41500 Yıllık Mamut Dişinden Yapılmış Kolye Ucu

Mamut Dişinden Yapılmış Kolye Ucu Avrasya’da Bulunan En Erken Süslemeli Takı Örneği Olabilir. Kolye, güney Kraków-Częstochowa Yaylası’nın (Polonya) kuzey tarafında bulunan doğal bir kaya sığınağı olan Stajnia Mağarası’nda keşfedildi.

Foto 1: @Antonino Vazzana/BONES Lab

Araştırmacıların, Homo sapiens’in bıraktığı Orta ve Üst Pleistosen kalınlara ek olarak Geç Pleistosen bozkır-tundra türlerine ait geniş bir kemik koleksiyonu içerisinde bir grup Neandertal kalıntısı bulduğu alanda 2006’dan beri çalışmalar devam etmekte. Buluntular arasında bir bız parçası, hayvan kemikleri, bazı taş aletler ve üzeri düzensiz yuvarlak kıvrımlar yaratan 50 nokta bezeme ile süslenmiş mamut dişinden yapılan kolye ucu vardı. Araştırmacılar radyokarbon analizleri sonucu kolye ucunu 41,500 yıl öncesine tarihlediler.

Eseri dijital olarak tekrar oluşturmak, süslemelerin ayrıntılı ölçümünün alınabilmesi ve çalışılabilmesi için, kolye ucu mikro tomografik bir taramadan geçti.

Orta ve Batı Avrupa’da dağılımlarının başlangıcından itibaren, Homo sapiens grupları mamut uzun dişlerinden kolyeler ve figürinler yaptılar ve bazen onları geometrik şekillerle süslediler. Buradakine benzer noktalı süslemeler güneybatı Fransa’da ve Almanya, Swabian Alb’de bulunan kalıntılarla benzerlik gösteriyor.

Araştırmacılara göre kolye, bölgede yaşayan Homo sapiens’in büyük yaratıcılığının ve olağanüstü el becerisinin bir kanıtı. Kolye ucunun kalınlığı yaklaşık 3,7 milimetre, süsleme için noktalar ve onu takabilmek için açılan iki delik şaşırtıcı bir hassasiyetle yerleştirilmiş. Bu işaretlerin bir ay takvimini mi yoksa avlanılan hayvan sayısını mı belirttiği henüz keşfedilememiş ancak bezer süslemelerin Avrupa’nın bir bölgesinden bu kadar bağımsız olarak çıkması büyüleyici.

Kaynak: www.heritagedaily.com

EN ÇOK OKUNANLAR

Kültepe Kazılarında Yeni Buluntular

Kültepe-Kaniş kazılarında Eski Tunç Çağı'na tarihlenen Kültepe'ye özgü 4300 yıllık 10 yeni alabaster (gypsum) idol bulundu. 

Prof. Dr. Jale İnan

Antalya’da Bir Arkeoloji Çınarının Gölgesinde   

Ülkemiz ama özellikle Antalya arkeoloji camiası 2014’ün 1 Şubat’ında 100 yaşına basan Türkiye’nin ilk kadın arkeologu Jale İnan’ı bir kez daha andı. 26 Şubat 2001’de aramızdan ayrılışının ardından onlarca yıl geçmesine rağmen Jale Hoca hiç unutulmadı. 

SON İÇERİKLER

Umman Qumayrah Vadisi: Antik Kuleler, Bakır Ticareti ve Oyunlar

Umman-Polonya ortaklığında, Varşova Üniversitesi, Polonya Akdeniz Arkeolojisi Merkezi (CAŚ) ve Umman Sultanlığı Kült&uum...

SRMKA - Seramik Araştırmaları Dergisi (The Journal of Ceramic Research)

2019 yılında yayınlanmaya başlayan Seramik Araştırmaları Dergisi (The Journal of Ceramic Research), seramiklerin üretim tekno...

Meta Romuli – Roma’nın Kayıp Piramidi

Meta Romuli ya da diğer bir adıyla Vatikan Piramidi, Antik Roma kentinde, Romalılar tarafından Circus Neronis ve Hadrian Mausoleum...