“Kültürel Miras ve Arkeoloji, Polonya - Türkiye Arasında Yeni İşbirliği Platformu” Konferansı

Polonya ve Türkiye’den değerli bilim insanları son yılların en büyük arkeolojik keşiflerini gerçekleştirdiler. 9 Haziran 2022, Polonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’nde düzenlenen bu konferans ile iki ülke arasında arkeoloji alanındaki işbirliğini daha da ileriye taşımak hedeflenmiştir.

2012 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedilen Neolitik kent, uzun yıllar boyunca çeşitli araştırma ekipleri tarafından inceleme altına alındı. Poznan'daki Adam Mickiewicz Üniversitesi kazı ekibi, 2001'den beri burada sürekli olarak araştırma yapmaktadır. Söz konusu proje 2001-2008 yılları arasında Polonya Bilimler Akademisi Arkeoloji ve Etnoloji Enstitüsü ekibi ile iş birliği içinde yürütüldü. 2001-2017 yıllarındaki çalışmalar, Çatalhöyük Araştırma Projesi kapsamında Prof. Ian Hodder başkanlığında gerçekleştirildi. 2018-2019 yılında Konya Müzesi, Doç. Dr. Çiler Çilingiroğlu’nun bilimsel danışmanlığında bu projede yer aldı. Şu anda yürütülen çalışmalar, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ali Umut Türkcan başkanlığında Konya Çatalhöyük Neolitik Kenti projesi kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Poznan ekibinin Çatalhöyük'teki tüm çalışmaları esasen özerkti ve yalnızca ekip tarafından elde edilen fonlarla finanse edildi. Sonraki yıllarda projeye birçok kaynaktan finans sağlandı. Ulusal Bilim Merkezi'nden iki büyük hibe aldı, Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Programı tarafından ve de çalışmaların erken dönemlerinde Poznan'daki Adam Mickiewicz Üniversitesi tarafından finanse edildi.

Türk araştırmacılarla yapılan iş birliği olmasaydı projenin uygulanması mümkün olmayacaktı. Büyük önem taşıyan bulguların elde edilmesi Türk bilim insanlarının gayreti ve yardımları sayesinde olmuştur.

İstanbul bölgesindeki en büyük arkeolojik-araştırma projesi, hâlihazırda Küçükçekmece Gölü (İstanbul-Avcılar) kıyısındaki Firuzköy yarımadasında yürütülmektedir. Tarih öncesinden antik çağa, Bizans'tan Osmanlı dönemine kadar insan yerleşimi izleri burada keşfedildi.

Bu proje Kocaeli Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şengül Aydıngün başkanlığında ve 2014 yılından beri Türkiye-Polonya iş birliğiyle yürütülmektedir. Polonya tarafında ise projenin yürütücülüğünü Polonya Bilimler Akademisi Arkeoloji ve Etnoloji Enstitüsü'nü ve Wrocław Üniversitesi'ndeki Klasik, Akdeniz ve Şarkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nü temsilen Prof. Błażej Stanisławski yapmaktadır. Araştırmada ayrıca Türk üniversitelerini temsil eden seçkin uzmanlar- Manisa Üniversitesi’nden Dr. Ülkü Kara ve Antalya Üniversitesi’nden Prof. Hakan Öniz yer almaktadır. Bu araştırma her şeyden önce Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin ve Avcılar Belediyesi’nin güçlü desteği sayesinde hayat buldu.

Türkiye ve Polonya'dan araştırmacıların ortak kazılar yürüttüğü Küçükçekmece Gölü'nde problematik olan araştırma projeleri Polonya Ulusal Bilim Merkezi tarafından finanse edilmektedir.

Arkeoloji alanındaki uzun vadeli Polonya-Türkiye işbirliği, aynı zamanda, Türkiye'de Polonyalıların ve Polonya'da Türklerin çalışmaları başta olmak üzere kültürlerimizin karşılıklı olarak daha iyi anlaşılması için bir itici güçtür. Wrocław Üniversitesi'nde yeni bir Türkoloji Çalışmaları Bölümünün kurulması buna büyük katkı sağlayacaktır. Bu kapsamda hem Türk dilini hem de eski ve modern Türkiye'nin ve Güney Kafkasya ve Orta Asya ülkeleri de dahil olmak üzere tüm Türk dünyasının kültürünü tanıma fırsatı doğacaktır.

Polonya ile Türkiye arasındaki bilimsel işbirliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Polonya Cumhuriyeti hükümetleri arasında imzalanan işbirliği anlaşmalarının pratikte uygulanıyor olmasına örnek teşkil etmektedir ve Polonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ile Polonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu gözetiminde yürütülmektedir.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kültepe Kazılarında Yeni Buluntular

Kültepe-Kaniş kazılarında Eski Tunç Çağı'na tarihlenen Kültepe'ye özgü 4300 yıllık 10 yeni alabaster (gypsum) idol bulundu. 

Roma’da Kölelik

“Savaşta tutsak alınan, yabancı ülkelerden zorla kaçırılıp özgürlükten yoksun bırakılan veya başkasından satın alınan kimse, kul, esir” olarak tanımlanan “köle” kelimesi, Latince’de ise servus kelimesine karşılık gelmektedir. Romalılar insanları özgürler (liberi) ve köleler (servi) olarak ikiye ayırmışlardır. Ancak Roma hukukunda özgürler de kendi içinde ingenui (doğuştan özgür olanlar) ve libertini (azatlılar) olarak ikiye ayrılmaktadır.

SON İÇERİKLER

1. Arkeoloji Şûrası İlk Kez Ankara'da Toplanacak

Gaziantep’te kurulan Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü, 15 – 17 Haziran günleri...

Yedi Uyurlar Efsanesi Hakkında Bir Sentez Denemesi

Yedi Uyurlar Mağarası Kur’an’da 18. Kehf (=Mağara) Sûresi’nin 17. âyetinde geçer. Burada bahi...

“Kültürel Miras ve Arkeoloji, Polonya - Türkiye Arasında Yeni İşbirliği Platformu” Konferansı

Polonya ve Türkiye’den değerli bilim insanları son yılların en büyük arkeolojik keşiflerini gerçekleşt...