8 bin Yıllık Aşağı Pınar Köyü Yeniden Canlanıyor

Aşağı Pınar Höyüğü, Kırklareli kent merkezinin yaklaşık 500 m. güneyinde yer alır. MÖ 6200’den MÖ 4800’e kadar aralıksız yerleşilmiş ve bölgenin yaklaşık 1400 yıllık çiftçi yaşam sürecini kesintisiz bir biçimde yansıtan ve Trakya’nın tarihsel gelişimine ışık tutan Doğu Trakya’nın şimdilik bilinen en büyük tarih öncesi yerleşim yeridir. Bu uzun dönemde bir yandan Anadolu’dan Avrupa’ya çiftçi kültürü aktarılırken, bir yandan da Trakya’nın kendi yerel kültürleri oluşmuştur.

Kırklareli Geleneksel Yasam Sergisi

Arkeolojik yerleşim yeri ilk olarak 1980 yılında bulunmuştur. 1993 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi Prehistorya Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Özdoğan’ın başkanlığında arkeologların yanı sıra mimar, koruma uzmanı, jeolog, botanikçi, zoolog gibi farklı bilim alanlarından uzmanların katıldığı çok katmanlı uluslararası bir proje olarak yürütülmüş ve çalışmalar bu yıl tamamlanmıştır.

Acık Hava Müzesi Genel

Yerleşmenin 4000m²’yi aşkın oldukça geniş bir alanda kazıyla açığa çıkartılmış olması, bütün bu sürecin ayrıntılı bir biçimde ortaya konmasını sağlamıştır. Aşağı Pınar’ın Dünya kültür tarihi açısından taşıdığı büyük önem Aşağı Pınar kazılarında ortaya çıkartılan kalıntıların, eserlerin ve bilginin topluma sunulması konusunda yönlendirici olmuştur. Alanın bir ören yeri niteliğinde ziyaretçisi ile buluşması amacı ile,  Aşağı Pınar Açık Hava Müzesi projesi Prof. Dr. Nur Akın danışmanlığında Prof. Dr. Mehmet Özdoğan ve Doç. Dr. Zeynep Eres tarafından hazırlanmış ve kurul kararıyla onaylanmıştır. “Aşağı Pınar Ören Yeri Projesi” Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından ve Prof. Dr. Mehmet Özdoğan ve Doç. Dr. Zeynep Eres danışmanlığında yürütülmektedir.

 

Aşağı Pınar mevkiinde ilk yerleşim günümüzden yaklaşık 8.400 yıl önce Anadolu’dan göç eden çiftçiler tarafından kurulmuş ve 1.500 yıl kadar varlığını sürdürmüştür. Aşağı Pınar, Güneydoğu Anadolu’da başlayan yerleşik yaşam ve çiftçilik kültürünün Anadolu üzerinden Avrupa’ya nasıl yayıldığını göstermesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Müzenin Havadan Görünümü 

Aşağı Pınar Açık Hava Müzesi Projesi

Aşağı Pınar Ören Yeri projesinin temel amacı, ziyaretçiye günümüzden tarihöncesi dönemlere ulaşacağı görsel bir “Zaman Yolculuğuyla” Kırklareli özelinde kültür ve doğa tarihini anlatmaktır.

Aşağı Pınar kazıları sırasında tarihöncesi dönemde gerek çevreden avlanan, gerek çiftlik hayvanlarına yönelik ayrıntılı bilgi edinilmiştir. Kemikleri bulunan yabani hayvanların maketlerinin asıllarına uygun bir şekilde yapılabilmesi için arkeozoologlardan bilgi alınmıştır. O dönemin hayvanlarının da birebir modellerinin yapılarak açık alanda sergilenmesiyle, gelen ziyaretçilerin ilgisinin artması beklenmektedir.

Tarihöncesi Doğal Çevre Sergi projesi Doğal Yaşam Sergi alanında “sık orman”, “seyrek orman”, “kayalık alan” ve “sulak alan” olmak üzere dört farklı doğal çevre ortamı kendine özgü hayvan türleriyle birlikte sergilenecek ayrıca “post yüzen insanlar”, “avlanan insanlar”, kamp yeri kuran insanlar” gibi canlandırma uygulamalar bulunmaktadır. Alanın kuzeyinde çoban kulübeleri ve içerisinde maket canlandırmaları bulunur.

Geçmişten Günümüze Kırklareli Zaman Tüneli

Zaman Tüneli olarak adlandırılan sergi evinde Kırklareli’nin jeolojik çağlardan başlayarak doğa ve kültür tarihi sunulacaktır. Bölgenin denizden karaya dönüşümü ve bugünkü yer şekillerinin zaman içindeki gelişimi ile bitki ve hayvanların değişimi açıklanacaktır.

Aşağı Pınar kazıları ile Güneydoğu Anadolu’da yerleşik düzene geçerek köy yaşamını geliştiren ilk toplulukların Anadolu-Trakya üzerinden Balkanlar ve Avrupa coğrafyasına nasıl yayıldığı açık şekilde ortaya çıkmıştır. 24 yıl süren kazılarla Avrupa’nın yerleşik köy düzenine geçiş sürecini tanımlayan çok sayıda mimari kalıntı ve arkeolojik eser açığa çıkartılmıştır.

Ziyaretçinin hem bu arkeolojik alanın hem de Kırklareli’nin MÖ 6.000-4.000 binyılları arasında Dünya kültür tarihinde oynadığı önemli rolü öğrenebileceği ve değerlendirebileceği bir sergi ortamı yaratılmak hedeflenmektedir.

Bunun yanı sıra Kırklareli’nde tarihöncesinden bugüne yaşamış olan farklı toplumların kültürü tanıtılacak, burada yaşanan tarihi gelişmelerin dünyaya etkisi vurgulanacaktır.

Binlerce yılın izlerini taşıyan geleneksel köy yaşamı günümüzde yerini modern tarım uygulamalarına bırakmıştır. Kırklareli bölgesinin özgün geleneksel tarım uygulamalarını bunları görmemiş olan yeni kuşaklara aktarabilmek amacıyla bu sergi birimi düzenlenmiştir. Bu sergi biriminin amacı tarlanın sürülüp ekilmesinden biçilmesine, hasada ürünlerin işlenmesine ve çiftçinin hasatla gelen sevincini yansıtmaktır.

Kaynak: Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 

EN ÇOK OKUNANLAR

Kültepe Kazılarında Yeni Buluntular

Kültepe-Kaniş kazılarında Eski Tunç Çağı'na tarihlenen Kültepe'ye özgü 4300 yıllık 10 yeni alabaster (gypsum) idol bulundu. 

Prof. Dr. Jale İnan

Antalya’da Bir Arkeoloji Çınarının Gölgesinde   

Ülkemiz ama özellikle Antalya arkeoloji camiası 2014’ün 1 Şubat’ında 100 yaşına basan Türkiye’nin ilk kadın arkeologu Jale İnan’ı bir kez daha andı. 26 Şubat 2001’de aramızdan ayrılışının ardından onlarca yıl geçmesine rağmen Jale Hoca hiç unutulmadı. 

SON İÇERİKLER

8000 Yıllık Spatula

Yeşilova Höyüğü Neolitik Dönemine ait IV. Tabakada ele geçen yaklaşık 15 cm. uzunluğundaki spatula, &nb...

Urartu Kralı II. Rusa’nın Kalesi “Kef Kalesi”

Kef Kalesi, Bitlis ili, Adilcevaz İlçesi, Van Gölü’nün kuzeybatı kıyısında yer almaktadır. Kale,  ...

İsrail Kıyılarında 900 Yıllık Haçlı Kılıcı Bulundu

İsrail’in batısındaki Carmel kıyılarında dalış yapan Shlomi Katzin isimli bir dalgıç, deniz kabuklarıyla kaplı bü...