Denizden Muhteşem Bir Friz Parçası Çıkarıldı

Sicilya kıyılarının derinliklerini araştıran sualtı arkeologları dikkat çekici bir keşifte bulundu.

Mermer friz parçası. ©BCsicilia

Agrigento'daki ünlü Zeus Tapınağı'nın bir parçası olan zarif bir mermer parçası buldular. Yunanlılar tarafından kurulmuş bir şehir devleti olan Agrigento (Yunanca: Akragas), Sicilya'nın güney kıyı şeridinde Akragas nehri yakınlarında yer almaktadır.

Mitolojik anlatılara göre Agrigento şehri Daedalus ve oğlu İkarus tarafından Girit'ten kaçtıktan sonra kurulmuştur. Ancak tarihi belgeler farklı bir hikâyeye işaret etmektedir. MÖ 580 civarında, yaklaşık yüz yıl önce komşu Gela şehrini kurmuş olan Rodos ve Girit'ten gelen yerleşimcilerin bu şehir devletini kurduğu kabul edilmektedir.

UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne alınan Agrigento, antik çağlarda 300 bin kadar nüfusa ev sahipliği yapmıştır.

Bu şehir, Antik Yunan'ın Altın Çağı'nda önemli bir merkezdi. Valle dei Templi'de, 112 metre uzunluğunda ve 56 metre genişliğinde olan ve şimdiye kadar inşa edilmiş en büyük Yunan tapınaklarından biri olan Olympian Zeus Tapınağı da dahil olmak üzere çeşitli tapınaklar inşa edilmiştir. Akragas büyük hayranlık uyandırmış ve muhteşem bir yer olarak kabul edilmiştir.

Yaklaşık olarak MÖ 518 ve 448/7 yılları arasında yaşamış olan Antik Yunan şairi Pindar, edebi eserlerinde Akragas'ı "ölümlüler tarafından inşa edilmiş en güzel şehir" olarak tanımlamıştır.

Kâr amacı gütmeyen bir grup olan BCsicilia'dan sualtı arkeologları, Proconnesian mermerinden yapılan bloğun yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 1,6 metre yüksekliğinde olduğunu bir basın açıklamasıyla duyurdu.

©BCsicilia

Friz, Antik Yunan sanatında sıkça rastlanan, güç ve kuvveti simgeleyen bir amblem olan şahlanmış bir atın görkemli tasviriyle güzel bir şekilde süslenmiştir.

İtalyanca'da Tempio di Giove Olimpico olarak bilinen Olimpik Zeus Tapınağı, şimdiye kadar inşa edilmiş en büyük Dor tapınağıydı. Ne yazık ki bu antik yapı hiçbir zaman tamamlanamamıştır ve şu anda harabe halindedir.

Tapınağın tarihi belirsizdir. Ancak, MÖ 480 yılında gerçekleşen Himera Savaşı'nın anısına kurulduğuna inanılmaktadır. Bu, Magna Graecia'dan Yunan şehirleri Akragas ve Siraküza'nın Hamilcar liderliğindeki Kartacalılara karşı zafer kazandığı önemli bir olaydı. Bazı bilim insanlarının Himera Savaşı'nın tarihsel anlatılarla çeliştiğini iddia ettiklerini de eklemek gerekir.

Araştırma bulguları Himera'daki ilk savaşta askerlerin yaklaşık üçte birinin bölgenin yerlisi olduğunu göstermektedir. Buna karşılık, ikinci muharebede yerel halk kuvvetlerin yaklaşık dörtte üçünü oluşturmuştur. Bu durum, Himera'nın ilk savaşında dış yardımın ikinci savaşa kıyasla daha önemli bir rol oynadığı yönündeki tarihsel iddiaları desteklemektedir.

Ancak bu anlatıların aksine, bu yabancıların çoğunun daha önce sanıldığı gibi Yunan müttefikleri olmadığı anlaşılmaktadır. Bunun yerine, Yunan topraklarının dışındaki bölgelerden toplanmış paralı askerlerdi.

Diodorus Siculus tarafından kaleme alınan tarihi kayıtlara göre, bu tapınağın inşası Kartacalı kölelerin -muhtemelen savaş sonrası esir alınan askerlerin- emeğiyle gerçekleştirilmiştir.

Akragas'taki Zeus Tapınağı tarihte önemli bir yere sahip olmasına rağmen, antik literatürde şaşırtıcı derecede az bahsi geçmektedir.

©BCsicilia

Sualtında keşfedilen 2 metre uzunluğundaki olağanüstü friz, Zeus Tapınağı'nın sanatsal ustalığına ve kültürel önemine ışık tutmaktadır. Bu heyecan verici buluntu, antik sanat anlayışımıza ve takdirimize katkıda bulunuyor!

Kaynak: Ancient pages

EN ÇOK OKUNANLAR

Macaristan’da Zırhı, Silahları ve Atı İle Gömülmüş Avar Savaşçısı Bulundu

Déri Müzesi'nden arkeologlar, Macaristan'ın kuzeydoğusunda, Ebes yakınlarındaki bir Erken Avar mezarında eksiksiz bir lamel zırh seti ortaya çıkardılar. Bu eser 7. yüzyılın ilk yarısına tarihlenmektedir ve şimdiye kadar büyük ölçüde sağlam ve orijinal konumunda keşfedilen ikinci Panoniyen Avar lamel zırhıdır. İlki 2017 yılında Ebes'in sadece 16 kilometre güneyindeki Derecske'de bulunmuştu.

Türk Topraklarında 3400 Yıllık Piramit Bulundu

Bu yılın başlarında bilim insanları Kazakistan'da 4 bin yıllık sofistike bir bozkır piramidinin keşfedildiğini bildirmişti. Arkeologlar şimdi de Karaganda bölgesinin Shet ilçesine bağlı Taldy köyünün 13 km doğusunda, Taldy-Nura Nehri'nin yanındaki bir tepede başka bir piramit buldular.

SON İÇERİKLER