NİGDE TARİHİ KENTİ

Kentin tarihi merkezi, bugün Alaeddin Tepesi olarak bilinen yer olan Alaeddin ilçesinde konuşlanmıştır. Bu tepede hisar, Alaeddin ve Rahmaniye Camileri, Sungur Bey Camii, Sokullu Mehmet Paşa Kapalıçarşısı, Nalbantlar Çeşmesi, Ermeni ve Yunan kiliseleri gibi önemli anıtsal yapılar yer alır.

 

Bölge

Niğde İli

Kategori

Kültürel Miras

Selçuklu Dönemi

Kalıntılar

Alaeddin Camii, Rahmaniye Camii, Sungur Bey Camii, Sokullu Mehmet Paşa Kapalıçarşısı, Nalbantlar Çeşmesi, Ermeni ve Yunan kiliseleri.

Kabul tarihi

13.04.2012

 

Kentin tarihi merkezi, bugün Alaeddin Tepesi olarak bilinen yer olan Alaeddin ilçesinde konuşlanmıştır. Bu tepede hisar, Alaeddin ve Rahmaniye Camileri, Sungur Bey Camii, Sokullu Mehmet Paşa Kapalıçarşısı, Nalbantlar Çeşmesi, Ermeni ve Yunan kiliseleri gibi önemli anıtsal yapılar yer alır.

Alaeddin Camii iç hisarın güney kısmında yer alır ve 1223 yılında inşa edilmiştir. Cami, orijinal biçemlerinde Klasik Selçuk cami mimarisinin tüm niteliklerini içerir. Caminin tamamen geometric bir süsleme düzenine sahip olması Anadolu’nun ilk taş süsleme örneklerini temsil etmesi bakımından oldukça önemlidir. Doğu Kapı’daki yıldız şeklindeki geometrik desen Selçuklu Mimarisi süslemesinin ilk örneklerini yansıtmaktadır. Camideki zengin kaplama sistemli mukarnasın üzerine yerleştirilmiş düz tonoz camiden önce inşa edilmiş hiçbir yapıda görülmemektedir. Mukarnastaki düz tonozun ve minbarın üst eşiğinde yer alan motifler üzerindeki kökboya süslemeler ilk kez bu yapıda görülür.

Niğde Hisarı’nın güneybatısında yer alan Sungur Bey Camii 1335 yılında inşa edilir. Caminin kapısında kündekari ve kakma tekniği birlikte kullanılmıştır. Kapı kanatlarında kullanılan kakma tekniği ilk kez Sunger Bey Camii’nde görülür ve sedef kakmalı minbarı türünün ilk örneklerindendir. Cami, Anadolu Selçuklu sanatının yanı sıra Gotik sanatın bazı özelliklerini de taşır.