Euromos Zeus Lepsynos Tapınağı

Muğla'nın Milas ilçesinde Euromos, Zeus Lepsynos Tapınağı'nda yürütülen kazı çalışmaları sırasında iki adet Kuros heykeli gün ışığına çıkartıldı. 

Karia ve Batı Anadolu Arkaik dönem heykeltraşlığı için oldukça büyük bir öneme sahip olan Kuros heykelleri, 2021 Euromos kazı ve restorasyon çalışmaları kapsamında tapınağın güneyinde restorasyon uygulamalarına yönelik olarak yapılan kazı çalışmaları esnasında bulunmuştur. İki gün arayla ele geçen kuroslar 1 ve 2 nolu olarak adlandırılmıştır.

1 Nolu Kuros Heykeli: Günümüz yürüme zemininden yakalşık 150 santimetre toprağın altında sırt üstü bir pozisyonda ele geçmiştir. Tamamen çıplak olan kurosun başı ve dizden aşağısı noksandır.  Mevcut yüksekliği yaklaşık 100 santimetredir. Eksik kısımları eklendiğinde heykel normal insan boyutuna ulaşmaktadır. Sol ayak hafif öne atılmış, vücut ağırlığı sağ ayak tarafından taşınmaktadır. Göğüs hizasında sağ eliyle ayaklarını, sol eliyle boğaz kısmını kavradığı bir aslan tutmaktadır. Aslanın yüz hatları yıpranmadan dolayı kaybolmuştur. Kurosun sol baldırı üzerinde 4 satırdan oluşan bir Karca yazıt yer almaktadır.

2 Nolu Kuros Heykeli: Günümüz yürüme zemininden yaklaşık 100 santimetre toprağın altında 1 nolunun tersine yüz üstü bir pozisyonda ele geçmiştir.  Tunik ve zırhlı oluşu savaşçı olduğunu göstermektedir. Başı ve diz üstünden aşağısı noksan olan kurosun mevcut yüksekliği yaklaşık 115 santimetredir. Sol ayak hafif öne atılmış, vücut ağırlığı sağ ayak tarafından taşınmaktadır. Kucağında hizasında sağ eliyle kuyruğunu, sol eliyle başını tuttuğu bir aslan yer almaktadır. Aslan başının büyük bir kısmı eksiktir. Bu kurosun 1 nolu kurosa göre daha geç bir tarihten belki Geç Arkaik döneme ait olması büyük bir olasılıktır.

 

Karakteristik özelliklerinden hareketle kurosları MÖ 560-500 yılları arasına tarihleyebiliriz.

Batı Anadolu ve Karia bölgesinde eşine rastlanmayan bu kuros heykelleri hem tarihsel hem Arkaik dönem heykeltraşlığı bakımından son derece büyük bir öneme sahiptir. Aslan ikonografisinden yola çıkarak kurosların Apollo ile ilişkili olmaları kuvvetle muhtemeldir. Heykeller ve bir adak yazıtı olması gereken Karcanın çözümüne yönelik olarak yapılacak çalışmaların neticesi her şeyi daha net bir şekilde ortaya koyacaktır. 

Kuros heykelleri gerekli bakım onarım ve belgeleme çalışmalarından sonra Milas Müzesine teslim edilecektir.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kültepe Kazılarında Yeni Buluntular

Kültepe-Kaniş kazılarında Eski Tunç Çağı'na tarihlenen Kültepe'ye özgü 4300 yıllık 10 yeni alabaster (gypsum) idol bulundu. 

Fotoğraf Yarışması

Aktüel Arkeoloji Dergisi'nin 3. Ulusal Fotoğraf Yarışması başlıyor. Fotoğraf arkeoloji biliminin en sevdiği yol arkadaşıdır. Arkeolojinin kendini anlatamadığı noktada fotoğraf en büyük yardımcıdır. Sadece Fotoğraf Sanatçıları arkeolojiyi sevmez aynı zamanda arkeologlarda iyi birer fotoğrafcıdır. Fotoğraf Yarışması ile uygarlıkları, kentleri ve geçmişi birbirine bağlayan yolların izinde arkeolojinin hikayesini arıyoruz.

SON İÇERİKLER

Doğan Kuban Hocamızı Kaybettik

Türkiye'nin önemli mimarlık tarihçilerinden, mimar ve akademisyen Prof. Dr. Doğan Kuban 95 yaşında hayatını kaybe...

Türkiye, Taş Tepeler ile Neolitik Çağ’ı aydınlatıyor

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Geliştirme ve Tanıtım Ajansı (TGA), Taş Tepeler programı ile Şanl...

Tharse (Turuş) Nekropol Alanında Temizlik ve Kurtarma Kazısı Başladı

Roma yol haritaları olan Peutinger Tablosu’nda ve Itiner Antonini’de, Komagene Krallığının başkenti Samasota'ya giden ...