79. Sayı - Romalılar Anadolu'da

Makedonya Kralı Büyük İskender’in Anadolu topraklarını sınırlarına dahil ettiği zamanlar, Romalılar Orta İtalya ile sınırlı bir devletti. Bağımsız krallıklar ve kent devletleri tarafından yönetilen Anadolu’da ise siyasal bir mekân birliği yoktu. Roma, MÖ 265 yılında İtalya yarımadasına hakim bir konuma gelmiş ve yarımadada yaşayan tüm halklar Roma merkezli kurulan, Roma-İtalya Konfedere Devleti’nin birer parçası olmuşlardır.

Birliğin kurulmasının ardından Kartaca Cumhuriyeti ile yaptığı ilk denizaşırı savaş 23 yıl sürdü. Sonraki denizaşırı savaşlarında ise yine karşılarında Kartacalılar vardı. Kartacalı Hannibal İtalya’yı istila etmiş, Roma ordusuyla yaptığı dört meydan muharebesinden zaferle ayrılmıştır. Bu sırada Makedonya Kralı V. Philippos Adriyatik Denizi’nin doğu kıyılarına ulaşmak için Hannibal ile ittifaka girmiştir. Böylece Makedonya Krallığı ile de savaşın başlamış olması, Romalıların Hellenistik doğu siyasetinin bir parçası olmasını sağlamış, Romalılar Anadolu’yla tanışmış ve zamanla düzenledikleri askeri seferlerle Anadolu’yu istila etmeye başlamışlardır.

“ROMANİZASYON”: ROMALILAŞMA - ROMALILAŞTIRMA

Roma’nın Anadolu istilaları sırasında gönüllü olarak Roma kültürünü benimseyen ve Romalıları yormadan “Romalılaşma”yı kabul eden yerlerin yanı sıra stratejik açıdan önemli olan bazı yerlerde Romalılar yerli halk üzerinde baskı oluşturmuş, imparatorluklarının etkisini kabul ettirmekte zorlanmış, egemenlikleri bazen yüzeysel kalmış, bazen bu yerlerde zorunlu bir “Romalılaştırma” sürecine girilmiştir. Gönüllü ya da sömürgeci bir yaklaşımın sonucu da olsa askeri, ekonomik, siyasi, dil ve din açısından önemli kültürel bir etkileşim söz konusudur.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kültepe Kazılarında Yeni Buluntular

Kültepe-Kaniş kazılarında Eski Tunç Çağı'na tarihlenen Kültepe'ye özgü 4300 yıllık 10 yeni alabaster (gypsum) idol bulundu. 

Fotoğraf Yarışması

Aktüel Arkeoloji Dergisi'nin 3. Ulusal Fotoğraf Yarışması başlıyor. Fotoğraf arkeoloji biliminin en sevdiği yol arkadaşıdır. Arkeolojinin kendini anlatamadığı noktada fotoğraf en büyük yardımcıdır. Sadece Fotoğraf Sanatçıları arkeolojiyi sevmez aynı zamanda arkeologlarda iyi birer fotoğrafcıdır. Fotoğraf Yarışması ile uygarlıkları, kentleri ve geçmişi birbirine bağlayan yolların izinde arkeolojinin hikayesini arıyoruz.

SON İÇERİKLER

Doğan Kuban Hocamızı Kaybettik

Türkiye'nin önemli mimarlık tarihçilerinden, mimar ve akademisyen Prof. Dr. Doğan Kuban 95 yaşında hayatını kaybe...

Türkiye, Taş Tepeler ile Neolitik Çağ’ı aydınlatıyor

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Geliştirme ve Tanıtım Ajansı (TGA), Taş Tepeler programı ile Şanl...

Tharse (Turuş) Nekropol Alanında Temizlik ve Kurtarma Kazısı Başladı

Roma yol haritaları olan Peutinger Tablosu’nda ve Itiner Antonini’de, Komagene Krallığının başkenti Samasota'ya giden ...