13 Yaşındaki İskitli Amazon Kız

13 Yaşındaki Amazon Savaşçısı Kız

1988 yılında bir kurtarma kazısı sırasında ahşap mezara konulmuş savaşcı mezarı keşfedilir. Keşfi yapan arkeologlar, mezardan çıkan kalıntılardan yola çıkarak mezarın genç bir erkek çocuğa ait olduğunu düşünürler. Yıllar sonra mezardan çıkan kalıntılar ve iskelet üzerinde, yeni bilimsel testler yapılır ve şaşırtcı bir sonuç ile karşılaşılır. Mezardaki kalıntılar erkek çocuğa ait değildir, kalıntılar, yaklaşık 13 yaşlarında genç bir kız savaşcıya aittir.

  • Yazar : Anna Liesowska / Çeviri : Sibel BOSTANCIOĞLU
  • Tarih : 8 ay önce

“Kapağı açar açmaz yüzündeki yumru ile o etkileyici yüzü gördüğüm an heyecan vericiydi.” Footoğraflar Vladimir Semyonov, M.O. Mashezerskaya

Mezarı 1988’de bulunan savaşçı erkek olarak tanımlanmıştı, ama artık 2600 yaşındaki “yüzünde yumru olan” ergenin kız olduğu anlaşıldı.

1988 yılında, Dr Marina Kilunovskaya ve Dr Vladimir Semyonov, Sibirya’nın Tuva Cumhuriyeti’ndeki bir kurtarma kazısında Saryg_Bulun Mezarı’nda genç bir savaşçının kısmen mumyalanmış cesedi ile karşılaşmışlardı.

Henüz ergenliğe girmemiş olan savaşçının kalıntıları o kadar iyi korunmuştu ki, yüzünde bir “yumru” görülebiliyordu, ancak o zaman cinsiyetinin kadın olduğuna dair bir işaret yoktu.

İskit çocuğu bir silah takımı ile birlikte gömülmüştü- bir balta, huş ağacından yapılmış bir metrelik bir yay, ve içinde bazısı 70 cm gelen 10 adet ok bulunan bir sadakla.

Dr Kilunovskaya “Kapağı açar açmaz yüzündeki yumrularla o etkileyici yüzü gördüğüm an heyecan vericiydi.” diyor.

Karın cildinde mumyalama girişimini gösteren kaba bir dikiş izi bulunuyordu, ama bu tarz gömülerde sıklıkla görülen trepanasyon işlemine dair bir iz yoktu.

Yaşının 12-13 olduğu tahmin ediliyordu, ancak o zaman tüm ipuçları savaşçının bir erkek olduğunu gösteriyordu.

Ölümden sonraki yolculuğuna deri bir başlıkla çıkmıştı. Başlığın şekli deri ve dokuma restoratörü Natalya Sinitsyna tarafından kapsamlı olarak restore edildi. Fotoğraf: Vladimir Semyonov, Varvara Busova/Stratum plus, No 3, 2020

İskit çocuğu bir silah takımı ile birlikte gömülmüştü- bir balta, huş ağacından yapılmış bir metrelik bir yay, ve içinde bazısı 70 cm gelen 10 adet ok bulunan bir sadakla.

Amazon gencinin birkaç türde oku bulunmaktaydı- ikisi ahşaptı, birinin kemikten yapılmış bir ucu vardı, ve diğerlerinin uçları bronzdan yapılmıştı.

Mezarda boncuk, ayna ya da bunun bir kız mezarı olduğunu gösteren herhangi bir bulgu yoktu, ve otuz yıl önce bu kalıntılar bir erkeğe ait olarak sınıflandırılmıştı.

Ancak günümüzde, modern bilimsel gelişmeler, daha ayrıntılı genetik testlerin yapılabilmesine olanak vermekte.

Amazon kızının savaş baltası bile yanındaydı. Fotoğraf : A.Yu. Makeeva/Stratum plus, No 3, 2020

Dr. Kilunovskaya “Yakın zamanda, gömülen savaşçının cinsiyet, yaş ve genetik bağlantılarını saptamak için birtakım testler yapmamız önerildi. Memnuniyetle kabul ettik ve çarpıcı sonuçlarla karşılaştık.” dedi.

Belirtilen paleogenetik analiz, Moskova Fizik ve Teknoloji Enstitüsü Tarihsel Genetik Radyokarbon Analizi ve Uygulamalı Fizik Laboratuvarı’nda Dr Kharis Mustafin, Dr İrina Alborova ve doktora öğrencisi Alina Matsval tarafından yapıldı.

St. Petersburg Materyal Tarihi Kültürü Enstitüsü’nden Dr Kilunovskaya, “Silahlarla gömülmüş olan çocuğun mezarı eski göçebe toplumların sosyal yapısına yeni bir bakış getirebilir.” dedi.

“Cenaze merasimi normlarındaki bu farklılık beklenmedik bir açıklamayı gerektirdi: Genç adam bir genç kızdı, ve ayrıca bu genç “Amazon” henüz 14 yaşına erişmemişti.

“Genom dizileme sonuçlarının, ahşap bir tabutta gömülen bir genç kızı işaret etmesi beklenmedik bir sonuçtu.

“Bu İskit toplumunun sosyal tarihinin araştırılmasına yeni bir bakış açısı getirmekte ve gözümüzü, istemsizce, Herodotos sayesinde günümüze kalmış olan Amazon efsanelerine çevirmektedir.”

Amazon’un, deri ve at cildinden yapılmış, kemerine bağlı bir sadağı vardı. Fotoğraf : A.Yu. Makeeva/Stratum plus, No 3, 2020

Kız savaşçı diz altına kadar gelen, iki göğüs parçalı, düz uzun kollu çöl sıçanı ailesinden bir kemirgene ait kürkten yapılmış bir kürk giysi ile gömülmüştü.

Giysi yama işi şeklinde dikilmişti.

Giysinin altında günümüze kadar gelmemiş olan bir gömlek ve açık kahve-bej bir pantolon ya da bir etek giymişti.

Ölümden sonraki yolculuğuna deri bir başlıkla çıkmıştı. Başlığın şekli deri ve dokuma restoratörü Natalya Sinitsyna tarafından kapsamlı olarak restore edildi.

Bir metrelik yay yekpare huş ağacından yapılmıştı. Fotoğraf : A.Yu. Makeeva/Stratum plus, No 3, 2020

Amazon savaşçısı MÖ 7/erken 6. Yüzyıllarda yaşamıştı, ve en iyi tahmine göre 2600 yıl önce ölmüştü.

Tek parça ahşaptan oyulmuş olan tabutu bir metreden biraz fazla derine gömülmüştü ve güneybatıya doğru yönlendirilmişti.

Herodotos’tan ayrı olarak, yaklaşık MÖ 460-370 yılları arasında yaşamış olan Yunan hekim Hipokrat, savaş gereçleri üretimindeki ustalıkları ile bilinen bir İskit topluluğu olan Sarmatianlar arasında kadın savaşçılar bulunduğunu belirtmişti

Amazon gencinin birkaç türde oku bulunmaktaydı- ikisi ahşaptı, birinin kemikten yapılmış bir ucu vardı, ve diğerlerinin uçları bronzdan yapılmıştı.Fotoğraf : A.Yu. Makeeva/Stratum plus, No 3, 2020

“Kadınları, bakire oldukları müddetçe, at biner, ok atar, at sırtında cirit atar, ve düşmanları ile savaşır.”

“Düşmanlarından üçünü öldürene kadar bekaretlerini gidermezler, ve geleneksel kutsal ayinlerini yapmadan evlenmezler.”

“Bir erkekle evlenen bir kadın, topluca bir yolculuğa çıkma zorunluluğu olmadıkça bundan sonra ata binmez.”

Kaynak: https://siberiantimes.com/science/casestudy/news/ancient-girl-amazon-warrior-no-older-than-13-is-confirmed-by-modern-scientific-techniques/

EN ÇOK OKUNANLAR

Kültepe Kazılarında Yeni Buluntular

Kültepe-Kaniş kazılarında Eski Tunç Çağı'na tarihlenen Kültepe'ye özgü 4300 yıllık 10 yeni alabaster (gypsum) idol bulundu. 

Fotoğraf Yarışması

Aktüel Arkeoloji Dergisi'nin 3. Ulusal Fotoğraf Yarışması başlıyor. Fotoğraf arkeoloji biliminin en sevdiği yol arkadaşıdır. Arkeolojinin kendini anlatamadığı noktada fotoğraf en büyük yardımcıdır. Sadece Fotoğraf Sanatçıları arkeolojiyi sevmez aynı zamanda arkeologlarda iyi birer fotoğrafcıdır. Fotoğraf Yarışması ile uygarlıkları, kentleri ve geçmişi birbirine bağlayan yolların izinde arkeolojinin hikayesini arıyoruz.

SON İÇERİKLER

Cities and Urban Life in the Hittite World – a Trail Search

Hittite civilisation doubtless was urban civilisation. In the Late Bronze Age world of the Hittites, cities formed a ground pil...

Kanlıgeçit Yerleşimi ve Trakya’da İlk Tunç Çağı

Kırklareli il merkezinin hemen güneybatısında yer alan Kanlıgeçit, Mehmet Özdoğan’ın bölgede ger&cc...

Güvercinkayası: Basit Bir Köy Yerleşmesinde Karmaşık Düzene Geçiş

Güvercinkayası, bir diğer adıyla Porsuklukaya, deniz seviyesinden yaklaşık 1000 metre yükselen İç Anadolu plat...