SRMKA - Seramik Araştırmaları Dergisi (The Journal of Ceramic Research)

2019 yılında yayınlanmaya başlayan Seramik Araştırmaları Dergisi (The Journal of Ceramic Research), seramiklerin üretim teknolojisi, üretim aşamaları, üretim yerleri, kullanım amaçları ve bölgeler arası etkileşimlerinin arkeolojik, arkeometrik, etnoarkeolojik ve sanat tarihsel açıdan incelenen çalışmaların yayımlandığı ve seramik araştırmalarını teşvik eden bir dergi olarak araştırmacılara sunulmuştur.

SRMKA - Seramik Araştırmaları Dergisi (The Journal of Ceramic Research)

Neolitik Dönem’den Osmanlı Dönemi sonuna kadar, her dönem seramiği dergi kapsamında yayımlanabilmektedir. Açık Erişim Sistemi’nde uluslararası hakemli bir dergi olan SRMKA, her aralık ayında yılda bir sayı olarak yayımlanmaktadır. Dergide yayımlanan makalelerdeki tüm seramikler aynı zamanda www.srmka.com sitesinde de yayımlanarak veritabanına kaydedilmektedir.

Son sayısı 2021 yılında yayımlanan SRMKA’nın 3. sayısında 3 araştırma makalesi ve 1 tartışma makalesi yayımlanmıştır. Bu makalelere kısaca değinecek olursak, ilk makale Canan KARATAŞ YÜKSEL ve Çiler ÇİLİNGİROĞLU tarafından ‘Çatalhöyük Sembolizminde Kabartma Bezekli Çanak Çömlekler’ başlığıyla kaleme alınmıştır. Çalışmada Çatalhöyük Doğu Höyüğü’nde Geç Neolitik-Erken Kalkolitik Dönem’e tarihlenen bir çanak çömlek grubu ile ilgili elde edilen yeni veriler aktarılmıştır. Monokrom ve bezeksiz bir grup içinde yer alan ve az sayıda üretilmiş kabartma bezekli seramik örnekleri makale kapsamında incelenmiştir.

İkinci araştırma makalesi Yalçın KAMIŞ tarafından ‘Nevşehir Çakıltepe Höyük Araştırması Erken Tunç Çağı Seramikleri’ adıyla kaleme alınmıştır. Orta Anadolu Bölgesi’nde yer alan Çakıltepe Höyük küçük bir köy yerleşimi olarak tanımlanabilmektedir. Höyükte gerçekleştirilen yüzey araştırmaları sırasında ele geçen Erken Tunç Çağı’na ait seramik parçaları bu makalede değerlendirilmiş olup, höyüğün Orta Anadolu’da bulunan büyük merkezlerdeki gelişmeleri takip ettiği sonucuna varılmıştır.

Üçüncü araştırma makalesinde ise Merve YEŞİL ve Murat FIRAT tarafından ‘Seleukeia Sidera’da 2019 Yılında Ele Geçen Roma Dönemi Kandilleri’ değerlendirilmiştir. Pisidia Bölgesi kentlerinden olan Seleukeia Sidera’da kazı buluntuları arasında yer alan kandil örnekleri makale kapsamında incelenmiştir. M.S. 1.-7. Yüzyıl aralığına tarihlendirilen 13 adet kandil değerlendirilerek, kentin Batı ve Güneybatı kentleri ile etkileşim içinde olduğu sonucuna varılmışır.

Derginin 3. sayısında yayımlanan tek tartışma makalesi İlkay İVGİN tarafından ‘Sualtından Ele Geçirilen Pişmiş Toprak Kültür Varlıklarının Yüzey Temizliği Hakkında Bazı Düşünceler’ başlığıyla yayımlanmıştır. Çalışmada sualtından ele geçen pişmiş toprak malzemelerin temizlik ve korunma işlemleri tamamlanmadan müze depolarına kaldırılmaması gerektiği vurgulanarak, bu kapsamda alınabilecek çeşitli önlemler öne sürülmüştür.

2021 sayısı tanıtılan Seramik Araştırmaları Dergisi’nde yeni sayı için çalışmalara başlanılmıştır. Neolitik Dönem ile Osman Dönemi sonuna kadar uzanan zaman aralığındaki seramikleri çalışan araştırmacılar, seramik araştırma verilerini SRMKA’nın yeni sayısına gönderebilirler. Seramik Araştırmaları Dergisi 2022 yılında da seramik araştırmalarına katkı sağlamaya devam edecektir.

SRMKA - Seramik Araştırmaları Dergisi (The Journal of Ceramic Research)

SRMKA - Seramik Araştırmaları Dergisi (The Journal of Ceramic Research)

SRMKA - Seramik Araştırmaları Dergisi (The Journal of Ceramic Research)

SRMKA - Seramik Araştırmaları Dergisi (The Journal of Ceramic Research)

SRMKA - Seramik Araştırmaları Dergisi (The Journal of Ceramic Research)

EN ÇOK OKUNANLAR

Kültepe Kazılarında Yeni Buluntular

Kültepe-Kaniş kazılarında Eski Tunç Çağı'na tarihlenen Kültepe'ye özgü 4300 yıllık 10 yeni alabaster (gypsum) idol bulundu. 

Prof. Dr. Jale İnan

Antalya’da Bir Arkeoloji Çınarının Gölgesinde   

Ülkemiz ama özellikle Antalya arkeoloji camiası 2014’ün 1 Şubat’ında 100 yaşına basan Türkiye’nin ilk kadın arkeologu Jale İnan’ı bir kez daha andı. 26 Şubat 2001’de aramızdan ayrılışının ardından onlarca yıl geçmesine rağmen Jale Hoca hiç unutulmadı. 

SON İÇERİKLER

Lucien Arkas ile Röportaj

1750 yıllarında Marsilya’dan Türkiye’ye gelen bir Fransız ailenin oğlu olan Lucien Arkas, 1945 yılında İzmir&rsqu...

Klaros Kutsal Alanı

İzmir İli, Menderes İlçesi sınırlarında yer alan Klaros, İonia’nın en önemli kutsal alanlarından biri aynı zaman...

Büyük İskender Sonrasında Smyrna (İzmir)

İzmir Körfezi’nin doğu derinliğinde uygun yerleşim koşulları nedeniyle İzmir Neolitik Çağdan itibaren kesintisiz...