" dedi. "Bunun yerine kırbaçlama, ağır iş ve/veya hapis cezası gibi daha insani önlemler getirildi.

"Ancak bu uygulama tamamen ortadan kaldırılmamıştır. Sonraki hanedanlarda da, çoğunlukla ayaklarda olmak üzere, cezalandırıcı ampütasyonlara dair kanıtlar bulunmuştur; en son vaka Qing Hanedanlığı'na (MS 1644-1911) aittir ve bir erkeğin her iki ayağı da testere ile kesilmiştir."

Cezalandırıcı ampütasyonlar Zhou Hanedanlığı döneminde sert bir gerçeklikti ve bazı önemli kurbanlar Çin tarihi ve irfanında ikonik figürler haline geldi. Askeri stratejist ve yazar Sun Bin'in yanı sıra Bian He de bu acımasız kaderi paylaşmıştır.

Bian He'nin talihsiz hikayesi özellikle dokunaklıdır. Tarihi anlatılara göre, Chu Devleti krallarına değerli bir yeşim taşı sunmuş, ancak krallar bunun gerçekliğinden şüphe duymuşlardır. Aldatıldığını düşündükleri için ceza olarak önce sol ayağını sonra da sağ ayağını kestiler, ancak daha sonra yeşim taşının gerçekten de gerçek olduğunu keşfettiler.

Bu tür cezalandırıcı ayak ve bacak kesimleri o kadar yaygındı ki efsanevi filozof Han Feizi yazılarında buna özellikle dikkat çekmiştir. Bu uygulama, bu acımasız cezanın yaygınlığı nedeniyle ayakkabıların ucuzlarken protezlerin daha pahalı hale geldiğini öne süren ünlü bir Çin deyimine bile yol açmıştır.

Bu anlatılar dönemin sert gerçeklerine ışık tutuyor ve bir zamanlar var olan insanlık dışı uygulamaları hatırlatıyor.

Çalışma Archaeological and Anthropological Sciences yayımlanmıştır.

Kaynak: Ancient pages

EN ÇOK OKUNANLAR

Tarlada Yürüyüş Yapan Kadın 2150 Gümüş Sikke Buldu

Prag'ın güneydoğusundaki Kutnohorsk kentinde tarlada yürüyüş yapan bir kadın, çiftçilik faaliyetleri sırasında yüzeye çıkan birkaç gümüş sikkeye rastladı. Çek Cumhuriyeti'nde şimdiye kadar bulunan en büyük erken ortaçağ sikke istifini açığa çıkardığının farkında değildi.

Köpeğini Gezdiren Çocuk Roma Dönemine Ait Altın Bilezik Buldu

11 yaşındaki bir çocuk, İngiltere'nin Batı Sussex bölgesindeki Pagham yakınlarındaki bir tarlada nadir bulunan altın bir Roma bileziği keşfetti. Romalı askerlere kahramanlıklarından dolayı verilen armilla tipi süslü bir bilezik olan ve MS.1. yüzyıla tarihlenen bilezik, 300 yıldan daha eski bir altın obje olarak, bir adli tıp soruşturmasında resmi olarak hazine ilan edildi.

SON İÇERİKLER