Ankara Üniversitesi İzmir Bölgesi Kazı ve Araştırmalar Projesi IRERP

İzmir Bölgesi Kazı ve Araştırmalar Projesi – IRERP, 2019 yılında kaybettiğimiz rahmetli hocamız Prof. Dr. Hayat Erkanal başkanlığında 1992 yılında Liman Tepe kazıları ile birlikte başlayan ve özelde İzmir bölgesinin daha geniş anlamda da Batı Anadolu sahil kesiminin Klasik Çağ öncesi kültürlerini bilimsel yöntemlerle araştırarak ortaya koymayı amaçlayan uluslararası katılım projesidir.

IRERP kazılarını gösteren harita

1992 yılında Prof. Dr. Hayat Erkanal (Ankara Üniversitesi) başkanlığındaki Liman Tepe kazıları ile birlikte başlayan ve 2020 yılından itibaren Prof. Dr. Vasıf Şahoğlu yönetiminde devam eden IRERP Projesi, Liman Tepe yanında 1994-2001 yıllarında İzmir Müzesi ile işbirliği içerisinde Bakla Tepe ve 1999 yılında Kocabaş Tepe; 2002-2005 yılları arasında Çeşme Müzesi ile işbirliği içerisinde, devamında da 2009-2019 yılları arasında Prof. Dr. Vasıf Şahoğlu (Ankara Üniversitesi) başkanlığında Çeşme – Bağlararası, 2018-2019 yıllarında Çeşme Müzesi ile işbirliği içinde Karaburun Kömür Burnu kazılarının dahil edilmesi ile birlikte gelişerek devam etmektedir. 1985-2020 yılları arasında İzmir’in Menemen ilçesinde önce Prof. Dr. Armağan Erkanal, 2021 yılından itibaren de Dr. Öğr. Gör. Ümit Çayır Başkanlığında yürütülen Panaztepe kazıları ile Doç. Dr. Ayşe Gül Akalın başkanlığında, Çeşme Ildırı’da devam eden Erythrai Antik kentinin tarihöncesi dönemleri de yine IRERP Projesi kapsamında sistematik olarak araştırılmaktadır. IRERP kazıları, İzmir bölgesinin Neolitik Çağdan başlayarak Geç Tunç Çağı sonuna kadar geçirdiği süreçlerin farklı merkezlerden elde edilen verilerle değerlendirilerek yorumlanabildiği bir veri tabanının oluşmasını sağlamıştır. Proje, ulusal ve uluslararası kurumlarda görev yapan öğretim üyeleri ve öğrencilerin katılımı ile yürütülmektedir.

Bakla Tepe Erken Tunç Çağı mezarı

Arkeolojik araştırmaların çevresel, biyo-arkeolojik ve arkeometrik çalışmalarla desteklendiği projenin lojistik alt yapısı, Ankara Üniversitesi Mustafa V. Koç Deniz Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi – ANKÜSAM’ın İzmir – Urla’daki yerleşkesinde yer almaktadır. Liman Tepe, Kalkolitik Çağdan Geç Tunç Çağı sonuna kadar kesintisiz bir şekilde devam eden stratigrafik gelişim süreci sayesinde, IRERP Projesinin ana çıkış noktasını ve anahtar yerleşimini oluşturmaktadır.

Çeşme, Bağlararası; MÖ 2. bin yerleşimi havadan görünüm

Bölgesel arkeoloji projesi sayesinde, Liman Tepe’de üst üste gelişen tabakalaşma sürecinde arada kalan veya çok kapsamlı olarak araştırılamayan belli başlı dönemler, bölgede yürütülen diğer kazılar sayesinde daha detaylı olarak ele alınmakta ve bu sayede de bölgenin tüm kültürel süreci daha iyi incelenmektedir.

Liman Tepe Sualtı Arkaik Çağ Mendirek ve Liman

Devamı; Aktüel Arkeoloji Dergisi, 86. Sayı, “Smyrna Efsanevi Kent”

EN ÇOK OKUNANLAR

Kültepe Kazılarında Yeni Buluntular

Kültepe-Kaniş kazılarında Eski Tunç Çağı'na tarihlenen Kültepe'ye özgü 4300 yıllık 10 yeni alabaster (gypsum) idol bulundu. 

Roma’da Kölelik

“Savaşta tutsak alınan, yabancı ülkelerden zorla kaçırılıp özgürlükten yoksun bırakılan veya başkasından satın alınan kimse, kul, esir” olarak tanımlanan “köle” kelimesi, Latince’de ise servus kelimesine karşılık gelmektedir. Romalılar insanları özgürler (liberi) ve köleler (servi) olarak ikiye ayırmışlardır. Ancak Roma hukukunda özgürler de kendi içinde ingenui (doğuştan özgür olanlar) ve libertini (azatlılar) olarak ikiye ayrılmaktadır.

SON İÇERİKLER

1. Arkeoloji Şûrası İlk Kez Ankara'da Toplanacak

Gaziantep’te kurulan Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü, 15 – 17 Haziran günleri...

Yedi Uyurlar Efsanesi Hakkında Bir Sentez Denemesi

Yedi Uyurlar Mağarası Kur’an’da 18. Kehf (=Mağara) Sûresi’nin 17. âyetinde geçer. Burada bahi...

“Kültürel Miras ve Arkeoloji, Polonya - Türkiye Arasında Yeni İşbirliği Platformu” Konferansı

Polonya ve Türkiye’den değerli bilim insanları son yılların en büyük arkeolojik keşiflerini gerçekleşt...