Roma İmparatorluk Kültünün Şimdiye Kadarki En Büyük Kanıtı Bulundu

Saint Louis Üniversitesi'nde tarih profesörü olan Douglas Boin, Amerika Arkeoloji Enstitüsü'nün yıllık toplantısında önemli bir duyuruda bulunarak, ekibiyle birlikte Roma İmparatorluğu'nda pagan tanrılardan Hıristiyanlığa doğru yaşanan toplumsal değişime dair önemli bilgiler sunan antik bir Roma tapınağı keşfettiklerini açıkladı.

Douglas Boin, Ph.D. ve ekibi tarafından yeni keşfedilen İmparatorluk Kültü kalıntılarının havadan çekilmiş bir fotoğrafı. ©Douglas Boin, Ph.D. / PHYS ORG

Boin, "Kanıtların Konstantin dönemine tarihlenen bir Roma tapınağına ait olduğunu gösteren anıtsal bir yapının üç duvarını bulduk" dedi.

"MS 4. yüzyıla tarihleniyor ve İtalya'nın bu köşesinin manzarasına dikkate değer bir katkı sağlayacak. Antik kentin, antik kent manzarasının ve geç Roma İmparatorluğu'ndaki kent toplumunun anlaşılmasına önemli ölçüde yardımcı olacaktır çünkü klasik pagan dünyası ile erken Hıristiyan Roma dünyası arasında genellikle bulanıklaştırılan veya kapsamlı tarihsel anlatılardan çıkarılan süreklilikleri göstermektedir."

Boin ve kazı ekibi bu anıtsal keşfi yaz boyunca gerçekleştirdi. Antik Roma ve dini geçişler konusunda uzman olan Boin, Assisi'ye yaklaşık 20 dakika ve Roma'nın 2,5 saat kuzeyindeki ünlü ortaçağ tepe kenti Spello'da kazı yapıyordu. Boin bu kasabayı, İmparator Konstantin'in kasaba halkına dini bir bayramla ilgili olarak gönderdiği 4. yüzyıldan kalma bir mektuba dayanarak seçti.

18'inci yüzyılda keşfedilen bu yazı, Spello halkının başka bir festivale gitmek için uzun bir mesafe kat etmek yerine dini bir bayramı kendi memleketlerinde kutlamalarına izin veriyordu. Ancak bunu yapabilmek için kasabaya Konstantin'in kutsal ataları Flavian ailesine bir tapınak inşa etmeleri ve onlara tapınmaları gerektiği söylenmişti ki bu da Roma toplumunun o dönemde ne kadar çok kültürlü olduğunu gözler önüne seriyordu.

Spello'da başlangıçta, genişleyen Roma Cumhuriyeti tarafından fethedilen İtalik bir halk olan Umbri'ler yaşamaktaydı. Kasaba MÖ 1. yüzyılda bir Roma kolonisi haline gelmiş ve daha sonra Büyük Konstantin tarafından Flavia Constans olarak adlandırılmıştır.

Roma İmparatoru Konstantin. ©Adobe Stock – Vercingatorix / Ancient pages

Boin, "Roma dünyası ile erken Hıristiyan dünyası arasında dikkate değer bir dini süreklilik vardı" dedi.

"İşler bir gecede değişmedi. Buluntumuzdan önce, bu geç dönem 'imparatorluk kültü uygulaması' ile ilişkili gerçek fiziksel, dini alanlar olduğuna dair hiçbir fikrimiz yoktu. Ancak yazıt ve bir tapınağa atıfta bulunması nedeniyle Spello, Hıristiyan bir hükümdarın altında bir İmparatorluk kültüne dair büyük bir keşif için çok kışkırtıcı bir potansiyel sunuyordu."

Boin Spello'ya gitti ve yüzeyin altında ortaya çıkarılması gereken herhangi bir potansiyel kalıntı olup olmadığını belirlemek için yeraltı görüntülemesini denetledi. Haftalar sonra ve neredeyse şans eseri, Boin nihayet tapınağın olduğundan şüphelenilen bir park alanının altında umut verici görüntüler aldı.

Ekip, birbirine bitişik iki duvar bulana kadar çok dikkatli bir şekilde toprağı kazdı. Daha fazla kazı, Boin'in tapınağın iç duvarları olduğuna inandığı şeyi ortaya çıkardı. Bu tapınak, Boin'in deyimiyle hem 4. yüzyıl İtalya'sında hem de geç Roma İmparatorluğu'nda İmparatorluk Kültü'ne dair şimdiye kadarki en büyük kanıt haline geldi.

Boin, "Roma dünyasının başka yerlerinde Hıristiyan yöneticilerin imparatorluk kült uygulamalarını tercih ettiğine dair kanıtlar var" dedi.

"4. yüzyılda paganların tapınaklarında ibadet ettiklerini biliyorduk ama bu bulguların hepsi küçük ve önemsizdi. Hıristiyanların imparatorluk kültünü desteklediğini de biliyorduk ama bunun nerede gerçekleşmiş olabileceğine dair hiçbir fikrimiz yoktu."

"Bu tapınak bu iki dönüm noktası arasında köprü kuruyor ve bu açıdan 4. yüzyıl Roma İmparatorluğu'nun Akdeniz dünyasından bildiğim hiçbir tapınağa benzemiyor. 4. yüzyıl Roma İmparatorluğu'ndaki imparatorluk kültü üzerine yapılacak her çalışma artık bu tapınağı da hesaba katmak zorunda olacak ki bu inanılmaz bir keşif."

Bu keşif sayesinde Boin, dönemin toplumsal değişimlerinin nasıl çok yavaş ilerlediğini gösterebiliyor. Konstantin Hıristiyanlığı kabul eden ilk Roma imparatoru olmasına rağmen, İmparator Theodosius döneminde Hıristiyanlığın Roma İmparatorluğu'nun resmi dini haline gelmesi neredeyse 70 yıl sürecekti. Bu süre zarfında pagan tanrılara tapanların Hıristiyanlığa geçmesi için yine de pek çok ikna edici ve kademeli değişim gerekmiştir.

Boin, "Bu, sosyal değişimin hızını nasıl algıladığımız ve sosyal ve kültürel değişimin etkisi hakkındaki izlenimimiz hakkında her şeyi değiştiriyor" dedi.

"Bu bina, kendi başına çok radikal bir şekilde, bize Hıristiyanlığın yükselişinden önce yüzyıllar boyunca var olan pagan geleneklerinin kalıcı gücünü gösteriyor ve Roma imparatorlarının geçmişi yıkmadan veya gömmeden imparatorun ve İmparatorluğun geleceği için kendi değerlerini, kendi umutlarını ve hayallerini nasıl müzakere etmeye devam ettiklerini gösteriyor."

Boin ve ekibi önümüzdeki yaz tapınağın tamamını incelemek üzere bölgeyi tamamen kazmak için Spello'ya dönecek ve burada daha da önemli keşifler yapmayı umuyor.

Boin, "İnsanlara, kültürel değişimin büyük anları hakkında düşündükleri temiz ve düzenli yolları gerçekten altüst eden çok görünür bir kanıt sunmanın eşiğindeyiz" dedi.

"Kültürel değişimler asla yaşarken düşündüğümüz kadar büyük değildir ve insanların gelenekleri ile daha geniş toplum ve kültür arasında çok fazla gri alan vardır. Ve bunların çoğu hikayenin dışında bırakılabilir. Dolayısıyla bu tapınağın Konstantin'in kutsal atalarına adanmış bir tapınak olması ve o dönemde giderek Hıristiyanlaşan bir dünyada imparatora tapınmanın bir yolu olması çok tuhaf ve bunu gün ışığına çıkarabildiğimiz için mutluyum."

Kaynak: PHYS ORG

EN ÇOK OKUNANLAR

Köpeğini Gezdiren Çocuk Roma Dönemine Ait Altın Bilezik Buldu

11 yaşındaki bir çocuk, İngiltere'nin Batı Sussex bölgesindeki Pagham yakınlarındaki bir tarlada nadir bulunan altın bir Roma bileziği keşfetti. Romalı askerlere kahramanlıklarından dolayı verilen armilla tipi süslü bir bilezik olan ve MS.1. yüzyıla tarihlenen bilezik, 300 yıldan daha eski bir altın obje olarak, bir adli tıp soruşturmasında resmi olarak hazine ilan edildi.

SON İÇERİKLER