Ağrı Duyarlılığı ile İlgili Neandertal Geni

 Neandertallerin artırılmış bir ağrı hissine dair biyolojik yatkınlıklarının olabileceği bulundu. Evrimsel genetikçiler, bu homininlerin ağrı hissi ile ilgili NaV1.7 proteinini kodlayan bir gende 3 adet mutasyona sahip olduklarını buldular.

  • Yazar : Nature: Çeviri : Sibel BOSTANCIOĞLU
  • Tarih : 8 ay önce

Bir Neanderthala ait rekonstrüksiyon Fotoğraf: S. Entressangle/E. Daynes/SPL

Türünün ilk örneği bir genom çalışmasında, Neandertallerin artırılmış bir ağrı hissine dair biyolojik yatkınlıklarının olabileceği bulundu (H. Zeberg et al. Curr. Biol. http://doi.org/d44b; 2020). Evrimsel genetikçiler, bu homininlerin ağrı hissi ile ilgili NaV1.7 proteinini kodlayan bir gende 3 adet mutasyona sahip olduklarını buldular.

Genin mutasyona uğramış hali, 3 adet yüksek kaliteli Neandertal genomunun her iki çiftinde bulundu, bu da popülasyonda bunun sık oluğuna işaret etmekte.

Çalışma aynı zamanda NaV1.7’nin Neandertal versiyonunu kalıtımla almış bireylerin diğerlerinden daha fazla ağrı hissi deneyimleyebileceğini de buldu. Yarım milyon bireyin genomik veritabanını bünyesinde tutan UK Biobank katılımcılarının %0.4’ü, mutant genin bir kopyasını taşımakta. Bu mutant gene sahip katılımcılar günlük hayatlarında mutant gene sahip olmayanlara göre %7 daha fazla ağrı hissi bildirdiler.

Çalışmanın yazarları, buldukları sonuçların Neandertallerin günümüz insanına göre kesinlikle daha fazla ağrı hissetmiş oldukları olarak yorumlanmaması gerektiğini bildirdi. NaV1.7 ile iletilen duyuları işleyen organlar olan omurilik ve beyin de ağrı deneyimine katkıda bulunmaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kültepe Kazılarında Yeni Buluntular

Kültepe-Kaniş kazılarında Eski Tunç Çağı'na tarihlenen Kültepe'ye özgü 4300 yıllık 10 yeni alabaster (gypsum) idol bulundu. 

Fotoğraf Yarışması

Aktüel Arkeoloji Dergisi'nin 3. Ulusal Fotoğraf Yarışması başlıyor. Fotoğraf arkeoloji biliminin en sevdiği yol arkadaşıdır. Arkeolojinin kendini anlatamadığı noktada fotoğraf en büyük yardımcıdır. Sadece Fotoğraf Sanatçıları arkeolojiyi sevmez aynı zamanda arkeologlarda iyi birer fotoğrafcıdır. Fotoğraf Yarışması ile uygarlıkları, kentleri ve geçmişi birbirine bağlayan yolların izinde arkeolojinin hikayesini arıyoruz.

SON İÇERİKLER

Eskiyapar Sazcısı

3500 yıllık bir Eskiyapar sazcısı.

Üst Paleolitik/Şamanik Toplumlarda Karaciğerin Sırrı: İlk Artık Ürün?

Üst Paleolitik avcı-toplayıcılar üzerine yapılan çalışmalarda özellikle avda sivrilen (genç) erkekler...

Erdem Denk

1975 doğumlu Erdem Denk, lisans ve yüksek lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslarar...