Antik Dönemde Eğitim

Doğadaki tüm canlılar gibi insanlarda pek çok konuda içgüdüsel olarak hareket etmektedir. Bunun haricinde bazı özel bilgiler ise nesiller boyu aktarılmakta ve devamı sağlanmaktadır. Bilgi ve deneyimin aktarımı konusundaki en becerikli canlı şüphesiz insandır.

Günümüzden 300 bin yıl önce dünyada yaşayan birkaç insan türünden biri olan Homo sapiens, bilgi birikimi ve bunu en iyi şekilde değerlendirme başarısıyla diğer insan türlerinin yok olmasına karşın hayatta kalmıştır. Paleolitik Dönem boyunca avcı-toplayıcı hayat süren insanoğlu, av hayvanlarından yenilebilecek bitkilere, taş alet teknolojisinden mağara duvarlarındaki sanatsal anlatıya kadar tüm bilgisini gelecek nesillere aktarmıştır.

Bilgi ve becerisini geliştiren ve bunu nesiller boyu aktarmayı başaran insan toplulukları zaman içinde topluma dönüşmüş ve Neolitik Dönem ile birlikte dünyaya yön vermeye başlamıştır. Yerleşik hayata geçen insanoğlu bitki ve hayvanları ehlileştirerek bambaşka bir dönemin başlamasını sağlamıştır. İlk köylerin ve kentlerin ortaya çıkışıyla bilgi ve deneyim toplum içerisinde hızla yayılmış ve aktarılmıştır. Sümerler tarafından yazının icadı beraberinde eğitimin temellerinin de atılmasını sağlamıştır. Özellikle seçkin ailelerin çocuklarının okullarda sıkı bir eğitime tabi tutuldukları çivi yazılı tabletlerden bilinmektedir. Sümer ve Sümer dili uzmanı Samuel Noah Kramer’in meşhur kitabının adı gibi “Tarih Sümer’de Başlar” ve zamanla Babil, Akad, Assur, Mısır, Hint, Çin ve Zapotek gibi antik medeniyetlerde Sümer okullarına benzer yapılar varlık gösterir.

Antik çağın en gelişmiş eğitim kurumlarından ikisi İskenderiye ve Milet okullarıdır. Ege’nin bereketli topraklarında yer alan Milet ya da Miletos dönemin gelişmiş bir liman kenti olması sebebiyle farklı kültürlerle etkileşime geçmesine neden olmuştur. Milet Okulu adı verilen düşünce okulunun en önemli üç ismi; Thales, Anaksimandros ve Anaksimenes’dir.

MÖ 4. yüzyılın sonlarına doğru Antik dünyanın entelektüel merkezi Atina’dan bilim ve kültür kenti olarak tasarlanmış İskenderiye’ye taşındı. İskenderiye, Hellen bilim ve düşünce geleneğinin taşındığı ve yaşatılmaya çalışıldığı bir kent olarak kurulmuştu. Artık burası, Atina kaynaklı büyük anlatılar veya eksiksiz entelektüel sistemler yerine, Samoslu Aristarkhos ve Siraküzalı Arkhimedes’in öncülüğünü yaptıkları matematik kesinliğe dayanan yeni bilim anlayışının geliştiği bir yer olacaktı.

Çağlar boyunca en öncelikli sanat dallarının başında yer almış olan müzik, doğada duyduğumuz sesleri taklit etmekle başlamıştır. Müzik sanatı, geçmişten günümüze uzayan gelişim süreci neticesinde hayatımızın sosyal, kültürel, psikolojik, ekonomik, iletişimsel, dinsel ve daha birçok noktasında vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir.

Bir bireyin yetiştirilmesindeki en önemli kişi onu dünyaya getiren annesi olmuştur. Vazo resimleri, heykeller, kabartma ve stellere farklı alanlarda verilen eğitim konuları işlenmiştir. Özellikle okul öncesi eğitimin aile içerisinde anne, baba ve bakıcılar tarafından sağlandığı görülmektedir.

İyi Okumalar...

Necdet AKGÖZ

EN ÇOK OKUNANLAR

Tarlada Yürüyüş Yapan Kadın 2150 Gümüş Sikke Buldu

Prag'ın güneydoğusundaki Kutnohorsk kentinde tarlada yürüyüş yapan bir kadın, çiftçilik faaliyetleri sırasında yüzeye çıkan birkaç gümüş sikkeye rastladı. Çek Cumhuriyeti'nde şimdiye kadar bulunan en büyük erken ortaçağ sikke istifini açığa çıkardığının farkında değildi.

Köpeğini Gezdiren Çocuk Roma Dönemine Ait Altın Bilezik Buldu

11 yaşındaki bir çocuk, İngiltere'nin Batı Sussex bölgesindeki Pagham yakınlarındaki bir tarlada nadir bulunan altın bir Roma bileziği keşfetti. Romalı askerlere kahramanlıklarından dolayı verilen armilla tipi süslü bir bilezik olan ve MS.1. yüzyıla tarihlenen bilezik, 300 yıldan daha eski bir altın obje olarak, bir adli tıp soruşturmasında resmi olarak hazine ilan edildi.

SON İÇERİKLER