80. Sayı - Mysia'nın Gizemli Toprakları

 KÜLTÜRLERİN KESİŞTİĞİ COĞRAFYA: BALIKESİR

Tarihöncesi dönemlerden günümüze değin kuzeyden güneye, doğudanbatıya yolların geçiş verdiği işlek bir merkezdir Balıkesir. İlk Çağdan itibaren Kapıdağ Yarımadası’ndaki irili ufaklı liman yerleşmeleri ile Marmara Denizi’ne, oradan da tüm Ege ve Karadeniz’e açılır. Kentin sınırları İlk Çağda Kuzey Aiolis, Hellespontiake Phrygia ve Lydia Bölgelerine uzanmaktadır. 

Bu kadim coğrafyada sürekli yaşam, Balıkesir Ovası’nın bereketli ve suyu bol topraklarında devam etmektedir. Tarıma elverişli düzlükleri besleyen Susurluk, Gönen, Koca Çay, Bölgenin can damarlarıdır. Her yıl 300’e yakın kuş türü, göç yolunda Manyas Gölü’nün sulak alanlarında konaklar. Türkiye'de "kuş cenneti" olarak tanınan ilk milli park Balıkesir ilimizdedir. 1976 yılında Kuş Cenneti Avrupa Konseyince A sınıfı Avrupa diploması belgesini almıştır. Evliya Çelebi Seyahatnâme' sinde buradan şu sözlerle bahseder:

"İlyas Pınarı’ndan çıkar ve Türkmenler buna Manyas derler, o kadar derin değil, suyu hayat vericidir. Bu göl kaz, ördek, kuğu, bozbakkal, yeşilbaş, saka ve diğer kuşlarla dolu olur. Her gece kuğu, kaz sesinden kanat şakırtısından Manyas Sahrası titrer."  Kent her yönüyle doğanın ve tarihin buluştuğu bir yerdir. Bir yandan Kaz Dağları’nın mis gibi havası coğrafyaya dağılır. Sayısız zeytin ağaçları adeta geçmişin tanıklarıdır. Bu geniş coğrafyada, İlk Çağdan itibaren kent farklı kültürlerin bir arada ya da art arda yaşadıkları çok kültürlü bir merkezdir. Balıkesir denince akla bu kültürleri yansıtan birçok antik kent, Rum evleri, Osmanlı Dönemi camileri, kiliseler ve manastırlar gelir.

Millî Mücadele döneminde Yunan işgaline karşı koymak amacıyla Balıkesir Kongresi toplanmış. Bu kongrede mücadelenin seyrini değiştirecek ve mücadeleyi muvaffaka erdirecek önemli sonuçlar alınmıştır. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile hazırladığımız bu sayı, Balıkesir’i tarihi ve kültürel geçmişi ile bir marka şehir haline getirme girişimlerinin bir adımıdır. Kentin Neolitik Dönemden Türk Dönemine geçirdiği serüveni ve izleri bir solukta okuyucuyla buluşturuyoruz.

Balıkesir’in kültürünü, tarih kokan sokaklarında yaşamak ve ayrıca eşsiz mutfak lezzetlerini tatmak isterseniz Balıkesir sizi kucaklamak için bekliyor olacak…

İyi okumalar!

EN ÇOK OKUNANLAR

Kültepe Kazılarında Yeni Buluntular

Kültepe-Kaniş kazılarında Eski Tunç Çağı'na tarihlenen Kültepe'ye özgü 4300 yıllık 10 yeni alabaster (gypsum) idol bulundu. 

Fotoğraf Yarışması

Aktüel Arkeoloji Dergisi'nin 3. Ulusal Fotoğraf Yarışması başlıyor. Fotoğraf arkeoloji biliminin en sevdiği yol arkadaşıdır. Arkeolojinin kendini anlatamadığı noktada fotoğraf en büyük yardımcıdır. Sadece Fotoğraf Sanatçıları arkeolojiyi sevmez aynı zamanda arkeologlarda iyi birer fotoğrafcıdır. Fotoğraf Yarışması ile uygarlıkları, kentleri ve geçmişi birbirine bağlayan yolların izinde arkeolojinin hikayesini arıyoruz.

SON İÇERİKLER

Doğan Kuban Hocamızı Kaybettik

Türkiye'nin önemli mimarlık tarihçilerinden, mimar ve akademisyen Prof. Dr. Doğan Kuban 95 yaşında hayatını kaybe...

Türkiye, Taş Tepeler ile Neolitik Çağ’ı aydınlatıyor

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Geliştirme ve Tanıtım Ajansı (TGA), Taş Tepeler programı ile Şanl...

Tharse (Turuş) Nekropol Alanında Temizlik ve Kurtarma Kazısı Başladı

Roma yol haritaları olan Peutinger Tablosu’nda ve Itiner Antonini’de, Komagene Krallığının başkenti Samasota'ya giden ...