Mersin Üniversitesi Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi Bilimsel Süreli Yayını "Olba"nın Otuzuncu Sayısı Basıldı

1998 yılından bu yana basılan Olba Dergisi, Mersin Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren ‘Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi’nin uluslararası bilimsel süreli yayınıdır.

Olba Dergisi; Küçükasya, Akdeniz bölgesi ve Ortadoğu’ya ilişkin orijinal sonuçlar içeren Arkeolojik çalışmalarda sadece belli bir alan veya bölge ile sınırlı kalmaksızın ve 'Eski Çağ Bilimleri'ni birbirinden ayırmadan, Tarih Öncesi Arkeolojisi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, Klasik Arkeoloji, Klasik Filoloji (ile Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri), Eskiçağ Tarihi, Nümizmatik ve Erken Hıristiyanlık Arkeolojisi alanlarında yazılmış makaleleri bir bütün olarak benimseyerek bilim dünyasına sunmayı amaçlamaktadır.

Olba Dergisi, 2006 yılından itibaren TUBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanında; 2008 yılından itibaren, ARTS & HUMANITIES CITATION INDEKS’İNDE ve EBSCO’da; 2010 yılından itibaren de PROQUEST’te taranmaya ve Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün kısaltmalar dizininde OLBA olarak yer almaya başlamıştır.

Olba Dergisi’nin editörleri Mersin Üniversitesi Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi’nin Müdürü Prof. Dr. Serra Durugönül, Arkeoloji Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Murat Durukan ve Doç. Dr. Deniz Kaplan ile Almanya, Halle-Wittenberg - Martin Luther Universitesi’nden Prof. Dr. Gunnar Brands’dır. 

Tüm sayıların makalelerine Dergi Park üzerinden; 2008 sonrasında basılan makaleler için de ayırca Arts and Humanities (WOS-Web of Science-ISI web of Knowledge) üzerinden ulaşmak mümkündür.

1998 yılından bu yana her yıl çıkan Olba Dergisi; 2002-2006 yılları arasında yılda iki sayı çıkararak 30. sayısına ulaşmıştır. Üniversitemizin 30. kuruluş yılını kutladığı 2022 yılında, dergimizin de 30. sayısını çıkartmış olmaktan dolayı üniversitemiz adına gurur duymaktayız.

Olba Dergisi’nin yayın hayatına başlamasını ve sürekliliğini sağlamış olan Mersin Üniversitesi’nin bugüne kadarki tüm Rektörlerine teşekkürü borç biliriz.

Mersin Üniversitesi   Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkez Müdürü

Prof. Dr. Serra DURUGÖNÜL

EN ÇOK OKUNANLAR

Kültepe Kazılarında Yeni Buluntular

Kültepe-Kaniş kazılarında Eski Tunç Çağı'na tarihlenen Kültepe'ye özgü 4300 yıllık 10 yeni alabaster (gypsum) idol bulundu. 

Roma’da Kölelik

“Savaşta tutsak alınan, yabancı ülkelerden zorla kaçırılıp özgürlükten yoksun bırakılan veya başkasından satın alınan kimse, kul, esir” olarak tanımlanan “köle” kelimesi, Latince’de ise servus kelimesine karşılık gelmektedir. Romalılar insanları özgürler (liberi) ve köleler (servi) olarak ikiye ayırmışlardır. Ancak Roma hukukunda özgürler de kendi içinde ingenui (doğuştan özgür olanlar) ve libertini (azatlılar) olarak ikiye ayrılmaktadır.

SON İÇERİKLER

1. Arkeoloji Şûrası İlk Kez Ankara'da Toplanacak

Gaziantep’te kurulan Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü, 15 – 17 Haziran günleri...

Yedi Uyurlar Efsanesi Hakkında Bir Sentez Denemesi

Yedi Uyurlar Mağarası Kur’an’da 18. Kehf (=Mağara) Sûresi’nin 17. âyetinde geçer. Burada bahi...

“Kültürel Miras ve Arkeoloji, Polonya - Türkiye Arasında Yeni İşbirliği Platformu” Konferansı

Polonya ve Türkiye’den değerli bilim insanları son yılların en büyük arkeolojik keşiflerini gerçekleşt...