Bartın Amasra Gymnasium Kazılarında Nymphe Heykeli Bulundu

Bartın, Amasra, Gymnasium kazılarında, MS 2. yüzyıla tarihlendirilen ve Nymphe olduğu değerlendirilen, 1.53 cm yüksekliğinde bir heykel ortaya çıkarıldı.

Bartın Amasra Gymnasium Kazılarından Nymphe heykeli. ©Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı

Nymphalar klasik mitolojide pek çok yerde karşımıza çıkar. Bu güzel doğa tanrıçaları (Nymphalar genellikle Zeus’un ya da diğer tanrıların kızlarıdır) ebedi bir gençliğe sahiptir. Çoğu daha yüksek dereceli bir tanrının ya da daha yüksek rütbeli bir Nymphanın yanında yer alır. Verimliliği ve doğal güzelliği temsil eden Nymphalar mağaralarda, ağaçlarda, pınarlarda ve diğer su kaynaklarında yaşarlardı. Mitlerde Nymphaların ölümlü erkeklerle ya da tanrılarla yaşadıkları çok sayıda aşk öyküsünden bahsedilir. Bu öykülerin arasında Poseidon ile Amphitrite, Ares ile Kyrene, Apollon ile Daphne ve Odysseus ile Kalypso sayılabilir. Doğada farklı Nympha türleri bulunurdu:

Karinalar: Pınarlarda yaşar

Dryadlar: Ağaçlarda yaşar

Hamadryalar: Belirli ağaçlarda yaşarlar ve o ağaç kuruduğunda ölürler

Leimakidler: Çayırlarda yaşar

Melialar: Dişbudak ağaçlarında yaşar

Naiadlar: Tatlı sularda yaşar

Nereidler: Denizlerde yaşar

Oreadlar: Dağlarda yaşar

Pegaeler: Kaplıcalarda yaşar

Bartın Amasra Gymnasium Kazılarından Nymphe heykeli. ©Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı

Nymphalar tanrıça olmalarına rağmen ölümsüz değildi ama çok uzun süre yaşarlardı. Nymphalar daha yüksek dereceli tanrılar ya da kahramanları konu alan mitlerde, genellikle ikinci derecede önemli karakterler olarak ortaya çıkarlar. Eğlenceyi seven ve şarkıcı karakterdeki Nymphaların, yeri geldiğinde acımasızca da davrandığı görülür. Örneğin bir Nympha, sevdiği kişi onu reddeder ya da kötü davranırsa son derece kindar olabilir. Irmak Nymphası Nais, sevgilisinin sadık olmadığını öğrendiğinde, onu kör etmişti. Genç adam bir ırmağa düştüğünde de diğer ırmak Nymphaları onu boğdular.

Her Yönüyle Klasik Mitoloji / Dr. Nancy Conner

Bartın Amasra Gymnasium Kazılarından Nymphe heykeli. ©Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı

Kaynak: Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı

EN ÇOK OKUNANLAR

Macaristan’da Zırhı, Silahları ve Atı İle Gömülmüş Avar Savaşçısı Bulundu

Déri Müzesi'nden arkeologlar, Macaristan'ın kuzeydoğusunda, Ebes yakınlarındaki bir Erken Avar mezarında eksiksiz bir lamel zırh seti ortaya çıkardılar. Bu eser 7. yüzyılın ilk yarısına tarihlenmektedir ve şimdiye kadar büyük ölçüde sağlam ve orijinal konumunda keşfedilen ikinci Panoniyen Avar lamel zırhıdır. İlki 2017 yılında Ebes'in sadece 16 kilometre güneyindeki Derecske'de bulunmuştu.

Türk Topraklarında 3400 Yıllık Piramit Bulundu

Bu yılın başlarında bilim insanları Kazakistan'da 4 bin yıllık sofistike bir bozkır piramidinin keşfedildiğini bildirmişti. Arkeologlar şimdi de Karaganda bölgesinin Shet ilçesine bağlı Taldy köyünün 13 km doğusunda, Taldy-Nura Nehri'nin yanındaki bir tepede başka bir piramit buldular.

SON İÇERİKLER