Mısır’ın Nil deltasında 100’den fazla mezar ortaya çıkarıldı

Dakhalia, Koum el-Khulgan bölgesinde çalışan kazı ekibi yetişkin ve çocuk kalıntıları içeren 110 mezar buldu. Mısır Eski Eserler Yüksek Konseyi genel sekreteri Mostafa Waziri, mezarlardan 68’inin I. ve II. Boto, 5’inin III. Naqada ve 37’sinin İkinci Ara Döneme ait olduklarını söyledi. Hanedanlık öncesi döneme ait 60’tan fazla mezar, MÖ yaklaşık 6000 – 3150 yılları arasında tarihlenmekte.

©https://english.ahram.org.eg/NewsContentP/9/410090/Heritage/In-Photos-Ancient-tombs-and-prehistoric-burials-fo.aspx

Boto dönemlerine ait mezarlar oval şekilde yapılmış ve bireyler cenin pozisyonunda gömülmüş. Küpler içine gömülmüş yeni doğmuş bebek mezarları da bunlar arasında. Bunun yanında Hyksos dönemi olarak da bilinen İkinci Ara dönemi mezarlarından 31 tanesi 20 ila 85 cm derinliğinde dikdörtgen çukurlar halinde olmakla birlikte bu döneme ait küçük çocuk mezarları kilden lahitler halinde yapılmış.

©https://english.ahram.org.eg/NewsContentP/9/410090/Heritage/In-Photos-Ancient-tombs-and-prehistoric-burials-fo.aspx

©https://english.ahram.org.eg/NewsContentP/9/410090/Heritage/In-Photos-Ancient-tombs-and-prehistoric-burials-fo.aspx

Çalışmalarda ocak ve fırınlar; kerpiç temeller;  seramikler; muskalar; bir kısmı değerli taşlardan yapılmış skarabeler; küpe gibi değerli eşyalar; taş aletler ve çakmak taşından bıçaklar da ele geçirilmiş.

©https://english.ahram.org.eg/NewsContentP/9/410090/Heritage/In-Photos-Ancient-tombs-and-prehistoric-burials-fo.aspx

©https://english.ahram.org.eg/NewsContentP/9/410090/Heritage/In-Photos-Ancient-tombs-and-prehistoric-burials-fo.aspx

©https://english.ahram.org.eg/NewsContentP/9/410090/Heritage/In-Photos-Ancient-tombs-and-prehistoric-burials-fo.aspx

©https://english.ahram.org.eg/NewsContentP/9/410090/Heritage/In-Photos-Ancient-tombs-and-prehistoric-burials-fo.aspx

EN ÇOK OKUNANLAR

Kültepe Kazılarında Yeni Buluntular

Kültepe-Kaniş kazılarında Eski Tunç Çağı'na tarihlenen Kültepe'ye özgü 4300 yıllık 10 yeni alabaster (gypsum) idol bulundu. 

Fotoğraf Yarışması

Aktüel Arkeoloji Dergisi'nin 3. Ulusal Fotoğraf Yarışması başlıyor. Fotoğraf arkeoloji biliminin en sevdiği yol arkadaşıdır. Arkeolojinin kendini anlatamadığı noktada fotoğraf en büyük yardımcıdır. Sadece Fotoğraf Sanatçıları arkeolojiyi sevmez aynı zamanda arkeologlarda iyi birer fotoğrafcıdır. Fotoğraf Yarışması ile uygarlıkları, kentleri ve geçmişi birbirine bağlayan yolların izinde arkeolojinin hikayesini arıyoruz.

SON İÇERİKLER

Arkeoloji camiasının acı kaybı.

Arkeoloji camiasının acı kaybı. Doğu Anadolu ve Urartu arkeolojisinin duayeni, Prof. Dr. Altan Çilingiroğlu hocamızı kaybet...

Daskyleion

Balıkesir’de bir İlk Çağ Eyalet Merkezi Daskyleion akropolisini (Akrodaskyleion) üzerinde taşıyan Hisartepe, Ma...

Manyas Gölü

Kaderleri Göç Olan Kuşların ve İnsanların Yollarının Kesiştiği Coğrafya Manyas Gölü çevresini dolaşm...