“GEÇİCİ BELGELERİN KALICI ETKİSİ: I. ULUSLARARASI EFEMERA ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU” DÜZENLENDİ

Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü’nün katkılarıyla “Geçici Belgelerin Kalıcı Etkisi: I. Uluslararası Efemera Çalışmaları Sempozyumu” düzenlendi.

Türkiye’den ve yurtdışından pek çok akademisyeni bir araya getiren sempozyumda, açılış konuşmasını De Montfort Üniversitesi’nden Prof. Dr. Philip J. Davies yaptı. Sempozyumda, Fairfield Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sally O’Driscoll, Vanderbilt Üniversitesi’nden Prof. Dr. Kevin Murphy, İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. İshak Keskin ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sinan Niyazioğlu konuşmacı olarak yer aldı. Sempozyum kapsamında ayrıca ilk akredite efemera sergisi olması özelliğiyle öne çıkan Türkiye Filateli Dernekleri tarafından düzenlenen “Filatelide Efemera” sergisi ziyaretçilerle buluştu.

 

Koç Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) tarafından ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Tarih Bölümü’nden Dr. Bahar Gürsel’in katkılarıyla, “Geçici Belgelerin Kalıcı Etkisi: I. Uluslararası Efemera Çalışmaları Sempozyumu” düzenlendi. Türkiye’den ve yurtdışından pek çok akademisyen ve uzmanı bir araya getiren sempozyumda, Vanderbilt Üniversitesi’nden Prof. Dr. Kevin Murphy, Fairfield Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sally O’Driscoll, De Montfort Üniversitesi’nden Prof. Dr. Philip J. Davies, İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. İshak Keskin ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sinan Niyazioğlu konuşmacı olarak yer aldı. Sempozyum kapsamında ayrıca Türkiye Filateli Dernekleri tarafından Türkiye’de ilk defa düzenlenen “Filatelide Efemera” sergisi gerçekleştirildi. Kısaca gündelik hayatın önemsiz geçici belgeleri olarak tanımlanan ancak ait oldukları dönemin iktisadi, kültürel, sosyal, siyasi ve teknolojik gelişim ve değişimlerini yansıtmak adına çok önemli başvuru kaynaklarından olan efemera, Bilgi ve Belge Yönetimi, Kent Çalışmaları, Koleksiyonculuk - Müzecilik, Kültürel Çalışmalar, Sanat ve Tarih Yazıcılığı temaları altında tartışılıyor.

 

Efemera çalışmaları kapsamında yöntemli ve çözümsel bir yaklaşım ortaya koyarak, disiplinli bir bakış açısı sunulduğunu aktaran VEKAM Direktörü Filiz Yenişehirlioğlu, sempozyumun Türkiye’de Efemera çalışmalarının uluslararası ve bilimsel bir platformda sürdürülebilirliğinin sağlanması bakımından önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Sürdürülen projelerin ve araştırmaların Ankara için referans oluşturmasının önemli olduğuna dikkat çeken VEKAM Direktörü Filiz Yenişehirlioğlu, “Ankara araştırmaları ve çalışmalarına baktığımızda referans olabilecek yayınların azlığı dikkat çekiyor. Belki bu konuda yapılan tezler bulunuyor ancak bu araştırmalar paylaşılmadan azalıyor. Biz araştırma merkezi olarak, bu araştırmaların bir referans oluşturmasına dikkat ediyoruz. Araştırmaları, yayınları sempozyumlar ve sergilerle paylaşmaya çalışıyoruz. VEKAM olarak, yeni konuların olmasını ve bu konuların araştırmalara öncülük etmesini önemsiyoruz. Özellikle Ankara ve çevresinde yeni alanlar açmaya çalışıyoruz. Uluslararası çaptaki çalışmaları ise Türkiye’de bulunan üniversitelerle buluşturup, etkin kılıyoruz.” dedi.

 

Efemera’nın VEKAM için önemli bir konu olduğuna dikkat çeken Filiz Yenişehirlioğlu sözlerine şöyle devam etti: “Biz bu arşivi değerlendirmek için kütüphane araştırma desteği veriyoruz. VEKAM’ın arşivindeki yayınlar aracılığıyla yeni konuların çalışılmasını, başka araştırmalara öncülük etmeyi amaçlıyoruz. VEKAM kütüphanesinde araştırmalar için çok zengin bir arşiv bulunuyor. Arşivimizin daha iyi kullanılarak, Ankara’ya özel yayınlar çıkmasını önemsiyoruz. EFEMERA çalışması da bunun bir örneği. 16 bağımsız araştırmacının dahil olduğu sempozyuma, 27 ayrı şehirden farklı üniversiteden katılımcı oldu.”

 

ODTÜ Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Bahar Gürsel, Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle düzenlenen sempozyumda yaptığı konuşmada, duyurusu yapıldığı ilk günden itibaren büyük ilgi gören çağrılı sempozyuma çok sayıda bildiri önerisinin gönderilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Doç. Dr. Bahar Gürsel, “Türkiye’de ve belki de dünyada efemera çalışmalarını, ana programının yanı sıra koleksiyoner, küratör ve sahaf gibi konu uzmanlarının yer aldığı bir ek program vasıtasıyla ilk defa çok geniş bir kapsamda ele alan bir sempozyum gerçekleştiriliyor. Kayda değer öneme haiz bu sempozyum esnasında tartışılan ve paylaşılan her bilginin ehemmiyetinin ve kıymetinin farkındayız. Bu bağlamda, tüm katılımcılarımıza ve davetli konuşmacılarımız olan sayın Prof. doktorlar Philip J. Davies, İshak Keskin, Kevin D. Murphy, Sinan Niyazioğlu ve Sally O’Driscoll’a da teşekkürlerimi sunarım.” dedi.