Süslü Adaklarla Dolup Taşan 2700 Yıllık Tapınak Keşfedildi

Yunanistan'ın Euboea adasındaki Artemis Amarynthos kutsal alanındaki bir tapınakta kazı yapan İsviçreli ve Yunan arkeologların dört yıllık ortak çalışması, MÖ 7. yüzyıla tarihlenen güzel bir Artemis tapınağını ortaya çıkardı. Tapınağın boyutu ilk beklentileri aşarak etkileyici bir şekilde 34 metre uzunluğunda olup, aynı döneme ait diğer anıtlarda da rastlanan "mükemmel" bir ölçüdür.

Fayans boncuklu kolye ucu. Cam kakmalı gümüş kolye ucu. Altın küpe ve kolye ucu. Yılan başı süslemeli tunç bilezik, MÖ 8-7. yüzyıl. ©ΕΑΣΕ (2023/CNN Greece

Tapınak, arkeologlar için bazı sürprizler ortaya çıkarmıştır; zira tapınağın taban planının apsidal (bir ucunda yarım daire şeklinde apsis bulunan) olduğu ortaya çıkmıştır ki bu dönem için nadir bir durumdur.

Kazı döneminin sonunda Amarinthos'taki Amarysia Artemis Kutsal Alanı 2023. ©ΕΑΣΕ (2023)/CNN Greece

Önceki yıllarda olduğu gibi, son kazılarda da vazolar, silahlar, mücevherler gibi çok sayıda eser gün ışığına çıkarıldı.

Yunanistan'daki İsviçre Arkeoloji Okulu tarafından yapılan basın açıklamasına göre, başlangıçta tanınmaz haldeyken büyük bir çabayla restore edilen ve Mısır özellikleri taşıyan ince yontulmuş bir fildişi kafa da keşifler arasındaydı.

Mısır figürin başı, MÖ 8-7. yüzyıl. Tanrı Bess'in fayans figürinleri, MÖ 8-7. yüzyıl. Taş mühür taşları, MÖ 8-7. yüzyıl. ©ΕΑΣΕ (2023)/CNN Greece

Yıllar süren yoğun saha çalışmaları ve keşiflerin ardından, toplanan veriler artık kullanılıyor. Arkeozoologlar, arkeobotanistler, kazı katmanlarının mikroskobik analizi konusunda uzmanlar, çanak çömlek uzmanları ve mimarlardan oluşan uluslararası bir uzman ekibi çalışmalara katılmaktadır.

Euboea üretimi melanomorf hydria, MÖ 6. yüzyıl sonu. Korinth alabasteri, sağda açık kanatlı Siren, MÖ 7. yüzyıl sonu - 6. yüzyıl başı. Yerel üretim hypoglyphic prochos, MÖ 7. yüzyıl. ©ΕΑΣΕ (2023)/CNN Greece

Alanda bir yangın izine rastlanmıştır, bu da "100 ayak" tapınağının MÖ 6. yüzyılın 2. yarısında kısmi bir yıkıma uğradığını düşündürmektedir. Yüzyılın sonunda tamamen yeni bir bina ile değiştirilmeden önce kerpiç duvarlarla geçici bir restorasyon geçirmiştir.

Derin deneme hendekleri, MÖ 9. veya 8. yüzyıla ait olası bir yapı, tunç hayvan figürinleri ve geç Tunç Çağına ait pişmiş toprak bir boğa başı da dahil olmak üzere daha önceki dönemlere ait kalıntıları ortaya çıkarmıştır. Bu antik tabakaların araştırılması henüz erken aşamalarda olsa da, bulgular Amarynthos'taki Artemis kültünün tarih öncesine uzanan köklerini doğrulamaktadır.

Tunç boğa ve koç figürinleri, MÖ 9-8. yüzyıl; Kil çark biçimli boğa figürininin başı, Miken dönemi. ©ΕΑΣΕ (2023)/CNN Greece

Geleneksel hayvan kurbanı uygulamasında ritüel, belirlenen hayvanın tören alayıyla sunağa götürülmesiyle başlardı. Sunağa varıldığında, hayvan dini sununun bir parçası olarak kesilirdi. Kurbanın ardından karkas kesilir ve iç organlar, kemikler ve diğer yenmeyen kısımlar gibi belirli kısımlar ateşe verilirdi.

Bu yakma eylemi tanrının payını ya da payını temsil eder ve sununun kutsal doğasına işaret ederdi. Hayvanın geriye kalan yenilebilir kısımları, belirli bir kurban uygulamasıyla ilişkili kültürel ve dini geleneklere bağlı olarak, ortak ziyafetlerde kullanılabilir veya tapınanlar arasında dağıtılabilirdi. Bu ritüel, tapınanlar ile ilahi alem arasında bir bağlantı kurma aracı olarak çeşitli eski dini geleneklerde derinlemesine kök salmıştır.

Tunç Çağından beri kullanılan bir tepenin dibinde yer alan kutsal alan, muhtemelen bir tahkimat sisteminin parçası olan MÖ 3. binyıldan kalma heybetli duvarları ortaya çıkarmıştır. Amarynthos'un Miken dönemindeki varlığı, Boeotia'daki Thebes'te bulunan Miken saray arşivleri tarafından desteklenmektedir. Bir başka habere göre, kutsal alanın gelişimi sırasında görülebilen tarih öncesi Amarynthos kalıntıları, Homeros destanlarında anlatılanlara benzer bir kahramanlık geçmişine dair hikâyeleri besliyor.

Tunç mızrak ucu, 8.-7. yüzyıl. Demir mızrak ucu, Arkaik dönem. Her iki nesne de kasıtlı olarak kullanılmamış. ©ΕΑΣΕ (2023)/CNN Greece

Kutsal alanın antik peyzaja nasıl entegre olduğunu anlamak için Amarynthos bölgesinde doğal çevre, yerleşim dağılımı, tarım alanları, mezarlıklar, taş ocakları ve kutsal alanı antik Eretria kentine bağlayan "Kutsal Yol" da dahil olmak üzere iletişim ağını inceleyen kapsamlı bir araştırma devam ediyor.

Apollon ve Artemis, MÖ 470'lerden kalma bir Yunan vazosu üzerinde. Okçu olan Apollon solda. Avcı Artemis ise yay ile gösterilmiştir. ©wikimedia

Artemis: Yunan Av Tanrıçası

Yunan mitolojisinde merkezi bir figür olan Artemis, avın, vahşi doğanın ve vahşi hayvanların tanrıçası olarak saygı görür. Zeus ve Leto'nun kızı olan ve ikiz kardeşi Apollon olan Artemis, okçuluktaki hüneri ve avın koruyucusu rolüyle bilinir, genellikle yay ve oklarla tasvir edilir. Artemis aynı zamanda iffete olan bağlılığını simgeleyen bakire bir tanrıça olarak da tanınır.

"Meşale getiren" olarak anıldığı ay ile olan ilişkisine ek olarak Artemis, doğumda koruma ve yardım sağlayarak kadınların ve çocukların koruyucusu olarak kabul edilir.

Artemis Amarysia kutsal alanı, ona tapınmaya adanmış özel bir kült alanını temsil eder.

Artemis tapınağı. Aynı bölgede en az MÖ 8. yüzyıldan kalma birkaç bina bulunmaktadır. ©ΕΑΣΕ (2023)/CNN Greece

Antik Yunan'da büyük saygı gören Artemis, Truya Savaşı'na katılımı da dahil olmak üzere çeşitli efsane ve hikayelerde önemli bir rol oynamıştır. Etkisi farklı bölgelere yayılmış, kendisine adanmış çok sayıda kült ve festivalle antik Yunan dini ve kültürel geleneklerinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.

Kaynak: Ancient Origins

EN ÇOK OKUNANLAR

Tarlada Yürüyüş Yapan Kadın 2150 Gümüş Sikke Buldu

Prag'ın güneydoğusundaki Kutnohorsk kentinde tarlada yürüyüş yapan bir kadın, çiftçilik faaliyetleri sırasında yüzeye çıkan birkaç gümüş sikkeye rastladı. Çek Cumhuriyeti'nde şimdiye kadar bulunan en büyük erken ortaçağ sikke istifini açığa çıkardığının farkında değildi.

Köpeğini Gezdiren Çocuk Roma Dönemine Ait Altın Bilezik Buldu

11 yaşındaki bir çocuk, İngiltere'nin Batı Sussex bölgesindeki Pagham yakınlarındaki bir tarlada nadir bulunan altın bir Roma bileziği keşfetti. Romalı askerlere kahramanlıklarından dolayı verilen armilla tipi süslü bir bilezik olan ve MS.1. yüzyıla tarihlenen bilezik, 300 yıldan daha eski bir altın obje olarak, bir adli tıp soruşturmasında resmi olarak hazine ilan edildi.

SON İÇERİKLER