Dünyanın En Eski Kaleleri Keşfedildi

Freie Universität Berlin'den arkeologların liderliğindeki uluslararası bir ekip, çığır açan bir arkeolojik keşifle Sibirya'nın uzak bir bölgesinde tahkim edilmiş tarih öncesi yerleşim yerlerini ortaya çıkardı. Araştırmanın sonuçları, Sibirya'daki avcı-toplayıcıların 8 bin yıl önce yerleşimlerinin etrafında karmaşık savunma yapıları inşa ettiklerini ortaya koyuyor.

Müstahkem yerleşim yeri, bereketli Amnya Nehri'ne bakan bir arazinin üzerinde yer almaktadır. ©Nikita Golovanov / Freie Univeristät Berlin

Bu bulgu, erken insan toplumlarına ilişkin anlayışımızı yeniden şekillendirerek, insanların ancak tarımın gelişiyle birlikte anıtsal mimariye sahip kalıcı yerleşimler inşa etmeye başladığı ve karmaşık sosyal yapılar geliştirdiği fikrine meydan okuyor.

Çalışma, "Dünyanın Bilinen En Eski Doruk Kalesi: Amnya and the Acceleration of Hunter-Gatherer Diversity in Siberia 8000 Years Ago" başlığıyla, Aralık ayı başında Antiquity dergisinde yayımlandı.

©Cambridge University Press

Araştırma, Avrasya'nın en kuzeydeki Taş Devri kalesi olarak kabul edilen Amnya'daki müstahkem yerleşime odaklandı ve araştırmacılardan oluşan ekip 2019 yılında burada saha çalışması gerçekleştirdi. Grup, Berlin Freie Üniversitesi'nde arkeolog olan Profesör Henny Piezonka ve Rusya'nın Yekaterinburg kentinde arkeolog olan Dr. Natalia Chairkina tarafından yönetildi. Ekibin üyeleri arasında Berlin, Kiel ve Yekaterinburg'dan Alman ve Rus araştırmacılar yer aldı.

Berlin'deki Tarih Öncesi Arkeoloji Enstitüsü'nde arkeolog ve araştırmanın ortak yazarı Tanja Schreiber şöyle açıklıyor: "Amnya'da yaptığımız detaylı arkeolojik incelemeler sonucunda radyokarbon tarihlemesi için örnekler topladık ve bu sayede bölgenin tarih öncesi çağa ait olduğunu doğrulayarak dünyanın bilinen en eski kalesi olduğunu tespit ettik. Yeni paleobotanik ve stratigrafik incelemelerimiz, Batı Sibirya sakinlerinin tayga ortamının bol kaynaklarına dayalı sofistike bir yaşam tarzı sürdürdüklerini ortaya koyuyor."

Tarih öncesi sakinler Amnya Nehri'nden balık tutmuş, kemik ve taş uçlu mızraklar kullanarak geyik ve ren geyiği avlamışlardır. Balık yağı ve et fazlasını korumak için özenle süslenmiş çanak çömlekler yapmışlardır.

Amnya I: ev 9'dan çanak çömlek ve ev 1'den taş eserler. ©Stefanov & Borzunov / Cambridge University Press

Bugüne kadar bilinen yaklaşık 10 Taş Devri müstahkem mevkii, çukur evler, toprak duvarlar ve ahşap palisadlarla çevrili olup, gelişmiş mimari ve savunma kabiliyetlerine işaret etmektedir. Bu keşif, savunma yapılarının eşlik ettiği kalıcı yerleşimlerin yalnızca tarım toplumlarıyla birlikte ortaya çıktığı yönündeki geleneksel görüşe meydan okumakta, böylece tarım ve hayvancılığın toplumsal karmaşıklık için önkoşul olduğu fikrini çürütmektedir.

Batı Sibirya'da çukur evler ve çevreleme özelliklerine sahip karmaşık Taş Devri yerleşimleri (sol üstten saat yönünde): Mergen 6; Amnya I & II; Imnegan 2.1; Kayukovo 1 & 2. ©S. Juncker & H. Piezonka / Cambridge University Press

Sibirya bulguları, Anadolu'daki Göbeklitepe ve Karahantepe gibi diğer küresel örneklerle birlikte, toplumların basitten karmaşığa doğru doğrusal bir gelişim gösterdiğini öne süren evrimci kavramların daha geniş bir şekilde yeniden değerlendirilmesine katkıda bulunuyor.

Kore yarımadasından İskandinavya'ya kadar dünyanın çeşitli bölgelerinde, avcı-toplayıcı topluluklar su kaynaklarından yararlanarak büyük yerleşimler geliştirmiştir. Sibirya taygasındaki yıllık balık akınları ve göç eden sürüler gibi doğal kaynakların bolluğu, muhtemelen avcı-toplayıcı kalelerinin ortaya çıkmasında önemli bir rol oynamıştır.

Amnya I, yüzey kabartmasındaki yapılar (vurgulanan yerler). Üstte: Çukur ev 5'in depresyonu; altta: bank ve hendek III ile dış savunma hattı. ©E. Dubovtseva / Cambridge University Press

Nehirlere bakan müstahkem yerleşimler, verimli balıkçılık noktalarını kontrol etmek ve kullanmak için stratejik konumlar olarak hizmet etmiş olabilir. Kaynakların depolanmasından ve artan nüfustan kaynaklanan rekabetçi doğa, bu tarih öncesi yapılarda açıkça görülmekte ve avcı-toplayıcı toplumlarda rekabet ve çatışmanın olmadığı yönündeki önceki varsayımları tersine çevirmektedir.

Üstte: Amnya nehri ve burnunun havadan görünümü; altta: Amnya I ve II'nin genel planı, kazı çukurlarının yerini ve yüzey kabartmasında görülebilen özellikleri göstermektedir. ©N. Golovanov, S. Krubeck & S. Juncker / Cambridge University Press

Bulgular, Sibirya kaleleri gibi anıtsal yapıların ortaya çıkışına yansıyan karmaşık toplumsal örgütlenmelere yol açan yolların çeşitliliğinin altını çizmektedir. Ayrıca, insan toplumlarının yörüngelerini şekillendirmede yerel çevresel koşulların önemini de vurgulamaktadır.

Kaynak: PHYS ORG

EN ÇOK OKUNANLAR

Tarlada Yürüyüş Yapan Kadın 2150 Gümüş Sikke Buldu

Prag'ın güneydoğusundaki Kutnohorsk kentinde tarlada yürüyüş yapan bir kadın, çiftçilik faaliyetleri sırasında yüzeye çıkan birkaç gümüş sikkeye rastladı. Çek Cumhuriyeti'nde şimdiye kadar bulunan en büyük erken ortaçağ sikke istifini açığa çıkardığının farkında değildi.

Köpeğini Gezdiren Çocuk Roma Dönemine Ait Altın Bilezik Buldu

11 yaşındaki bir çocuk, İngiltere'nin Batı Sussex bölgesindeki Pagham yakınlarındaki bir tarlada nadir bulunan altın bir Roma bileziği keşfetti. Romalı askerlere kahramanlıklarından dolayı verilen armilla tipi süslü bir bilezik olan ve MS.1. yüzyıla tarihlenen bilezik, 300 yıldan daha eski bir altın obje olarak, bir adli tıp soruşturmasında resmi olarak hazine ilan edildi.

SON İÇERİKLER