Paleolitik Av Silahlarının Evrimi

Tel Aviv Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nde yapılan yeni bir çalışma, insan beslenmesinin dayandığı büyük avların yok olmasının, tarih öncesi insanları küçük avları avlamak için gelişmiş silahlar geliştirmeye zorladığını ve böylece evrimsel adaptasyonları tetiklediğini ortaya koydu.

©Velizar Simeonovski

Çalışma, tahta uçlu ve taş uçlu mızraklardan daha sonraki çağların sofistike ok ve yayına kadar av silahlarının evrimini inceliyor ve bunu av büyüklüğü ile insan kültürü ve fizyolojisindeki değişikliklerle ilişkilendiriyor.

Araştırmacılar şöyle açıklıyor: "Bu çalışma, 2021 yılında yayınlanan bir önceki makalede önerdiğimiz daha geniş bir birleştirici hipotezi incelemek üzere tasarlandı. Bu hipotez, tarih öncesi insanların kültürel ve fizyolojik evrimini, artan bilişsel yetenekler de dahil olmak üzere, giderek daha küçük ve daha hızlı avlanma ihtiyacına verilen adaptasyonel bir yanıt olarak açıklıyor."

"Şimdiye kadar profesyonel literatürde böyle birleşik bir hipotez yoktu ve hakim hipotez, av silahlarındaki değişikliklerin esasen açıklanamayan bilişsel bir gelişmenin yansıması olduğunu savunuyordu."

Çalışma, Tel Aviv Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Dr. Miki Ben-Dor ve Prof. Ran Barkai tarafından yürütülmüş olup Makale Quaternary dergisinde yayımlanmıştır.

Dr. Ben-Dor yaptığı açıklamada: "Bu çalışmada Güney Afrika, Doğu Afrika, İspanya ve Fransa'da bulunan ve yaklaşık 300 bin yıl önce Neandertallerin ve Homo Sapiens'in ilk ortaya çıktığı Alt Taş Devri'nden Orta Taş Devri'ne (Paleolitik) geçiş döneminde yerleşim görmüş dokuz tarih öncesi yerleşimden elde edilen bulguları analiz ettik. Bu tür erken arkeolojik alanlarda çoğunlukla hayvan kemikleri ve avlanmak ve avı işlemek için kullanılan taş aletler buluyoruz. Kemikler, filler, alageyikler gibi insanlar tarafından avlanan farklı türlerin göreceli miktarlarını yansıtmaktadır."

"Bu çalışmada, taş uçlu mızrakların ortaya çıkışı ile av boyutunun giderek azalması arasında bir korelasyon olup olmadığını araştırdık. Özellikle, Levallois tekniği olarak bilinen ve özellikle bilişsel gelişimin göstergesi olan sofistike bir taş yontma yönteminin ortaya çıkışını inceledik: daha önceki yontma yöntemlerinden farklı olarak, burada zanaatkar önce iyi kalitede bir taş çekirdeği hazırlıyor, ardından tek bir vuruşla sivri uçlu bir parçayı kesiyor, bu da nihai sonucu önceden hayal etmesini gerektiren bir süreç."

Levallois Taş Yontma Tekniği. ©Gibraltar National Museum

"Her durumda, tüm yerleşim yerlerinde, Levallois teknolojisiyle yapılmış taş uçların, büyük av kemiklerinin miktarında göreceli bir azalmayla eşzamanlı olarak ortaya çıktığını gördük. "

Dr. Ben-Dor'a göre "çağdaş avcı-toplayıcılar üzerinde yapılan çalışmalar tahta mızrağın fil gibi büyük bir avı avlamak için oldukça yeterli olduğunu göstermektedir: avcılar önce hayvanın hareket kabiliyetini kısıtlarlar. Örneğin onu bir bataklığa sürerek ya da bir tuzak çukuru kazıp dallarla gizleyerek, ardından mızrağı avın içine saplar ve kanamasını beklerler. Öte yandan, geyik gibi orta büyüklükte bir hayvanı tuzağa düşürmek çok daha zordur ve tahta bir mızrakla vurulduğunda muhtemelen kaçacaktır."

Yünlü Mamut Avı. ©wikimedia

"Taş uçlu bir mızrağın açtığı daha büyük bir yara, muhtemelen avı yavaşlatacak ve nihayetinde yere yığılmadan önce koşabileceği mesafeyi azaltacaktır; bu da avcının düşen avını geri alma şansını arttıracaktır. Bu kavrayış, taş uçlu mızrakların büyük avların artan kıtlığına yanıt olarak geliştirildiği yüz binlerce yıl öncesine ait bulgularımızı daha da aydınlatıyor."

Paleolitik dönemden itibaren av aletlerinde ve yerleşimlerdeki baskın hayvanlarda meydana gelen değişimler. ©Tel Aviv University

Tarih öncesi avcılığın evrimini inceleyen araştırmacılar, "insanların yaklaşık 3 milyon yıl önce taş aletler yapmaya başladığını ve yaklaşık 2 milyon yıl önce avlanmaya başladığını, av silahlarının tarih öncesi çağlar boyunca sürekli geliştiğini" açıklıyor. Daha sonraki tüm insan türlerinin atası olan Homo Erectus tahta bir mızrak kullanmış ve muhtemelen bu mızrağı büyük avlara yakından saplamıştır."

"Yaklaşık 300 bin yıl önce ortaya çıkan Homo Sapiens ve Neandertaller, daha sofistike Levallois tekniğiyle ürettikleri taş uçları ekleyerek mızraklarını geliştirdiler. Bu taş uçlu mızraklar görünüşe göre hem saplama hem de fırlatma için kullanılıyordu. Yaklaşık 50 bin yıl önce ok ve yay ve mızrak fırlatıcı gibi daha karmaşık avlanma sistemleri Homo Sapiens tarafından düzenli olarak kullanılmaya başlandı."

Arkeologlar Neandertallerin 50 bin yıl önce huş ağacı kabuğundan nasıl yapışkan katran ürettiklerini yeniden yapılandırdı. Neandertaller katranı, gösterildiği gibi ahşap mızraklara taş uçlar takmak için kullanmış olabilirler.© PAUL KOZOWYK/ science.org

"Üst Paleolitik dönemin sonunda, yaklaşık 25 bin yıl önce, köpekler, tuzaklar ve olta kancaları gibi yeni avlanma araçları ortaya çıkmıştır. İnsan bilişinin ve becerilerinin gelişmesine zorunlu olarak eşlik eden av silahlarının bu sürekli evrimiyle ilgili gerçekler uzun zamandır bilinmektedir; ancak bu gerçekleri açıklamak veya çevredeki bazı değişikliklere bağlamak için birleştirici bir hipotez önerilmemiştir. Araştırmamızda bu zorluğu ele almaya çalıştık."

Dr. Barkai şöyle diyor: "Son on yıldır tarih öncesi insanların kültürel ve biyolojik evrimindeki odak fenomenler için birleşik bir açıklama arayışındayız. Qesem Mağarası'nda yaptığımız kazılar, bir milyon yıl boyunca bölgemizdeki insan beslenmesinin önemli bir bileşeni olan fillerin, aşırı avlanma ve iklim değişikliğinin bir sonucu olarak yaklaşık 300 bin yıl önce ortadan kaybolduğu sonucuna varmamızı sağladı. Devasa fillerin yok olmasıyla birlikte insanlar aynı miktarda kaloriyi daha fazla sayıda küçük hayvandan elde etmenin yollarını bulmak zorunda kaldı."

Qesem Mağarası Kazıları. ©Qesem Cave Project 2010

"Nihayetinde, av büyüklüğünün insan evriminde önemli bir rol oynadığını varsaydık: başlangıçta en büyük hayvanlar avlandı ve bunlar yok olduğunda insanlar bir sonraki büyüklüğe geçti ve bu böyle devam etti. Sonunda, avcılık artık enerjik olarak uygulanabilir olmadığında, insanlar hayvanları ve bitkileri evcilleştirmeye başladı. Tarım devrimi bu şekilde başladı."

Dr. Barkai ve Dr. Ben-Dor 2021 yılında, Paleolitik insanların fizyolojik ve kültürel evrimini, bilişsel yeteneklerin geliştirilmesi de dahil olmak üzere, av büyüklüğündeki kademeli düşüş nedeniyle azalan enerjik getirileri azaltmaya yönelik adaptasyonlar olarak açıklayan birleşik bir hipotez yayınladı. TAU'dan zoolog Jacob Dambitzer ve Prof. Shai Meiri ile birlikte geçen yıl yayınladıkları bir başka çalışmanın ardından bu çalışmanın bulguları da bu hipotezi destekliyor.

Günümüzden 1.5 milyon yıl ila 20 bin yıl öncesine tarihlenen arkeolojik alanlardan elde edilen verilerin incelendiği 2022 araştırması, dönemin başlarında baskın av türünün 12 tonluk bir fil, sonlarında ise 25 kg'lık bir ceylan olduğunu ortaya koydu. Ayrıca veriler, bir milyon yıl önce insanlar tarafından avlanan hayvanların ortalama ağırlığının 3 ton olduğunu, 20 bin yıl önce ise 50 kg'a düştüğünü gösteriyor. Başka bir deyişle, avın boyutu zaman içinde sürekli olarak azalmıştır.

Barkai şöyle diyor: "Özel olarak bu çalışmada ve genel olarak daha geniş kapsamlı birleştirici hipotezimizde, tarih öncesi arkeolojideki en ilgi çekici sorulardan biri için ilk kez bir açıklama öneriyoruz: Aletler neden değişti? Genel açıklama, aletlerin insanların bilişsel yeteneklerindeki gelişmelere bağlı olarak değiştiği yönündedir. Örneğin, insanlar birdenbire karmaşık bir sürecin sonuçlarını hayal edebildiklerinde Levallois tekniğini geliştirdiler."

"Ancak şu sorulabilir: İnsanlar neden birdenbire daha akıllı hale geldi? Bu kadar çok enerji tüketen büyük bir beyne sahip olmanın avantajı neydi? Bu biyolojik ve bilişsel değişikliklerin doğrudan avın boyutuyla ilişkili olduğunu gösteriyoruz. İnsanlar, yakalanması zor küçük hayvanları avlamak için daha zeki, daha hızlı, daha odaklı, daha gözlemci ve daha işbirlikçi olmak zorundaydı. Uzaktan avlanmak için yeni silahlar geliştirmeleri ve avlarını nasıl takip edeceklerini öğrenmeleri gerekiyordu."

(A)Geyik avı, III. seviyeye ait bir duvar resminin detayı, Çatalhöyük, Türkiye (MÖ 5750 civarı). ©Through the University at Buffalo

(B)Geyik avının restorasyonu, Çatalhöyük, Türkiye (MÖ 5750 civarı). Wikimedia aracılığıyla.

"Ve yeterli bir enerji getirisi sağlamak için avlarını dikkatle seçmeleri, yüksek yağ içeriğini tercih etmeleri gerekiyordu, çünkü çok sayıda çevik ceylanı avlamak, dev bir fili avlamaktan çok daha yüksek bir enerji yatırımı gerektiriyor. Bu durumun, yeterli bir enerji yatırım getirisi (EROI) sağlamak için insan yetenek ve araçlarındaki gelişmeyi yaratan evrimsel baskı olduğunu öne sürüyoruz."

Kaynak: phys.org

EN ÇOK OKUNANLAR

Tarlada Yürüyüş Yapan Kadın 2150 Gümüş Sikke Buldu

Prag'ın güneydoğusundaki Kutnohorsk kentinde tarlada yürüyüş yapan bir kadın, çiftçilik faaliyetleri sırasında yüzeye çıkan birkaç gümüş sikkeye rastladı. Çek Cumhuriyeti'nde şimdiye kadar bulunan en büyük erken ortaçağ sikke istifini açığa çıkardığının farkında değildi.

Köpeğini Gezdiren Çocuk Roma Dönemine Ait Altın Bilezik Buldu

11 yaşındaki bir çocuk, İngiltere'nin Batı Sussex bölgesindeki Pagham yakınlarındaki bir tarlada nadir bulunan altın bir Roma bileziği keşfetti. Romalı askerlere kahramanlıklarından dolayı verilen armilla tipi süslü bir bilezik olan ve MS.1. yüzyıla tarihlenen bilezik, 300 yıldan daha eski bir altın obje olarak, bir adli tıp soruşturmasında resmi olarak hazine ilan edildi.

SON İÇERİKLER