Uluburun Batığında Bulunan Kalay Külçelerin Kaynağı Konusundaki Anlaşmazlık Sürüyor

Yaklaşık 3300 yıl önce, tonlarca nadir metal taşıyan bir gemi Akdeniz'de, günümüz Türkiye'sinde Uluburun'un doğu kıyılarında battı. Bilim insanları, 1982 yılında keşfedilmesinden bu yana, Geç Tunç Çağı olarak bilinen döneme hâkim olan insanları ve siyasi yapıyı daha iyi anlamak için Uluburun batığının içeriğini inceliyor.

Temizlenmeden önce öküz gönü. ©Institüte of Nautical Archaeology - Bakır öküz gönü külçelerini gösteren Uluburun kazı görüntüleri. ©Cemal Pulak/Texas A&M Üniversitesi

Jeokimyasal analizler, araştırmacıların Uluburun gemisindeki kalayın bir kısmının, talihsiz geminin kargosunu yüklediği Hayfa'dan 3200 kilometreden daha uzakta, Özbekistan'daki tarih öncesi bir madenden geldiğini yüksek düzeyde kesin olarak belirlemelerini sağladı.

Orta Asya'da Özbekistan'da bulunan Mušiston madeninden çıkarılan kalay, Hayfa'ya kadar 3200 kilometreden fazla yol kat etti ve talihsiz gemi, bugünkü Türkiye'de Uluburun'un doğu kıyılarında karaya oturmadan önce kargosunu burada yükledi. ©Map provided by Michael Frachetti

Ama bu nasıl olabilir? Bu dönemde Orta Asya'nın maden bölgeleri, büyük bir sanayi merkezinden veya imparatorluktan uzakta, dağlı çobanlardan oluşan küçük topluluklar tarafından iskan edilmekteydi. İki bölge arasındaki, İran ve Mezopotamya'dan geçen arazi engebeliydi ve bu da tonlarca ağır metalin geçişini son derece zorlaştırıyordu.

Arkeometalurji uzmanları 150 yıldır Tunç Çağında kullanılan kalayın kesin kökenini tartışıyor. Tunç, bakır ve kalayın bir alaşımıdır ve Tunç Çağında kılıçlar, miğferler, bilezikler, tabaklar ve testiler de dahil olmak üzere bir dizi eşyanın yapımında kullanılmıştır.

Başı, kolları ve ayakları altın kaplamalı, tunç kadın heykelciği (KW 3680), (16.4 cm yüksekliğinde). Fotoğraf: INA. REF640. ©Institüte of Nautical Archaeology

Kalayın hangi madenlerden geldiğini keşfetmek, Orta Asya, Mezopotamya, Kuzey Afrika, Levant ve Avrupa arasındaki erken dönem ticari ilişkilere ve dolayısıyla dünyayı değiştiren erken dönem küreselleşmeye dair geniş kapsamlı bilgiler sağlayabilir.

Bu bulmacayı çözmenin anahtarı Uluburun ticaret gemisinin kargosu olabilir. Uluburun gemisi, tunç üretmek için 10:1 oranında bakır ve kalay külçelerinden oluşan bir dökme yük taşıyordu. Diğer yükler arasında çanak çömlek, oyma fildişi kaplar, altın takılar, akik ve akik gibi yarı değerli taşlar gibi çok özel ve varlıklı bir kitleye yönelik lüks eşyalar yer alıyordu. Uzak diyarlardan gelen hammaddeler arasında cam külçeler, işlenmemiş fil dişleri, devekuşu yumurtası kabukları ve fayans boncuklar vardı. Silahlar ve kadırga gereçleri, terazi ağırlıkları ve kaplumbağa kabuğundan ses kutuları olan lavtalar gibi müzik aletleri.

Altın kadeh. Fotoğraf: INA. KW-1127. REF623. ©Institüte of Nautical Archaeology

Tübingen Üniversitesi'nde kıdemli profesör ve Mannheim'daki Reiss-Engelhorn Müzesi'nde Curt Engelhorn Arkeometri Merkezi'nin (CEZA) bilimsel direktörü olan Ernst Pernicka, "Uluburun keşfinden 40 yıl sonra bile, yeni yöntemler uygulayarak çözmeye yaklaşmamıza rağmen kalay bulmacası devam ediyor" diyor.

Frontiers in Earth Science dergisinde kısa süre önce yayınlanan bir çalışmada, CEZA araştırmacısı Dr. Daniel Berger ve Pernicka'nın da aralarında bulunduğu ortak yazarlar, Kasım 2022'de Science Advances dergisinde Uluburun batığındaki kalayın kökenini net bir şekilde belirleyebildiklerini iddia eden New York Brooklyn College'dan Profesör Wayne Powell liderliğindeki araştırma ekibiyle çelişiyor.

Doğu Akdeniz, Orta ve Geç Tunç Çağı'nda kalay yatakları ve kalay buluntuları. ©Daniel Berger / CEZA

Powell'ın ekibi kalayın çoğunun Tacikistan'ın kuzeybatısındaki Mushiston kalay yatağından ve bugünkü Türkiye-Suriye sınırına yakın Toros Dağları'ndaki iki madenden geldiğini söyledi. Ekip, analizleri için enkazdan 105 kalay külçesinden numune alarak kalay kargosunun %90'ının kimyasal ve izotopik imzalarını belirledi. Özellikle, kimyasal bileşim gibi kalayın kökenine dair ipuçları sağlayan kalay ve kurşun izotop oranlarını ölçtüler.

Temizlenmeden önce öküz gönü/oxhide ingots (öküz derisi) şeklindeki kalay külçe. (Uzunluk 62.5 cm) Fotoğraf: INA. KW-8766. REF635. ©Institüte of Nautical Archaeology

Ayrıca, eser element tellürün oranı Orta Asya'daki kalay yataklarına işaret etmektedir. Powell ekibi, Uluburun'daki külçeler ile yukarıda bahsedilen madenlerden alınan kalay cevheri örnekleri arasındaki eşleşen imzalara dayanarak net bir atıfta bulunabileceklerini iddia ediyor.

Berger ve yazar arkadaşları, "Veriler bu yorumu desteklemiyor; net bir sonuca varmaya izin vermiyor" diyerek bunu reddediyor. Mevcut çalışma için Berger, önceki çalışmalardan da kimyasal ve izo-topik analizleri kapsamlı bir şekilde kontrol etmiş ve bunları Powell'ın veri setiyle çapraz kontrol etmiştir.

"İzotopik oranlar ve kimyasal özellikler nedeniyle, Uluburun batığındaki külçe kalay kargosunun en azından bir kısmının Britanya'daki Cornwall'dan gelmiş olması daha da muhtemeldir. Özellikle, geçmişte benzer bir köken sorusu üzerine ele aldığımız Britanya ve İsrail'den Tunç Çağı kalay külçeleri ile yapılan karşılaştırma bu sonuca işaret etmektedir.

Yukarıya çıkarılacak bir öküz gönünü taşıyan arkeolog. Fotoğraf: INA. KW-4768.1. REF628. ©Institüte of Nautical Archaeology

Berger, "Ancak sonuçta kalayın Saksonya-Bohemya Erzgebirge'sinden veya İber Yarımadası'ndan kaynaklanması da mümkün" diyor. Berger, Avrupa ve Asya kalay yataklarından daha fazla örnek ve cevher analizine ihtiyaç olduğunu da sözlerine ekledi.

Genel olarak, Tunç Çağı MÖ dördüncü binyılın sonlarından birinci binyılın başlarına kadar sürmüştür, ancak dünyanın bölgesine bağlı olarak farklı başlangıçlar ve bitişler olmuştur. Dokuza bir oranında bakır ve kalay alaşımı olan tunç, tek başına bakırdan önemli ölçüde daha serttir. Bakır cevherleri Avrasya ve Afrika'nın birçok bölgesinde bulunur. Ancak Tunç Çağında erişilebilir olan kalay cevherleri Orta Asya, İran ve Avrupa'da sadece birkaç yerde bulunabilmektedir.

En eski tunç eserlerden bazılarının Dicle-Fırat nehir sistemindeki Mezopotamya şehir devletlerinde bulunmuş olması daha da şaşırtıcıdır. Ancak orada kalay yatakları yoktu; metalin uzun mesafeli ticaret yoluyla elde edilmesi gerekiyordu.

Pernicka ve Berger, "Çok sayıda arkeolojik buluntu, Britanya Adaları ve Orta Avrupa'nın Tunç Çağında Akdeniz bölgesi ile ekonomik bir alan oluşturduğunu ve Tuna, Ren ve Rhône nehirlerinin ulaşım yolları veya okyanus yoluyla bağlantılı olduğunu gösteriyor" diyor. Örneğin, Uluburun batığında Baltık'tan gelmiş olması muhtemel kehribar boncuklar bulunmuştur ve bu da kuzey-güney ticaret yollarının varlığına işaret etmektedir.

Standartlaştırılmış ağırlıkların kullanımı MÖ ikinci binyıl boyunca Mısır ve Mezopotamya'dan Suriye, Anadolu ve Ege üzerinden Alpler'i aşarak Orta Avrupa'ya kadar yayılmıştı. Bu standart ağırlıklar, kalay külçeleri de dahil olmak üzere ticari malları tartmak için kullanılıyordu.

Uluburun gemisi zamanında, Orta Asya için ne ağırlık sistemleri ne de Avrupa ve Doğu Akdeniz'le yerleşik ticaret bağlantıları belgelenebilmektedir; bu da kalayın batıdan gelmiş olma olasılığının altını çizmektedir.

Kaynak: Ancient pages

EN ÇOK OKUNANLAR

Tarlada Yürüyüş Yapan Kadın 2150 Gümüş Sikke Buldu

Prag'ın güneydoğusundaki Kutnohorsk kentinde tarlada yürüyüş yapan bir kadın, çiftçilik faaliyetleri sırasında yüzeye çıkan birkaç gümüş sikkeye rastladı. Çek Cumhuriyeti'nde şimdiye kadar bulunan en büyük erken ortaçağ sikke istifini açığa çıkardığının farkında değildi.

Köpeğini Gezdiren Çocuk Roma Dönemine Ait Altın Bilezik Buldu

11 yaşındaki bir çocuk, İngiltere'nin Batı Sussex bölgesindeki Pagham yakınlarındaki bir tarlada nadir bulunan altın bir Roma bileziği keşfetti. Romalı askerlere kahramanlıklarından dolayı verilen armilla tipi süslü bir bilezik olan ve MS.1. yüzyıla tarihlenen bilezik, 300 yıldan daha eski bir altın obje olarak, bir adli tıp soruşturmasında resmi olarak hazine ilan edildi.

SON İÇERİKLER