Hellenistik Dönemin Şair Kadınları

Toplun içinde belirli bir yeri olan ve genelde evde eğitim almak zorunda kalan antik çağın kadınları, Hellenistik Dönem itibari ile özellikle sanatta kendilerini göstermeye başlamışlardır. Beşerî bilimlerde yüksek seviyede eğitim alabilmeyi başarmış soylu kız çocukları yetişkin olduklarında almış oldukları bu eğitimi hayatlarına ve mesleklerine yansıtmışlardır.

Şair Erinna’nın Mermer Heykeli, Londra Üniversitesi’nde Envanter No.2020.8 ile sergilenmektedir.

Sahip oldukları okur-yazarlık yeteneği ve topluma dâhil olmalarının artması onlara sanatla ilgilenme fırsatı vermiştir. Ağırlıklı olarak şiir olmak üzere edebiyat, müzik, resim ve dans gibi sanatın diğer dallarında da eğitimlerini ilerletmişlerdir. Bu eğitimin gerektiği yerler genel olarak sayıca artan dini festivaller ve yarışmalardır. Bu bağlamda, bu alanlarda görev yapan sanatçıların da sayıları artmış olup her biri alanında gerçek bir profesyonel olarak hizmet vermiştir.

Sanat alanında özellikle edebiyat, kadınların oldukça ilgisini çekmiştir. Yazmış oldukları şiir ve epigramları çeşitlilik göstermektedir. Alanlarında eğitim almış ve adını duyurmayı başarmış bu şair kadınların sayısı önceki dönemlere göre oldukça fazladır. Şair olan bu soylu kadınlar olup okur-yazar olmakla kalmamış toplumlarında engin edebi bilginin de etkin koruyucusu konumunda olmayı başarmışlardır.

Örneğin, II. Arsinoe, şair Theokritis’in; II. Berenike, Kallimakhus’un ve son olarak Antigonus’un annesi Phila, Aratus’un koruyucu azizesi rolüne sahip olmuşlardır. Dönemin önemli şairlerinin yolundan gidebilmek için gereken kapsamlı bilgiye sahip olup bunu yazıya dökmek, almış oldukları eğitimin içeriğini ve önemini göstermesi bakımından değerlidir. Dönemin oyun yazarı Aiskhylos’un soyunda kadınların da bu dalda yetenekleri olduğu ve şairliği meslek edindikleri bilinmektedir. Aeskhylus’un ailesindeki erkek şairlerin yanında kız kardeşinin soyundan gelen kadınlarda bu mesleği öğrenip uzmanlaşanlar olmuştur. Bu bağlamda, şairlik mesleği artık kadın soyundan da devam etmeye başlamıştır.

Şair Korinna’nın Heykeli MÖ 4. Yüzyıl. ©Metropolitan Sanat Müzesi

Edebiyat alanında örnekleri oldukça fazla olan kadın şairlerden biri, Bizanslı Aristophanes adlı bilginin öğrencisi olan Agallias’ın kızı Agallis’dir. O, tam bir Homeros araştırmacısı olarak öne çıkmıştır. Odysea Destanı’ndaki Phaeakia Adası olarak bilinen Koryka şairin doğum yeridir ve onun ülkesinden olan ve destanın içinde yer alan Nausika adlı kızın top oynamayı icat ettiğini vurgulayan ilk şair olmuştur. Nitekim Nausika, edebiyatta bir topla oynayarak tanımlanan ilk kişidir. Aynı yoldan giden bir başka kadın ise İskenderiyeli Hestiais’dir. Filolog olduğu bilinen bu kadın da Troya Savaşı’nın yapıldığı yerin kadının yaşadığı dönemdeki Ilium(Ilion) ve çevresi olup olmadığı konusunda bir inceleme eseri yazmıştır. Erkek egemen toplumun içinde bilimin de erkek ağırlıklı olduğu bir yerde yine erkek merkezli destanları inceleyip yorumlamak dönemin geleneklerine kıyasla oldukça büyük bir başarı sayılmalıdır.

Devamı; Aktüel Arkeoloji Dergisi 94. Sayı “ Çağlar Boyu Kadın “

EN ÇOK OKUNANLAR

Köpeğini Gezdiren Çocuk Roma Dönemine Ait Altın Bilezik Buldu

11 yaşındaki bir çocuk, İngiltere'nin Batı Sussex bölgesindeki Pagham yakınlarındaki bir tarlada nadir bulunan altın bir Roma bileziği keşfetti. Romalı askerlere kahramanlıklarından dolayı verilen armilla tipi süslü bir bilezik olan ve MS.1. yüzyıla tarihlenen bilezik, 300 yıldan daha eski bir altın obje olarak, bir adli tıp soruşturmasında resmi olarak hazine ilan edildi.

SON İÇERİKLER